DEBATTEN OM FRISKOLORNA

”Straffa inte alla landets små friskolor”

Bild: Gorm, Kallestad

Regeringen vill införa ett skolpliktsavdrag som liknar det avdrag som slopades 2010 för att det missgynnade friskoleelever. "Det är som att kasta oss tillbaka till tiden före 2010", skriver Johan Sennerfeldt, rektor vid Älvboda Friskola på SvD Debatt.

Det tidigare skolpliktsavdraget uppgick till 14 procent av varje elevs skolpeng. Det var elever som bytt skola på grund av misslyckande i de kommunala skolorna. Det var också elever med stora behov av särskilt stöd vilket krävde extra resurser från friskolorna. Med det nya förslaget om ett återinförande av skolpliktsavdraget på 8,5 procent fråntar man elevens sista hopp för att få en dräglig skolgång, skriver debattförfattaren i en replik till skolministern.

Om detta avdrag skulle bli verklighet kommer många av landets friskolor att få stänga sin verksamhet. Det kommer att vara näst intill omöjligt att då bedriva en skola med hög kvalitet”, skriver Johan Sennerfeldt.

Han efterfrågar också en nyans i debatten där friskolorna framställs som penninghungriga vargar som suger ut skolans resurser. Faktumen är att 90 procent av landets friskolor är liksom Älvboda Friskola små skolor med en till två enheter.

Det finns heller inget behov att motarbeta friskolor, menar han. Om en friskola inte lyckas hålla kvaliteten försvinner även eleverna, vilket gör det till en självsanerande verksamhet.

SvD Debatt: ”Straffa inte alla landets små friskolor”