ELKRISEN

Ministerns hemliga filer: Så lurade De Gröna befolkningen om kärnkraften

Den granskande journalisten Daniel Graeber på magasinet Cicero i Tyskland har avslöjat hur vice förbundskansler Robert Habecks partivänner förfalskat dokument och lurat allmänheten för att stänga ned de sista kärnkraftverken i Tyskland. Fullt medvetna om att det innebar att gamla kolkraftverk behövdes tas i drift, och Robert Habeck diskuterade till och med att öppna flytande oljekraftverk för att överbrygga vintern. På bild, Kolkraftverk i Jänschwalde som tidigare ägdes av Vattenfall. Bild: Patrick Pleul/picture-alliance/dpa/AP Images/ TT kod 436, Adam Ihse/TT , Cicero, Privat

Förfalskade dokument, ideologisk styrning och åsidosatt klimatarbete. I en exklusiv intervju med TN berättar den granskande journalisten Daniel Graeber hur den tyska regeringen drev igenom kärnkraftsnedläggningen trots att den visste att beslutet skulle innebära mer fossilt och högre elpriser i Europa, inklusive Sverige.

”Habecks hemliga filer: Hur De Gröna vilseledde om att fasa ut kärnkraften”. Rubriken pryder omslaget tillsammans med en stor bild på den tyska vice förbundskanslern Robert Habeck (De Gröna, eller Die Günen på tyska) som också är Tysklands ekonomi- och energiminister.

Intervjun är tio sidor lång och fullproppad med politiskt sprängstoff kring partiets nedstängning av framför allt de sista tre kärnkraftsreaktorerna i Tyskland. Bakom arbetet ligger en omfattande granskning och en rättsprocess mot Robert Habecks ekonomidepartement, berättar den granskande journalisten Daniel Graeber för Tidningen Näringslivet. Och när granskningen publicerades för ett par veckor sedan det blev grand slam direkt.

– Den aktuella utgåvan är helt utsåld på flertalet försäljningsställen, förklarar han.

Men vi tar det hela från början. Förberedelserna för att fasa ut den tyska kärnkraften startade redan under Gerhard Schröders tid i början av 2000-talet men började så småningom tummas på under Angela Merkels innan hon tvingades tvärvända efter Fukushima-olyckan 2011. Det försiktiga opinionsstöd som långsamt börjat komma tillbaka kring kärnkraften i Tyskland var utraderat och därmed blev det svårt för Merkel att förespråka en sådan linje.

Landet hade dock, vilket Gerhard Schröder lagt grunden för, garderat sig genom en god tillgång på rysk fossilgas genom Nord Stream och att kärnkraftsnedläggningen skulle kunna innebära problem var det inte så många i allmänheten som reflekterade över. Detta eftersom elpriserna var rimliga då de fossila kraftverk som balanserade den väderberoende kraften i Tysklands energiomställning var förhållandevis billiga.

”Föreställningen att Tyskland kanske skulle behöva kärnkraftverken kommande vinter och till och med flera vintrar var helt enkelt inte tänkbart för De Gröna”.

Läget förändrades när kriget bröt ut

Landskapet förändrades dock dramatiskt när Ryssland började skruva på gaskranen under 2021, och nedläggningen av de tre reaktorerna i Brokdorf, Grohnde och Gundremmingen C vid årsskiftet 2021/2022 började plötsligt bli märkbara och ifrågasatta, menar Daniel Graeber.

Den riktigt heta debatten blossade upp efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 och det beslut som legat sedan tidigare, att de tre sista reaktorerna, Emsland, Neckarwestheim 2 och Isar 2, skulle stängas vid årsskiftet 2022/2023, började nu kraftigt ifrågasättas från vissa håll i den allmänna debatten. Är det här verkligen smart undrade man.

Men De Gröna stod på sig och hävdade, precis som man gör i många andra länder, att kärnkraften är en dyr och farlig teknologi som inte behövs, att ersättningen blir vind och sol, och så vidare.

Daniel Graeber som är undersökande ekonomijournalist för tidningen Cicero följde debatten och noterade att många pekade på säkerhetsriskerna och de ekonomiska riskerna med att i detta kritiska läge faktiskt genomföra nedstängningen. Ekonomi- och energiminister Robert Habeck argumenterade starkt för att det inte fanns några säkerhetsrisker eller ekonomiska risker med att lägga ned kärnkraften men Daniel Graeber började bli misstänksam.

