DEBATTEN OM FRISKOLORNA

”225 000 elever kan förlora sina skolor”

Valfrihetskommissionens ordförande Gunnar Hökmark. Bild: Fredrik Persson/TT

Bara i Magdalena Anderssons egen hemkommun skulle 7 000 elever förlora sina skolor om S-regeringens förbud av vinstuttag blev verklighet. Men problemet drabbar elever i hela landet. Det skriver två ledamöter i Valfrihetskommissionen på DI Debatt.

Valfrihetskommissionen har sammanställt omfattningen av de stängningar som blir konsekvenserna för den svenska skolan, skriver Gunnar Hökmark, som är ordförande för kommissionen, och Stefan Stern, som är ledamot.

”Totalt handlar det om runt 900 fristående grundskolor och gymnasier över hela landet som drivs som aktiebolag och därmed riskerar att försvinna vid ett förbud mot vinstuttag. I dessa skolor går i dag runt 225 000 elever. De går där därför att de själva och deras föräldrar har valt just dessa skolor”, skriver debattörerna.

Skolorna finns i 134 av landets 190 kommuner.

Debattörerna menar att det inte är friskolornas vinster eller kunskapsförmedling som är den svenska skolans största problem. De pekar bland annat på en rapport från Skolinspektionen som visar på att många kommunala skolor har en hög andel elever som går ut utan godkända betyg i alla ämnen.

”Med tanke på de köer som i dag finns till fristående skolor borde (S)-regeringen därför snarare välkomna att populära friskolor kan öppna nya skolor i fler delar av landet”, skriver de.

DI Debatt: "Magdalena Andersson, varför vill du stänga 900 skolor?”