DEBATTEN OM KVOTERING

Ledare: Kvotering i bolagsstyrelser politisk aktivism

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Bild: Jean-Francois Badias

År 2026 kan EU ha en tvingande lag om kvotering av styrelser i börsnoterade bolag. Men det gynnar varken kvinnor eller EU, skriver Paulina Neuding på SvD Ledare.

”Det finns mycket att säga om att EU nu lagstiftar om hur privata bolag tillsätter sina styrelser”, skriver Paulina Neuding och menar att den borgerliga svenska regeringen sammanfattade de grundläggande invändningarna redan i ett svar till kommissionen 2012.

”Fortsatt arbete på nationell nivå är mer effektivt än lagstiftning på EU-nivå. Regeringen anser vidare att förslaget inte är förenligt med vare sig subsidiaritetsprincipen eller proportionalitetsprincipen”, skrev alliansregeringen då.

Paulina Neuding menar att kvoteringen sker på bekostnad av det fria näringslivet och nationalstaten.

”Världen är mer komplicerad än EU-kommissionen vill medge”, skriver hon.

Mathias Bred ser i en GP-ledare EU.s planer på att kvotera bolagsstyrelser som ett exempel på att makt centreras till EU-kommissionen.

SvD Ledare: Kvotering gynnar varken kvinnor eller EU

GP: Medlemsstaterna måste stoppa EU:s kvoteringsiver