DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Professor varnar för konkursvåg – ”Utvecklingen omöjlig att stoppa”

Bild: Janerik Henriksson / TT

Pandemin skyndar på butiksdöden. 10 000 butiker och 35 000 jobb försvinner, visar en ny rapport. ”Vi kommer att få en konkursvåg bland svenska handlare”, säger professor Sven-Olov Daunfeldt till TN.

Coronapandemin har förändrat svenskarnas köpbeteende i grunden och flyttat fram den digitala omställningen av handeln flera år framåt, konstaterar Svensk Handel i en ny rapport. Totalt sett beräknas upp till 35 000 jobb försvinna och så många som 10 000 fysiska butiker stänga igen fram till 2030.

– Pandemin har påskyndat den otroliga digitaliseringen som pågår i handeln. Kunderna har hittat nya former för sin konsumtion och det är egentligen inte så konstigt. Sedan är det roligt att allt fler äldre har hittat ut till nätet, säger Karin Johansson, vd för Svensk Handel, till Tidningen Näringslivet.

Karin Johansson, vd för Svensk Handel. Bild: Pressbild

Enligt Karin Johansson sysselsätter handeln 10 procent av svenskarna och 18 procent av de arbetande ungdomarna, står för 11 procent av BNP och 14 procent av skatteintäkterna.

– Närmare en halv miljon människor går till ett jobb inom handeln varje dag. Det gör oss till det svenska näringslivets största bransch sett till antalet sysselsatta. Man kan gott säga att som handeln mår, så mår också Sverige. Vi är en bransch som påverkar hela den svenska ekonomin, säger hon.

Här försvinner flest jobb

Enligt rapporten är det sällanköpshandeln som kläder, skor, sportartiklar och elektronik som drabbas värst av utvecklingen och här försvinner flest jobb. Samtidigt dämpas den värsta jobbsmällen av att partihandeln, dagligvaruhandeln och e-handeln kommer att gå bra.

Professor Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef vid Handelns forskningsinstitut, bekräftar bilden av att handeln redan före pandemin var inne i en av sina största strukturomvandlingar någonsin genom digitaliseringen.

– Digitaliseringen har verkligen förändrat handeln i grunden. Tidigare pratade man om handeln mest som en lokal företeelse, där det var viktigt att ha bra lägen i städerna, men handeln idag är inte längre lokal, säger han till TN.

Professor Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef vid Handelns forskningsinstitut. Bild: Sören Andersson

Handelns forskningsinstitut har forskat mycket kring prisjämförelsesidorna som gör att konsumenterna inte längre behöver gå ut i butikerna och leta priser. Idag tar det bara några klick att jämföra priser och köpa från var som helst i världen. Det innebär att dagens handlare är utsatta för ett enormt konkurrenstryck och omvandlingstryck, enligt Sven-Olov Daunfeldt. Utvecklingen gick fort före corona men har accelererat till följd av pandemin.

– Tidigare har man har kunnat hålla fysiska butiker öppna tack vare äldre människor som varit motsträviga till e-handeln. Men under pandemin har även de skeptiska grupperna tvingats handla via nätet och ser numera e-handeln som ett alternativ.

”Den fysiska handeln kommer aldrig att återhämta sig”

Coronapandemin har slagit extremt hårt mot några specifika branscher som besöksnäringen, hotell, restaurang och delar av transportbranschen. Sven-Olov Daunfeldt bedömer att det tappet till stor del är temporärt. Han tror att konsumenterna kommer tillbaka, de kommer att resa igen, åka på spa, bo på hotell och äta på restaurang.

– Men det är en helt annan situation med handeln, för där pågår digitaliseringen. Pandemin har gjort att många konsumenter tidigare än annars upptäckt e-handeln. Det har lett till permanenta beteendeförändringar vilket gör att den fysiska handeln aldrig kommer att återhämta sig. Det är den krassa verkligheten. Handlarna är satta under en stor press, de måste förändra sig eller dö.

