BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Brotten kostar företagen 100 miljarder – ”Som en dold skatt”

Bild: Martina Holmberg, Johan Nilsson, TT

Brottsligheten kostar svenska företag minst 100 miljarder kronor – varje år. Och allt pekar på att det blir ännu värre. ”Politikerna i Sverige har inte lyssnat tillräckligt på företagen”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv.

Svenska företag drabbas hårt av brottsligheten i samhället. Det handlar inte bara om tryggheten för enskilda människor utan också om att de ekonomiska effekterna är kännbara för företagen. Det var temat på ett seminarium som branschorganisationen Säkerhetsföretagen arrangerade nyligen.

Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv har 6 av 10 företagare drabbats av brott under det senaste året.

– Det är oerhört allvarligt. Tyvärr är mängdbrotten som skadegörelse, stöld, inbrott och cyberbrott lågt prioriterade. Men slår man samman allt blir kostnaderna väldigt stora för företagen, sa Karl Lallerstedt under seminariet.

Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv. Bild: Pressbild

Beräkningar visar att företagens direkta kostnader för brottsligheten ligger på mellan 40 och 50 miljoner kronor årligen. Karl Lallerstedt uppgav att om man lägger till de indirekta kostnaderna så landar notan på över 100 miljarder kronor varje år.

– Det är pengar företagen istället skulle kunna använda till investeringar i verksamheten, för att expandera och anställa någon. I de grövre fallen kan kostnaderna för brotten leda till att företag måste skära ner och i extremfallen till att företag tvingas lägga ner, sa han.

Under seminariet gjordes en jämförelse med Finland där företagen inte alls har samma höga kostnader för brottsligheten som här.

– Politikerna har inte lyssnat tillräckligt på företagen i Sverige. Just nu finns ett stort fokus på dramatiska brott med skjutningar. Det kan vara en risk för företagen att de högprofilerade händelserna tar för mycket uppmärksamhet. Vardagsbrotten riskerar att hamna ännu mer i skymundan. Det är farligt på sikt, sa Karl Lallerstedt.

Niklas Wykman, riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson för Moderaterna, och Christian Ekström, vd för Skattebetalarnas förening, debatterade frågan under seminariet. De var överens om att brotten mot företagen är en allvarlig fråga, inte enbart för företagen utan också för samhället i stort.

– När staten misslyckas med kärnfrågan är det oerhört allvarligt. Det riskerar att knäcka hela samhällskontraktet. Jag tycker att en bra liknelse är att betrakta det som en dold skatt. Med världens högsta skatter förväntar man sig att få en viss service och om man då misslyckas med en grundläggande uppgift som inte kan utföras av någon annan, så är det en dold skatt eller pengar i sjön, sa Christian Ekström.

Christian Ekström, vd för Skattebetalarnas förening. Bild: Pressbild

Niklas Wykman menade att en förstärkning av polisen är rätt väg att gå.

– Fler synliga poliser har det absolut bästa utfallet mot brottslighet, visar forskning. Vi behöver poliser som närvarar i samhället och bygger relationer med människor. Och alla i samhället behöver sluta upp bakom poliser och de som arbetar med brottsbekämpning, sa han.

Karl Lallerstedt såg inte särskilt optimistiskt på utvecklingen framöver.

– Det tar tid att genomföra politiska förslag och att utbilda poliser. Tyvärr verkar det oundvikligt att det kommer att bli värre innan det blir bättre. Men vi måste göra vårt bästa för att begränsa försämringen.