KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Cementa vill ha tillstånd senast i november

Det enorma kalkbrottet väster om Slite på Gotland. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Sedan riksdagen nu sagt ja till undantagslagen för Cementa önskar bolaget brytningstillstånd från regeringen senast i mitten av november. Annars finns risk för att cementen sinar och om inget tillstånd ges blir det värre, enligt bolaget.

– Vi konstaterar också utifrån den situation vi har att har vi inte ett regeringstillstånd kommer cementen från Slite att ta slut någon gång i månadsskiftet november, december, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Heidelbergcementa, som driver kalkbrytningen och cementfabriken i Slite på Gotland.

Bolaget kommenterar med anledning av att lagen som riksdagen röstat ja till ger regeringen grunden för att bevilja Cementa ett förlängt, tillfälligt tillstånd för kalkbrytning i Slite efter den sista oktober.

Flera miljöorganisationer har redan sagt att de tänker överklaga ett sådant tillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Det kan ge nya problem för bolaget och cementproduktionen, som bolaget dominerar i Sverige..

– Är det så att beslutet överklagas och att Högsta förvaltningsdomstolen inhiberar ett meddelat tillstånd från regeringen då leder det till att vi hamnar i en allvarlig cementbrist, säger Comstedt Webb.

Nöjda ministrar

"De möjligheter som miljöorganisationer i Sverige har att överklaga beslut eller begära rättsprövning är viktiga inslag i en demokrati och rättsstat. I det enskilda fallet kan jag inte föregå den prövning av Cementas ansökan som nu bereds", skriver miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) i en kommentar.

Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan (S) välkomnar båda att riksdagen enhälligt ställde sig bakom regeringens tillfälliga undantagslag. Riksdagen anser, trots Lagrådets skarpa kritik om att förslagen kan strida mot grundlagen, att förslagen inte gör det.

– Det glädjer mig att riksdagen enigt röstar för att ge regeringen det här bemyndigandet. Det ökar förutsättningarna oerhört mycket att kunna undvika de väldigt negativa konsekvenser som skulle kunna bli om cementförsörjningen upphör, säger Baylan till TT.

Hastat igenom

Nästa steg är att regeringen mot slutet av oktober prövar Cementas akutansökan om att fortsätta bryta kalk inom det nuvarande tillståndet i några år till från och med november i år.

Naturskyddsföreningen kritiserar att lagstiftningen innebär avsteg från miljöbalken och att Lagrådet bedömer att den strider mot grundlagen.

– Vi känner att vi har ett stort ansvar att se till att miljölagstiftningen och grundlagen följs, sade Rebecca Nordenstam, jurist på Naturskyddsföreningen, till TT inför riksdagens beslut.

Kan försena

Miljöorganisationen Greenpeace säger sig också vara beredd att agera eftersom de anser att lagen ger stora bolag en gräddfil.

Regeringen, riksdagen, bygg- och anläggningsbranschen, Cementa, fack och näringsliv har varnat för det läge som kan uppstå vid ett stopp.

Efter det oväntade utslaget från Mark - och miljööverdomstolen i juli där Cementas ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad brytning avvisades, har bolaget legat i för att ordna med kalksten från annat håll.

Exporten ska dras ned och ett avtal med Nordkalk, mindre än två mil bort från Slite, tecknades i somras. Det ger i volym den sten som behövs för att klara råvara för den svenska cementförsörjningen i upp till sex år.

Men en rad anpassningar, nya transportlösningar och tillstånd krävs för att det ska kunna skalas upp från att täcka en mindre del till större delen av behovet.

Också det är beroende av den prövning regeringen ska nu ska göra av Cementas ansökan.

Lars Larsson/TT