Sven-Olov Daunfeldt har forskat kring en annan strukturomvandling, den när stora handelsplatser växte upp utanför städerna och utmanade butikerna i stadskärnorna. Då menade kritikerna att utvecklingen ledde till att stadskärnorna utarmades.

– Det där är lite av en myt. Vi kan se i vår forskning att det som hände i många städer var att konkurrensen ledde till att stadskärnornas miljö utvecklades så att den blev mer attraktiv. Det var främst de minsta städerna som redan hade en negativ utveckling med avfolkning och annat som drabbades negativt av den nya konkurrensen.

”Handlarna försvinner alltså, men inte nödvändigtvis företagarna”

Sven-Olov Daunfeldt ser en stor förändring av svenska städer framför sig. En genomsnittlig stadskärna i Sverige kommer att se väldigt annorlunda ut än idag.

– Stadskärnan kommer att gå från att vara en handelsplats till att bli en mötesplats. Utvecklingen pågår redan. När en butik stänger igen ersätts den ofta av kaféer, restauranger, barer, hotell och kultur. Handlarna försvinner alltså, men inte nödvändigtvis företagarna. Jag tror till och med att stadskärnan kan få en återupplivning.

Allt inte nattsvart

Men samtidigt är inte allt nattsvart, betonar Sven-Olov Daunfeldt. Den digitala omvandlingen gynnar konsumenterna. De har upptäckt hur smidigt det fungerar med e-handel. Pris och tillgänglighet är viktiga faktorer för konsumenterna.

– Handlare måste anpassa sig till den nya verkligheten. Butiker i stadskärnor måste kunna erbjuda någonting helt annat. Kanske en upplevelse som inspirerar kunderna, de måste jobba mer med mänskliga sinnen som ljud, känsel, doft, synintryck och bli en plats dit man vill gå trots ett högre pris. Det är dessa butiker som kommer att överleva. Handeln har under många år karaktäriserats av en stor likformighet med ärligt talat ganska trista kedjebutiker. Framöver kommer vi att se fler lokalt starka butiker som erbjuder något unikt och den utvecklingen är inte nödvändigtvis något dåligt.

Enligt Sven-Olov Daunfeldt handlade den tidigare strukturomvandlingen om en kamp mellan olika marknadsplatser som konkurrerade om lokala kunder. Läget under den accelererande digitaliseringen är helt annorlunda – nu konkurrerar svenska butiker med hela världen.

”Det är helt otroligt det som pågår”

– E-handeln går inte att stoppa. Teknik slår politik, som Jan Stenback sa. Utvecklingen är helt oundviklig och omöjlig att stoppa, till och med för politikerna. Det har aldrig varit mer spännande och det är helt otroligt det som pågår.

Svensk Handel vill att regeringen underlättar för företagare att starta upp verksamheten igen efter pandemin, bland annat genom att förlänga anståndstiden för betalningen av skatter och avgifter. Karin Johansson menar att det annars finns risk att lönsamma företag tvingas gå i konkurs. På längre sikt efterlyser branschorganisationen bättre villkor för de svenska företagen i förhållande till sina internationella konkurrenter.

– Vi har väldigt höga arbetskraftskostnader i Sverige och behöver få ner dem. Industrin har tillsammans med en ansvarsfull motpart lyckats få ner sin totala kostnadsmassa. Men det handlar inte enbart om lönerna utan också om skatter och avgifter kopplade till arbete. Dessutom måste politikerna ta tag i kompetensbristen, säger Karin Johansson.

Små marginaler

Sven-Olov Daunfeldt befarar att handlare kommer att gå under när de statliga krisstöden dras in efter pandemin. Han pekar på att de flesta handlare i Sverige är små och har låg lönsamhet.

– Vi kommer att få se en ökning av butiksdöden när stöden dras in. Krisstöden har varit helt nödvändiga men man kan inte stödja företag i all evighet. Min prognos är att vi kommer att få en konkursvåg bland svenska handlare, säger Sven-Olov Daunfeldt till TN.

Pressmeddelande: E-handeln kan stå för 40 procent av all detaljhandel

Svensk Handel: Rapport, läget i handeln