Många beskrev nedstängningen som direkt vansinnig med tanke på de uteblivna gasleveranserna från Ryssland, påpekar han.

– Det var en ganska öppen debatt, men sedan försvann den ganska snabbt. Jag tyckte inte riktigt att det var okej eftersom det var ett så viktigt ämne. Så den 16 juli 2022 bad jag om att få titta på underlaget som föranledde beslutet från ministeriet eftersom det egentligen var helt öppna dokument, förklarar han för Tidningen Näringslivet.

Tysklands vice förbundskansler Robert Habeck (De Gröna) som också är ekonomi- och energiminister i Tyskland. Bild: Britta Pedersen

Tvingade upp dem i domstol

Han ställde frågan både till näringslivsdepartementet och miljödepartementet.

– Det tog lång tid, ett par månader, och då lämnade miljödepartementet ut några dokument medan näringslivsdepartementet vägrade. Vi överklagade ärendet och fick ut lite dokument även från näringslivsdepartementet.

Men stora delar hemlighölls fortfarande vilket Daniel Graeber inte tyckte var rättsligt motiverat så tidningen drog myndigheterna hela vägen upp till domstol där redaktionen vann och innan påsk 2024 levererades slutligen alla dokument. Det handlade om två välfyllda pärmar som utöver de tidigare utgivna handlingarna bestod av interna e-postmeddelanden, anteckningar, mötesprotokoll och brev.

Vissa saker, som den misslyckade uppfinningen av en ”insatsreserv” för kärnkraftverk är detaljerat dokumenterade medan andra beslut är svagt motiverade och knapphändigt belagda, konstaterar han. Den största överraskningen var att det hela var precis lika illa som han befarat och att kommunikationen kring besluten var så tydlig.

De grönas ”partisoldater” bestämde alla väsentliga steg för sig själva och om experterna i båda ministeriernas avdelningar fick dela med sig av sin bedömning ignorerades den oftast – eller förfalskades medvetet, skriver han i granskningen.

– Det står helt klart. Det var ingen som var intresserad av att detta skulle utredas på riktigt. Den största överraskningen var hur tydligt det var i dokumenten, säger han.

"Trick och bedrägerier”

I mejlväxlingarna mellan Robert Habecks direkt underordnade uppdagade sig en ytterst kontroversiell bild som kantas av ”trick och bedrägerier” i ministeriet för att vilseleda allmänheten samt även den ansvariga ministern själv, menar han.

– Vad experterna inom ministerierna tycker och säger ser man väldigt lite av i papperna utan allting som egentligen beslutas fattas på nivån statssekreterare och det är sådana som Robert Habeck själv har placerat i dessa positioner. En som hade en tydlig roll var Patrick Graichen som hade den högsta positionen efter Habeck.

Hur mycket har Habeck själv vetat om?

– Jag vet inte säkert om han är skyldig men jag tror att han vetat om det mesta egentligen, ibland med viss försening, och jag tror att han förstått att det vore mer rationellt att låta kärnkraften gå längre. Men jag tror att han hade svårt att stå emot partiet.

– Men oavsett så har han politiskt ansvar, eftersom han hittat de här människorna och placerat ut dem i ansvarspositioner.

Enligt Daniel Graeber visar handlingarna tydligt att De Gröna i årtionden bildat ett tätt nätverk som dominerar den tyska energipolitiken och nu när misslyckandet med denna politik blir uppenbar och hotar landets ekonomiska framtid sitter de vid maktpositionerna, konstaterar han.

– Föreställningen att Tyskland kanske skulle behöva kärnkraftverken kommande vinter och till och med flera vintrar var helt enkelt inte tänkbart för De Gröna, säger han och tillägger:

– Robert Habeck tog till och med upp möjligheten att använda stora skepp som flytande oljekraftverk för att kunna generera elektricitet i stället och andra pratade om att kanske stänga av vissa industrier så att man inte konsumerar så mycket elektricitet. Men att låta kärnkraften drivas vidare var uteslutet. De hade skygglappar.

Kyltornet till Isar 2. Bild: Armin Weigel

Testade partiet men misslyckades

Habecks första uttalande kring den nyligen uppkomna frågan att eventuellt förlänga driftstiden för de tre sista kärnkraftsreaktorerna kom den 27 februari 2022 i en tv-intervju där han försiktigt öppnar för en eventuell förlängning om detta kunnat göras säkert och om det var möjligt att säkerställa bränsle. Han säger också att han inte vill avfärda frågan ideologiskt.

