BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Brotten ökar - nu vädjar handlarna till myndigheterna

Mikael Ovrell driver Ica Nära Ovrells i Kortedala utanför Göteborg. Foto: Privat.

Allt fler företag larmar om ökad brottslighet i form av stölder, inbrott och hot på arbetsplatsen. Värst drabbad är handeln. ”Man måste se butiksbrott som en del i bekämpandet av de kriminella gängen”, säger Ica-handlaren Mikael Ovrell till TN.

Brotten mot handelsföretagen ökar. Nästan varannan handlare har utsatts för brott den senaste tiden, visar Svensk Handels Trygghetsbarometer. Siffran är den näst högsta sedan mätningen startade för tre år sedan.

Ökade problem kopplade till kriminaliteten är ett av de största hindren för landets handelsföretag.

Ica-handlaren Mikael Ovrell delar den bilden.

Han har drivit Ica nära-butiken i Kortedala utanför Göteborg i drygt 13 år. Butiken har varit i familjen sedan 1950-talet. Men utvecklingen under Mikaels år som butikschef har inte varit positiv. Kortedala är fortfarande ett bra område, betonar han, men de socioekonomiska förutsättningarna har förändrats och utanförskapet har vuxit. Därmed har också brottsligheten ökat.

Nu efterfrågar han en starkare samverkan mellan samhällets alla aktörer.

– Det man måste förstå i den här typen av brottslighet är att vi måste samverka. Allt från skola, polis, arbetsförmedling och lokala politiker. Det är helt avgörande att vi samverkar för att kunna nå framgång i brottsbekämpningen, säger Mikael Ovrell till TN.

Dessvärre är Ica Nära Ovrell långt i från ensamt om att utsättas för butiksbrott. Landets företagare anser därför att brottsbekämpningen är bland de viktigaste frågorna som kommunerna borde prioritera, visar Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet.

Fyra av tio handlare utsatta för brott

Inom handeln har närmare fyra av tio handlare utsatts för stöld under den senaste veckan och var fjärde handlare har upplevt hotfullt beteende från kunder eller besökare under den senaste månaden, visar Trygghetsbarometern.

– Brottsligheten som drabbar handelns företag blir allt grövre och utvecklingen går dessvärre åt fel håll. För många handlare är den växande kriminaliteten och ökade otryggheten det enskilt största hotet mot företagets framtid, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel i ett uttalande.

För Ica Nära Ovrells är stölder det största problemet. Men då rör det sig inte bara om enstaka produkter, det har hänt att rånare har tömt hela kaffehyllan, fryslax-disken eller snott med 100 tandkrämstuber. De har också drabbats av inbrott och personal har mottagit hot på arbetsplatsen.

hela butikslaget blir brottsoffer

Mikael Ovrell framhåller att de jobbar mycket med förebyggande rutiner och att de har byggt upp en bra teamkänsla i butiken.

– När den här typen av brottslighet drabbar oss blir ju hela butikslaget brottsoffer. Men vi har jobbat väldigt mycket med säkerheten och har bra rutiner av att stötta varandra. Det har vi mycket våra fantastiska kunder att tacka för. De stöttar oss både i framgång och motgång.

Oavsett typ av brott, har Mikael Ovrell för vana att polisanmäla. Han tycker att poliserna som kommer till platsen gör ett mycket bra jobb, däremot blir det tröttsamt när anmälningarna sällan leder till åtal. I butiken har de övervakningskameror och dna-spray som kan sprayas på varorna. Dessutom finns det ofta vittnen, men bevisen verkar ändå inte räcka till, menar han.

– Det sagt vill jag uppmuntra alla kollegor runt om i Sverige att fortsätta polisanmäla. Det är viktigt för att få upp det ohyggliga mörkertalet för brott och för att synliggöra för politiker. Det är också viktigt för tillträdesförbuden, som man inte kan få till utan polisanmälan.

Ny lag om tillträdesförbud

Lagen om tillträdesförbud trädde i kraft i år och innebär att butikshandlare kan neka en individ tillträde till butik, om denne har begått brott mot butiken. Bestämmelser om förbud görs av åklagaren och inte butiken själv.

Men hela fyra av fem butiker som ansöker om förbudet har fått avslag på sin ansökan, rapporterar SVT. Ofta är anledningen att den berörda individen inte begått brott i just den butiken.

Samtidigt växer otryggheten i landet. BRÅ:s Nationella trygghetsundersökning från 2020 visar att närmare 30 procent av de tillfrågade känner sig otrygga och som följd undviker att gå själva i sitt bostadsområde nattetid.

Undersökningen visar också att det dödliga våldet ökar.

se butiksbrott som en del i bekämpandet av de kriminella gängen

Mikael Ovrell, vars butik ofta blir bestulen på stora kvantiteter av samma vara, misstänker att stöldgodset säljs vidare i mindre nogräknade butiker, vars försäljning i sin tur bidrar till narkotikahandeln.

– Man måste därför se butiksbrott som en del i bekämpandet av de kriminella gängen, säger han.

Och här finns det ljusglimtar. Som ett positivt steg i rätt riktning berättar Mikael Ovrell om ett nystartat trygghetsprojekt som han har initierat med Ica Handlarnas förbund. Där ska olika aktörer i Göteborg träffas för att diskutera eventuella lösningar och åtgärder som behövs för att stärka tryggheten.

– Vi alla är medborgare och vi ska inte bli brottsoffer på vår arbetsplats. Jag hoppas att den här typen av träffar kommer leda till åtgärder och initiativ som främjar tryggheten och inte hamnar i politiska dilemman. Samtliga partier och kommunala tjänstemän måste förstå att tryggheten är viktig för hela samhället.

Pressmeddelande: Handelns brottsutsatthet ökar: ”Kriminaliteten största hotet”

Det är svårt för butiker att stoppa bråkiga kunder

Rapport: Nationella trygghetsundersökningen