ELKRISEN

Kärnkraftsbrist tvingar staten att nödhandla reservkraft – igen

Ringhals 3 och 4. Bild: Jonas Lindstedt/TT

Svenska kraftnät har i sista stund tvingats upphandla kraftvärme för att täcka upp för tillfällig kärnkraftsbrist. Det är ett kraftigt underbetyg för den svenska energipolitiken, menar branschföreträdare.

– Det blir svårt för aktörer att förhålla sig till en myndighet som hipp som happ köper in kapacitet som ska finnas tillgänglig. Det påverkar möjligheter att förutse elpriset och i förlängningen blir det osäkert att göra investeringar, säger Carl Berglöf, expert inom kärnkraft och kraftsystem på branschorganisationen Energiföretagen Sverige, till TN.

I början av sommaren meddelade Svenska kraftnät, SvK, att de tecknat avtal med Göteborg Energi AB för tillgänglighet och reglering av Rya kraftvärmeverk. Anledningen är ett utökat behov av att stötta transmissionsnätet under den period av sommaren då Ringhals 3 och 4 är under revision. SvK hade dock tidigare under våren meddelat att upphandling av reservkraft under sommaren inte skulle vara nödvändigt.

Liknande situation förra sommaren

Men efter ett påträffat fel i underhållsarbetet meddelade Ringhals att revisionsarbetet med reaktor 3 förlängs med två månader och SvK ändrade ställning. Det sena och plötsliga avtalet med Rya kraftverk får kritik av branschen.

Detta inte minst då en liknande situation uppstod förra sommaren.

– Redan då var vi flera som påpekade att den här typen av avtal borde ligga redo i förebyggande syfte så att aktörerna som ska leverera tjänsterna är beredda på en förfrågan. Vi fick under våren höra att SvK inte skulle behöva upphandla avhjälpande åtgärder, men sedan kom bevisligen verkligheten i kapp, säger Carl Berglöf.

Carl Berglöf.

Att två eller flera reaktorer är avställda samtidigt är dock inget konstigt, menar han. Däremot borde man vara förberedd på eventuella störningar och situationer som denna och att ett behov av reservkraft skulle behövas. Inte minst då det finns en EU-förordning som beskriver hur den här typen av felåtgärder ska vara förberedda och att avhjälpande åtgärder ska finnas till hands.

Svårt för elaktörerna att planera

Carl Berglöf menar att SvK:s bristande framförhållning framförallt får två konsekvenser. För det första blir det svårt för elaktörerna att planera. Det skulle underlätta, inte minst för Göteborg Energi, att kunna förbereda anläggningarna och ha personal på plats i tid. För det andra påverkar den här typen av avtal elmarknadens samtliga aktörer, genom att det orsakar en osäkerhet kring prisbildningen.

– Man har stängt sex reaktorer plus att ytterligare några har revision samtidigt, då blir det inte mycket kvar. De här geografiska prisvariationerna som vi sett under sommaren är ett symtom på ett kraftsystem med väldigt små marginaler. Det skapar visserligen en förväntan att SvK agerar, men det bör ske på ett förutsägbart och transparent sätt, säger Carl Berglöf.

Den senaste tiden har prisvariationerna mellan södra och norra Sverige varit stora. Det beror just på att det finns låg nivå av planerbar kraft i södra Sverige. För att undvika överbelastning i vissa komponenter tvingas SvK att begränsa nyttjande av stamnätet, när kärnkraft har revision.

– Samverkan mellan elproduktion och kraftöverföring handlar hela tiden om att klara en situation om det händer ett fel. Då kan man inte förlita sig på väderberoende kraft, stamnätet måste fungera oavsett väder och tidpunkt. Därför krävs det planerbara resurser som kan rycka in, säger han.

