KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Klimataktivistens tvärvändning: ”Kärnkraft räddar liv”

Klimataktivisten Zion Lights lämnade rollen som talesperson för Extinction Rebellion i Storbritannien för att i stället satsa på att krossa myter om kärnkraft. För henne är kärnkraften det främsta vapnet vi har mot fossila bränslen. Bild: Pressbild

Zion Lights, klimataktivist, Ted Talks-talare och kärnkraftsförespråkare lämnade posten som talesperson för aktivistgruppen Extinction Rebellion i Storbritannien. Orsaken? Hon läste på om kärnkraft och ville bekämpa fossila utsläpp. ”Jag var vilseledd om kärnkraft under många år”, säger hon.

Zion Lights, tidigare talesperson för klimataktivistgruppen Extinction Rebellion, har rest världen över för adressera myter om kärnkraft. Numera driver hon sin egen klimataktivistgrupp ”Emergency Reactor” och är en av de mest eftertraktade talarna i världen när det gäller ren energi och speciellt kärnkraft. Hon kallar sig vetenskapskommunikatör och driver egen substack som bland annat adresserar myterna om kärnkraft.

Hon menar att varje kärnkraftsnedläggning är ett brott mot mänskligheten och att anti-kärnkraftsaktivister som påstår sig vara klimataktivister har ”blod på sina händer”.

Hon har också ett tydligt budskap till Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén som hon anser gör hårresande uttalanden om kärnkraft som inte stämmer med vetenskapen. Få reaktorerna byggda, menar hon.

– Det är nästan som att han inte bryr sig om effekterna av fossila bränslen på människors hälsa, miljön och klimatet, säger hon i en längre intervju med Tidningen Näringslivet.

Du inledde din karriär som miljöaktivist. Hur kom det sig att du skiftade till att stödja kärnkraft som en hållbar lösning på klimatförändringarna?

– Jag var vilseledd om kärnkraft under många år. När jag läste på om det blev jag endast informerad av felaktig information, till exempel artiklar av Greenpeace, en organisation jag litade på vid den tiden. Nu finns det mycket korrekt information tillgänglig för människor – men det har krävt mycket arbete att nå denna punkt. Jag ändrade åsikt om kärnkraft under flera år, efter att en ingenjörsvän kontaktade mig om det och tog sig tid att bemöta min oro och mina rädslor. Vi gick igenom alla de typiska samtalspunkterna – avfall, planerbar kontra intermittent energi, Fukushima, Tjernobyl och så vidare. Till slut övertygade den vetenskapliga konsensusen mig. Jag insåg att jag hanterade bekymmer från människor som var emot vaccination genom mitt arbete, och att jag i själva verket inte var annorlunda än dem när det gällde ren energi.

Som tidigare talesperson för Extinction Rebellion, hur reagerade organisationen på din kärnkraftsinställning?

– Jag var redan för kärnkraft när jag tog rollen som talesperson för Extinction Rebellion. Men jag var inte än redo att tala om det offentligt. Att göra det skulle visa sig vara utmanande, förlora mig vänner och leda till att jag blev utesluten från talarevent. Men det var heller inte tillåtet i rollen hursomhelst. De ville inte prata om specifika lösningar sa de, men det fanns mycket kampanjande för "förnybar" energi. Från mitt perspektiv går att vara klimataktivist och vara för kärnkraft hand i hand. Om du vill se verklig klimataktion då vill du också se ren energi byggas, särskilt energi med låga utsläpp och med litet avtryck på naturen – vilket är kärnkraft.

”Jag tror inte att historien kommer att döma dem vänligt för sina handlingar”.

Efter att ha lämnat Extinction Rebellion blev du en förespråkare för kärnkraft. Kan du utveckla vad som ledde till denna övergång och din nuvarande roll i att främja kärnkraft?

– Vad jag insåg i XR var att många faktiskt stödde våra mål och ville se klimatförändringar adresserade lika mycket som vi gjorde. De gillade bara inte nödvändigtvis våra metoder. När jag intervjuades live på ”The Andrew Neil Show” och han frågade mig efter lösningar, specifikt hur vi ska ersätta fossilgas, insåg jag att jag i min roll som talesperson inte kunde svara. Jag kunde inte säga kärnkraft. Jag insåg också att folk verkligen behöver höra vad lösningarna är, och att undvika att göra det ledde faktiskt inte till effektiv klimataktion. Jag bestämde mig då för att förespråka lösningar istället för att endast tala om vad jag var emot – vilket är vad miljöaktivister ofta gör.

