BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Delegation ska stoppa brottsligheten på arbetsmarknaden

Bild: TT

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) tillsätter en delegation för att trycka tillbaka kriminaliteten på svensk arbetsmarknad. "Det är bra att regeringen vidtar åtgärder”, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv.

I spåren av kriminalitet följer inte sällan osäkra arbetsvillkor, allvarliga kränkningar av arbetstagarens rättigheter och snedvriden konkurrens. Det anser regeringen som tillsätter en delegation med uppgiften att få bukt med brotten på svensk arbetsmarknad. I uppdraget ingår bland annat att stärka kunskapen på området och ta tillvara internationella erfarenheter.

– Bakgrunden är givetvis de problem som vi har med att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Missbruk av olika regelverk och exploatering av människor behöver stoppas, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i en kommentar.

Regeringen hoppas att analysarbete och erfarenhetsutbyte sker branschövergripande och oberoende av myndigheters olika ansvarsområden och tillsammans med arbetsmarknadens parter.

– Samordning och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och relevanta aktörer är av central betydelse, säger Eva Nordmark.

Svenskt Näringsliv är positiv till initiativet.

– Kriminaliteten i samhället är ett växande problem. Arbetslivet är tyvärr inget undantag. Också där är brottsligheten ett rejält problem, konstaterar Mattias Dahl.

– Det är bra att regeringen vidtar åtgärder mot arbetslivskriminaliteten. Arbetsgivare, fackföreningar och myndigheter har länge efterfrågat krafttag. Regeringen behöver göra mer. Den enskilt viktigaste åtgärden är att minska sekretessen mellan myndigheter för att komma åt problemen, säger han.