DEBATTEN OM KVOTERING

Svenska företag kan undgå EU-regler om kvotering

Enligt uppgifter till DI kan svenska börsbolag slippa EU:s beslut att kvotera in fler kvinnor i styrelserummet.

Minst 40 procent av styrelseledamöterna i börsnoterade storbolag ska vara kvinnor, enligt EU-beslutet, men eftersom Sverige har kommit långt i arbetet med att få fler kvinnor in i styrelser så kan de svenska företagen andas ut, enligt en källa som DI har talat med på det svenska EU-kontoret i Bryssel.

Anne Wigart, ansvarig för bolagsstyrning och bolagsrätt på Svenskt Näringsliv, säger till DI att det är ägarna som ska avgöra sammansättningen av styrelser.

– Att Sverige kan utnyttja en undantagsregel i direktivet är förstås en bättre lösning än att behöva tillämpa direktivets huvudregel, säger hon.

DI (etidning): Sverige undantas EU-lag