Carl Berglöf menar att reservkraft som Ryaverket bidrar med är ett exempel på hur man kan vända en nedåtgående trend rörande driftsäkerhet i stamnät till något bättre. Men Ryaverket är fossileldat och inte hållbart i längden. För att det ska undvikas i framtiden måste SvK uppvisa en högre transparens och förutsägbarhet.

Svenska Kraftnät har flaggat för ytterligare stöd för att stötta och avlasta systemet, vad skulle dessa stöd kunna bestå i?

– Det är lite det vi väntar på att få veta. Energiföretagens medlemmar sitter på lösningar och skulle kunna leverera. För att fullgöra sitt uppdrag som systemoperatör behöver SvK tydligare beskriva vilka förmågor de behöver. Först därefter kan elproducenterna värdera möjligheterna att bidra med systemkritiska funktioner.

En tillsyn har påbörjats

Energimarknadsinspektionen har påbörjat en tillsyn mot SvK med syftet att undersöka hur myndigheten arbetar för att hålla hög tillgänglighet i stamnätskapaciteten. Energiföretagen oroar sig för att så inte är fallet. Nu hoppas de att tillsynen blir startskottet på en dialog mellan SvK och branschen. För att företagen ska klara av den gröna omställningen krävs det svar på hur energiläget ska lösas, det saknas, enligt Energiföretagen. Flera reaktorer har stängts och med det har stamnätet sommartid i praktiken krympt med en tredjedel. Samtidigt har det inte kommit initiativ kring kompensatoriska åtgärder som motsvarar de konsekvenser vi ser.

Carl Berglöf menar att det har förts en energipolitik som inte har haft kännedom om konsekvenserna.

– Vi står inför en elektrifiering och ska vi kunna genomföra den behövs ett robust stamnät. Idag krymper kraftnätet hela tiden genom återkommande begränsningar från SvK:s sida, det måste istället växa om vi vid 2045 ska kunna fördubbla elanvändningen. Det är lätt att prata om hur man vill att något ska vara i framtiden, men vi måste också ha klart för oss hur vi ska nå dit, säger han.

Han får medhåll från Lars Hjälmered, ordförande i Näringsutskottet och närings- och energipolitisk talesperson för Moderaterna. Han menar att avtalet i grunden är bra, men att det sätter fingret på en ny sårbarhet i energisystemet. Svenska hushåll och företag måste kunna förlita sig på att det finns ett fungerande energisystem som inte innebär mycket högre priser i södra Sverige. Där finns det ett politiskt ansvar, menar han.

Lars Hjälmered, ordförande i Näringsutskottet och närings- och energipolitisk talesperson för Moderaterna. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

– Ringhals 1 stängde utan att det fanns ett alternativ på plats. Regeringen var inte ens villig att förutsättningslöst se över möjligheten att fortsätta använda reaktorn något år till för att undvika den typen av elbrist som vi fick förra sommaren. Det är djupt oansvarigt, säger han och fortsätter:

– Man gör det viktigare att avveckla kärnkraft än att säkra el till hushåll. För mig är det inget motsatsförhållande mellan kärnkraft och vindkraft utan jag är helt övertygad om att vi behöver all fossilfri energi vi bara kan, säger han.

SvK: Inte optimalt för någon

Sara Jonsson, driftchef på Svenska kraftnät skriver i ett mejl till TN att SvK kontinuerligt gör långsiktiga analyser och planer för hur driftläget ska hanteras under olika perioder. På en föränderlig elmarknad där förutsättningarna kan förändras med kort varsel, som exempelvis att revisionen av Ringhals 3 förlängs, behöver de agera, menar hon.

– Det är såklart inte optimalt för någon men Svenska kraftnät agerar utifrån den information vi har och när den kommer till oss. Det är lika svårt för Svenska kraftnät som för andra aktörer att förutse en oplanerad förlängning av revisionen av Ringhals 3, skriver Sara Jonsson.

Svk ändrar uppfattning om driftsäkerhetsläget: Tecknar avtal med Rya Kraftvärmeverk under sommaren