DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Snabbutredning kan rädda privata kliniken

Bild: MARTEN LEVIN

Den privata kliniken Remeo som hotas av nedläggning kan räddas av en snabbutredning som både regionstyret och oppositionen ställer sig bakom, skriver SvD.

Tidningen Näringslivet berättade i måndags om att den privata kliniken Remeo, som specialiserat sig på att rehabilitera intensivvårdspatienter, hotas av nedläggning sedan Stockholms akutsjukhus mer eller mindre slutat med att remittera patienter dit.

På tisdagen beslutade regionstyret och oppositionen i Stockholm att snabbutreda det medicinska behovet av intensivvårdsrehabilitering på Remeokliniken.

– Vi vill ha en snabb genomgång av läget just nu, säger sjukvårdsregionrådet Talla Alkurdi (S) till SvD.

SvD: Partier eniga att snabbutreda hotade kliniken