Detta var anmärkningsvärt eftersom vissa kännare av De Gröna då trodde att ministern kanske skulle kunna befria dem från antikärnkraftsarvet, liksom exempelvis det gröna partiet i Finland lyckats med, menar Daniel Graeber.

Men Habeck tycks ha lovat för mycket – noterar Daniel Graeber i dokumenten. Efter intervjun ber chefen för lednings- och koordineringsstaben på ekonomiministeriet om ett ”husmemo” som kan användas både internt och offentligt.

Experterna från ekonomiministeriet tar fram ett fyra sidor långt dokument som klart och tydligt förklarar att en förlängning av kärnkraftens drifttid kan hjälpa till att spara gas under kommande vinter och undvika kritiska och kostsamma situationer i elsystemet, speciellt under högtryckslägen i februari då belastningen är hög samtidigt som produktionen i vindkraften är låg, så kallade "dunkelflautes”.

De pekar på att det är oklart om tillräckligt mycket naturgas (fossilgas) kan lagras för nästa vinter för att möjliggöra dagar av drift med gaskraftverk vid sidan av konsumtionen och det är extremt riskabelt att förlita nästa vinters elproduktion enbart med ytterligare elproduktion från reserver och redan nedlagda kolkraftverk.

De påpekar också de positiva effekterna för elpriserna eftersom kärnkraften har en låg driftkostnad och tränger undan andra dyrare kraftslag, inte minst gaskraftverk.

En ”dunkelflaute” (mörk, kall och vindstilla period) i Tyskland i februari 2024. Den röda linjen är efterfrågan och övriga är produktionen av förnybara källor. Bild: Staffan Reveman/Agora Energiewende

Politiskt sprängstoff

Enligt Daniel Graeber är det politiskt sprängstoff i Tyskland vilka som läst detta mejl men det går inte entydigt spåra dokumentet. Vem vidarebefordrade det, till vem och vem läste det över huvud taget? Undrar han i granskningen.

Robert Habeck har slagit ifrån sig och sagt att han inte läst dokumentet, och hävdar att det endast legat på statssekreterare Patrick Graichens bord. Graichen har sedan i maj 2023 avskedats även om det officiellt påstås ha gjorts av andra orsaker, förklarar Daniel Graeber. Men borde inte Habeck ha märkt tidigare att Graichen politiskt skadade honom?, undrar han.

I dokumentet presenteras nämligen exakt de argument som efter månader av politisk koalitionskonflikt till slut ledde till att Tyskland valde att göra en liten förlängning av de tre sista kärnkraftverken i tre och en halv månad, för att slutligen fasas ut den 15 april 2023.

– Det var ett stort bakslag för De Gröna som inte ville livstidsförlänga kärnkraften, säger Daniel Graeber som tror att Robert Habeck helt enkelt bollade över beslutet till förbundskansler Olaf Scholtz.

Ekonomer och experter hävdade gång på gång att kärnkraftverken är pålitliga, producerar billig el och skjuter undan dyrare kraftverk, men Habeck och andra högt uppsatta ur det gröna partiet hävdade långt in på sommaren att det inte var något elproblem utan endast ett gasproblem, menar Daniel Graeber.

Förfalskar dokument

Inte bara i ekonomiministeriet utan även i miljöministeriet blev experterna hindrade, menar Daniel Graeber.

Chefen för avdelningen för nukleär säkerhet och strålskydd skriver en egen anteckning från de underordnade experterna och när Daniel Graeber jämför versionerna framstår en tydlig bild. Den första anteckningen som är undertecknad av två referenter och en referatledare den 1 mars 2022 visar att en förlängning av kärnkraften skulle vara möjlig och säker över flera år och redogör vilka steg som skulle vara nödvändiga.

Men chefen skriver om hela anteckningen och förvränger utlåtandet till dess motsats, menar han. I den nya versionen från den 3 mars, som sedan inte är namngiven utan bara signerad med ”Avdelning S”, saknas utlåtandet om att en verklig förlängning av driftstiden skulle vara möjlig med nya bränslestavar utan i stället kommer dokumentet fram till att det inte är säkerhetstekniskt försvarbart och konstaterar att förlängd driftstid av säkerhetsskäl bör avvisas.

