ELKRISEN

Regeringen avslår kritiserade kraftledningen Hansa Powerbridge

Statsminister Ulf Kristersson och förbundskansler Olaf Scholz träffades nyligen för att bland annat diskutera energifrågor. Nu får den kritiserade kraftledningen Hansa Powerbridge avslag. Bild: Samuel Steén/TT

Regeringen har i dag beslutat att inte ge tillstånd till den kritiserade kraftledningen Hansa Powerbridge som planerats mellan Sverige och Tyskland. ”Det skulle riskera att leda till högre priser och en mer instabil elmarknad i Sverige”, säger energiminister Ebba Busch i ett pressmeddelande.

Tidningen Näringslivet har i flera artiklar pekat på de problem som det tyska elsystemet står inför.

En elefant i rummet har länge varit den likströmsförbindelse mellan Skåne och Tyskland som Svenska kraftnät planerat tillsammans med tyska 50Hertz och som legat på paus på regeringens bord. Tyskland har mycket stora problem med sin energiförsörjning inte minst efter att man politiskt lagt ned kärnkraften, och vice förbundskansler samt närings- och klimatminister Robert Habeck har försökt få Sverige att acceptera förbindelsen.

Men de dyra tyska elpriserna spiller också över på Sverige varför regeringen redan i Tidö-avtalet meddelat att utlandsförbindelsen skulle pausas.

– Utifrån de stora antal förändringar och osäkerheter som elsystemen i Sverige och Norden just nu står inför anser Svenskt Näringsliv att regeringen bör avvakta med att ge nätkoncession till Hansa Powerbridge sa Michelle Tun von Gyllenpalm, expert på energipolicy hos Svenskt Näringsliv i en artikel i TN nyligen.

Regeringen har nu beslutat att inte ge tillstånd till Hansa Powerbridge och skälet är bland annat att Tyskland inte är indelat i elområden.

– Regeringen beslutar att inte ge tillstånd till en ny förbindelse mellan södra Sverige och Tyskland. Vi kan inte koppla ihop södra Sverige, som har ett kraftigt underskott av elproduktion, med Tyskland där elmarknaden i dag inte fungerar på ett effektivt sätt. Det skulle riskera att leda till högre priser och en mer instabil elmarknad i Sverige. Sverige behöver förutsägbara förutsättningar att bygga elproduktion och elnät som gynnar ett elsystem som levererar konkurrenskraftiga elpriser, säger energi- och näringsminister Ebba Busch i ett pressmeddelande.

Stora delar av förbrukningen i Tyskland finns i söder och om landet delas in i elområden beräknas den norra delen bli ett billigare elområde, vilket skulle kunna dämpa elpriserna även i Sverige.

Regeringen skriver att de flesta aktörerna på elmarknaden inte ”ser något behov av ledningen i dag”. Södra Sverige är ett av de elområden i Europa med flest utlandsförbindelser, noterar de vidare.

”Beslutet innebär inget förbud mot en ny förbindelse mellan Tyskland och Sverige om förutsättningarna skulle ändras i framtiden. I Tidöavtalet anges att utbyggnaden av exporterande elkablar bör pausas till dess att prisdifferenserna mellan elprisområdena minskat betydligt”, skriver de.

Som Tidningen Näringslivet tidigare skrivit om finns flera orsaker till att Tyskland inte vill dela in sig i elområden. Man verkar vilja skydda industrin i den södra delen av landet och att dela in landet ekonomiskt är med Tysklands historia mycket känsligt även av politiska skäl. Nu återstår att se om Tyskland ger med sig för svenska påtryckningar.

Tyskland har också hållhakar på Sverige, inte minst eftersom de äger kärnkraft här och i nuläget blockerar vår svenska kärnkraftsutbyggnad. Det är också oklart för undertecknad hur det juridiska ser ut kring förbindelsen.