ELKRISEN

Tyskland tigger el från Sverige – blockerar samtidigt kärnkraft

Statsminister Ulf Kristersson och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz. Bild: Pontus Lundahl/TT

Under tisdagen träffade statsminister Ulf Kristersson Tysklands förbundskansler Olaf Scholz för att bland annat diskutera energifrågor. Tyskland trycker på för att Sverige ska fullfölja planerna med utbyggnaden av den kritiserade kraftledningen Hansa Powerbridge. ”Jag tycker att Kristersson bör avvakta med förbindelsen”, säger Michelle Tun von Gyllenpalm, expert på energipolicy hos Svenskt Näringsliv.

I tisdags kunde Tidningen Näringslivet berätta om hur det gröna partiet, Die Grünen, i Tyskland med ideologi, förfalskade dokument och rena lögner medvetet fört befolkningen bakom ljuset för att stänga ned den fossilfria kärnkraften i Tyskland, vilket på många sätt skadat hela det europeiska elsystemet.

Inom elbranschen är det knappast någon nyhet att Tyskland är på ett mycket sluttande plan energipolitiskt, vilket Tidningen Näringslivet redogjort för i många artiklar. Landet har ett i väldigt stor utsträckning fossilt elsystem och man har själva gjort det mycket svårt att ta sig ur den situationen vilket straffar både ekonomin och det europeiska klimatarbetet. Det är svårt att elektrifiera industriella processer, bilar, värmepumpar med mera på ett klimattrovärdigt sätt när en stor del av elsystemet består av kol och fossilgas för förbränning.

För att underlätta försöker man få hjälp av andra länder och Tyskland har gått från en av Europas största nettoexportörer av elektricitet till nettoimportör, bland annat av kärnkraft från Frankrike.

Försöker komma över svensk el

Man försöker också locka Sverige att bjuda på el och under tisdagen träffades statsminister Ulf Kristersson och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz för att bland annat diskutera energifrågor.

Ett inte helt otippat önskemål från den tyska regeringen är att Sverige ska fullfölja utbyggnaden av den kritiserade utlandsförbindelsen Hansa Powerbridge, som Tidö-partierna valt att pausa och som Socialdemokraterna har flaggat för att de vill skrota helt. Den tyska energiministern och vice förbundskanslern Robert Habeck (De Gröna) säger till Ekot att han verkligen vill att ledningen, som planeras av Svenska kraftnät och tyska systemoperatören 50 Hertz, byggs.

Kruxet är bara att som elektricitet fungerar så ökar elpriserna i Sverige ju mer vi exponerar oss mot Tyskland eftersom deras elpriser är betydligt högre än våra svenska. Marknaden styrs av utbud och efterfrågan och efterfrågan i den energitörstiga tyska industrin är stor även när det inte blåser.

Michelle Tun von Gyllenpalm, expert på energipolicy hos Svenskt Näringsliv, tycker inte att regeringen bör exponera sig mer mot Tyskland i nuläget.

– Utifrån de stora antal förändringar och osäkerheter som elsystemen i Sverige och Norden just nu står inför anser Svenskt Näringsliv att regeringen bör avvakta med att ge nätkoncession till Hansa Powerbridge.

Aktivister i Tyskland firar nedläggningen av de sista tyska kärnkraftsreaktorerna den 15 april 2023. Bild: Stefan Puchner

Bör villkoras hårt

Dessutom, menar hon, bör en eventuell framtida kraftledning villkoras hårt. Sverige behöver ställa tydliga och hårda krav på Tyskland, inte minst när det gäller elområden.

Det finns rapporter som pekar på att norra Tyskland skulle bli ett billigare elprisområde eftersom den industriella förbrukningen till stor del ligger i södra Tyskland. Svenska kraftnät, som planerat för förbindelsen har pressat på kring detta, och även Miljöpartiet.

Den tyska energiexperten Staffan Reveman har däremot tidigare varnat Sverige för att lita på Tyskland. Att införa elområden är något som landet absolut inte vill av flera orsaker, inte minst eftersom Tyskland med sin historia från efterkrigstiden jobbar med att ekonomiskt förena landet – inte införa olika former av gränser.

Det är alltså till det bättre för Sverige om elområden införs men man bör inte lita blint på det för att öka överföringen till Tyskland, menar han.

– Man kan för all del försöka pressa Tyskland att införa elområden men jag tycker inte att det är någon bra idé att lita på att så kommer att bli fallet. Tyskland vill nämligen inte ha några elområden, sa han till TN nyligen.

Blockerar svensk kärnkraft

Det kan också tyckas vara lite magstarkt av Tyskland att hoppas på import från Sverige, när landet också blockerar ny kärnkraft i Sverige.

Ett ganska tragikomiskt exempel var när Barsebäck kraft som ägs av Uniper i Sverige strax efter Riksdagsvalet 2022 ganska tydligt gick ut och meddelade att de ville bygga ny kärnkraft i Sverige.

I samband med gaskrisen hade tyska staten däremot tvingats kliva in och köpa upp Uniper och därefter tog fallet Barsebäck en väldigt snabb vändning när det tyska moderbolaget ett par veckor senare gick ut och dementerade saken.

– Varken i Sverige eller någon annanstans har Uniper några planer på att bygga ny kärnkraft, det är fakta, sa talespersonen George Oppermann.

EU kräver dock att tyska staten ska minska sin andel av ägandet i Uniper till max 25 procent i slutet av 2028.