Till historien ska man också veta att dessa tre reaktorer i allra högsta grad ansetts som säkra. Faktiskt de tre absolut säkraste reaktorerna i hela världen, vilket Ingemar Engkvist, som tidigare var vd för World Association of Nuclear Operators, WANO berättat för TN. Organisationen är ansvarig för att kontrollera säkerheten hos i stort sett alla kärnkraftverk i världen.

Den nya anteckningen skickas sedan vidare av en statssekreterare till ekonomiministeriet och en femsidig text skrivs enligt Daniel Graeber sedan ihop och den kommer fram till önskat resultat, att man efter avvägning av nytta och risker inte rekommenderar en förlängd driftstid för kärnkraften.

Tyskland har gått från en av Europas största nettoexportörer av elektricitet till nettoimportör. Mycket från Frankrikes kärnkraft. Bild: Staffan Reveman

Skickades som utkast till Habeck

Texten var av dålig kvalitet men skickades ändå som ett utkast till Robert Habeck, som under helgen skrev om den till en fråga-svar-text. Under lördagseftermiddagen skickar han dem vidare till Graichen och några andra viktiga medarbetare, förklarar Daniel Graeber.

Därefter följer en livlig mejlväxling där Robert Habecks partikamrater överväger vad de ska göra med berättelsen som kokats ihop.

”Då drar vi ut proppen på debatten på tisdag och kan sedan koncentrera oss på andra saker", skriver en anställd på söndagskvällen.

Det hela slutar i en radikalt förkortad och kraftigt omskriven text som publiceras den 8 mars 2022. Men något slut blev det knappast, eftersom Bayern, som skulle påverkats särskilt hårt av hotande gasbrist, pressade på, skriver Daniel Graeber i granskningen. Och Robert Habeck tvingas därefter utkämpa debatten om kärnkraften inom partiet och offentligt, trots att han troligen inte ens fått se originaldokumentet, förklarar han.

Bayern ifrågasätter äktheten

Efter att Robert Habeck tvingats utlysa nödläge för gasen i juni 2022 men ändå hävdade att en förlängning av kärnkraftverken inte var möjlig eller meningsfull ifrågasätter Bayerns energiminister sanningshalten i minnesanteckningen från den 7 mars och vädjar till förbundskansler Olaf Scholtz att ”omedelbart vidta allt nödvändigt för att möjliggöra en tillfällig fortsatt drift av de bayerska kärnkraftverken Isar 2 och Gundremmingen C”, skriver Daniel Graeber.

Det dröjde visserligen tre och en halv månad men sedan instruerade förbundskanslern sina två gröna ministrar att hålla de sista tre kärnkraftverken i gång över vintern.

– Det hade tidigare också gjorts ett stresstest av de fyra stora elnätsoperatörerna i Tyskland som varnat för ett försörjningsgap vid kyla, precis som Robert Habecks fackmän skrivit på våren, förklarar Daniel Graeber.

Tror du att Robert Habeck ändå höll fast vid att de skulle läggas ner?

– Jag tror att Habeck också kände till att man behövde dem och att en eventuell blackout också hade inneburit slutet för honom politiskt. Jag tror att han berättade för Olaf Scholtz och lät honom ta det beslutet, säger Daniel Graeber.

Påståendet i det förvrängda dokumentet om att inte ens en korttidsförläning av några månader vore försvarbart var uppenbarligen helt felaktig, menar han. Det har historien bevisat.

Men efter granskningens påstår De Gröna att bränslestavar inte kunde levereras, och att en förlängning längre än över vintern därför inte var möjlig. Daniel Graeber betvivlar sanningshalten i detta påstående, även om han i nuläget inte kan bevisa det. I Sverige finns tillverkning av kärnbränsle och om någon läsare av denna artikel har intressant information gällande ärendet så är Daniel Graeber mycket intresserad (mejla undertecknad).

– Jag skulle vara mycket tacksam för det, säger han.

Fem reaktorer kan återstartas

Och någon propp ser inte ut att vara utdragen, konstaterar han. Fem av de sex sista reaktorerna skulle enligt hans branschkällor fortfarande kunna återanslutas med rimlig ansträngning, och han noterar att CDU och CSU redan tillkännagett detta i händelse av ett snart regeringsskifte.

Elpriserna i Tyskland är mycket höga jämfört med övriga Europa och många i befolkningen och bland företagen är upprörda.

– Jag tror att Tyskland nu har förstått hur mycket energipolitiken betyder och att det handlar om beslut som påverkar landet över lång tid. Egentligen ska energiförsörjningen styras av ingenjörer och regleras. Inte drivas av politiska ideologier.

Fem av de senast nedlagda tyska kärnkraftverken beräknas kunna återstartas. Bild: Staffan Reveman

Men huruvida det verkligen är möjligt för återstart av tidigare reaktorer är tveksamt med det politiska klimatet i Tyskland. Han betvivlar att landet står ut med ytterligare en kärnkraftsdebatt.

– Om jag skulle vara politiker så skulle jag ju säga att det är det första steget att omedelbart stoppa rivningen av de sista fem reaktorerna, men huruvida exempelvis CDU faktiskt skulle våga göra det om de kommer till makten återstår att se. Jag tror inte att de vill ta hand om gröna koalitioner. Men jag noterar att man i alla fall intresserar sig för nästa generations kärnkraft och fusion, där man vill investera.

– Och huruvida någon investerare skulle vilja satsa på kärnkraft i Tyskland är också tveksamt, eftersom ingen i världen vill ha något med oss att göra kring kärnkraft. De tycker ju att vi är galna när det gäller energipolitik.

Ville driva kärnkraften i ”stand by”

Daniel Graeber jobbar vidare med granskningen och kommer inom några veckor att skriva om hur de gröna fraktionerna i den parlamentariska församlingen Bundestag lagt sig i och försökt påverka besluten kring kärnkraften med olika förslag som exempelvis att låta kärnkraften vara i någon sorts stand by-läge för att komma i gång om det verkligen behövdes. Enligt honom togs dessa saker upp utan att någon expert i sammanhanget ens yttrat sig.

Han berättar också att dokumenten som ligger till grund för granskningen nu blir offentliga för alla i Bundestag och därmed också andra journalister.

– Det är väldigt bra för det handlar om ett väldigt omfattande material. När fler journalister går igenom dokumenten så kanske man hittar detaljer som jag inte har sett eller inte förstått. Då hoppas jag att debatten lever vidare.

Hur ser du på det ur De Grönas perspektiv? Att avveckla kärnkraften är ju ändå ett beslut som funnits länge i Tyskland.

– De Gröna har kämpat för det här i årtionden och på så sätt är det kanske förståeligt men för landets allmänhet var det riktigt farligt och jag tror att det är därför vår granskning fått så stort intresse. När man får se hur de arbetat och vad de är redo att manipulera och förtäcka för att få igenom sin ideologi.

Klimatarbetet och elpriserna de stora problemen

Daniel Graeber tror att det nu inte längre finns så stora säkerhetsrisker med det tyska elsystemet, eftersom man nu överbryggat den direkta gaskrisen, inte minst genom nya hamnar för flytande fossilgas, så kallad LNG. Försörjningskedjorna är mer säkra, menar han. Det stora problemet är i stället höga elpriser och Tysklands klimatarbete. I materialet konstaterar De Gröna själva till exempel att nedläggningen av kärnkraften innebär ett betydligt större problem med att fasa ut de fossila kraftverken, kolkraft och fossilgas.

Tyskland har ett elsystem som till stor del är fossilt, och efter kärnkraftsnedläggningen har det blivit ännu svårare att ställa om, menar Daniel Graeber. Bild: Electricitymap

Det finns omkring 135 kolkraftverk i Tyskland och för varje reaktor som stängts ned har det blivit svårare att bli av med dessa utsläpp, menar han.

– Och dessutom startade man ju upp gamla kolkraftverk som låg i malpåse för att klara vintern, vilket så klart redan fått stora konsekvenser för utsläppen. Jag tror att det bland de yngre i De Gröna finns de som tycker att det är dumt att stänga ned kärnkraften innan de fossila kraftverken är borta men jag tror att det är ett ganska tabubelagt ämne i partiet.

Hur reagerade man i partiet på varningen kring de höga elpriserna? Tysklands elpriser påverkar ju också andra länders elpriser.

– Elpriserna brydde man sig inte så mycket om. Det man brydde sig lite mer om var hur mycket gas som eventuellt skulle kunna sparas.

Även om De Gröna motvilligt tvingades utstå en mindre förlängning av de tre sista reaktorerna i Tyskland var kärnkraftsnedläggningen den 15 april 2023 ändå en seger.

”För deras egentliga mål, att förhindra en verklig drifttidsförlängning med flera år och en återaktivering av redan nedlagda kärnkraftverk, hade de uppnått”, avrundar Daniel Graeber sin granskning, även om han betvivlar att slaget är över.