Enligt din erfarenhet, vad är de största utmaningarna i att förespråka kärnkraft, i kontexten av traditionell miljöaktivistisk opposition?

– Jag tror att detta har förändrats mycket under åren. För några år sedan skulle jag ha sagt att det var en uppförsbacke att bemöta all felaktig information och hantera arga anti-kärnkraftsaktivister med rotade ideologiska åsikter. Ideologi är alltid svårt att övervinna. Jag försökte mestadels ignorera de människorna i mitt arbete och fokuserade på att nå de som inte hade bestämt sig istället – folk utan så starka åsikter. Vi hade stånd med volontärer från Emergency Reactor i städer runt om i Storbritannien, delade ut bananer och svarade på folks frågor om kärnkraft. Jag höll tal överallt, från Turkiet till Australien, vid FN och EU-evenemang, till studentklimatgrupper. Vad jag fann var att folk har samma bekymmer överallt men när det blir satt i kontext (till exempel att kärnkraft har skadat betydligt färre människor än fossila bränslen och även vattenkraft), kommer de faktiskt att överväga fakta och ändra sina åsikter.

De flesta vill bara ha korrekt information

– Jag tror att detta är en vacker sak med människor – att när de presenteras med korrekt information och ges tid att tänka på det, är de faktiskt ganska logiska. Ja, rädsla är också kraftfull och år av skrämselpropaganda om kärnkraft från anti-kärnkraftsaktivister har skapat ett starkt motstånd mot det. Men bara bland en mycket liten grupp människor. De flesta vill bara veta vad fakta är och leva på en hälsosam planet, och de kommer att stödja vad som helst som möjliggör det sistnämnda. Så medan den initiala utmaningen var att få ut korrekt information, tror jag att detta mål redan har uppnåtts på de flesta platser i världen.

Dödstal per terawattimme producerad elektricitet i världen, olyckor som Tjernobyl och Fukushima samt luftföroreningar inräknade. Bild: Our World In Data

– Nu är den större utmaningen att minska skadan anti-kärnkraftsaktivism har haft på att få kärnkraft byggd. Detta finns i form av höga kostnader för nya kraftverk, politiker som misslyckas med att åta sig kärnkraft som ett långsiktigt mål eller stödja det offentligt, brist på investering på grund av denna brist på åtagande, och överreglering av industrin och planeringsprocesser.

”Skadar planeten”

– Några av dessa utmaningar diskuteras och plockas isär nu, men anti-kärnkraftsaktivisterna fortsätter att kämpa på. I Storbritannien har anti-kärnkraftsaktivister som utger sig för att vara miljöaktivister fördröjt planeringsprocessen för Sizewell C, vilket har bromsat processen att få kraftverket byggt. Varje dag de fördröjer ren energi som byggs, förblir vi beroende av fossila bränslen som orsakar luftföroreningar och som kräver liv, och skadar planeten. Jag hoppas att processerna med tiden kommer att ändras för att ta bort den makt de för närvarande har att förhindra ren energi från att byggas under en klimatkris och pågående energikris.

Du har skrivit artiklar som adresserar myterna kring kärnkraft. Vilka är de vanligaste missuppfattningarna du stöter på, och hur bemöter du dem?

– Samma myter om kärnenergi har funnits sedan 1970-talet. De är ganska lätta att bemöta, eftersom folk mestadels tror på osanningar. Till exempel är det viktigt att se katastrofer i kontext, och att ha en förnuftig konversation om avfall.

Vad motiverade dig att grunda din egen klimataktivistgrupp, Emergency Reactor, och vad är dess huvudmål?

– Jag insåg att det fanns utrymme för en pro-nukleär klimatorganisation i Storbritannien, eftersom det vid den tiden inte fanns någon sådan. Människor från hela världen kontaktade mig för att gå med i en miljögemenskap som inte var anti-nukleär. Vårt mål på ER har varit att bemöta felinformation om ren energi och uppmana regeringen att åta sig att bygga fler kärnkraftverk, men också att erbjuda en plats för miljömedvetna individer som inte passar in i de traditionella anti-nukleära miljögrupperna. För närvarande har vi inga sådana och de nuvarande kraftverk som byggs kommer bara att ersätta de gamla reaktorerna som stängs ned. Vi har genomfört några roliga aktioner, inklusive ett teatraliskt bröllop mellan kärnkraft och förnybar energi vid COP26, hängande banderoller från broar i London och projicering av pro-nukleära meddelanden på viktiga regeringsbyggnader runt om i London – en åtgärd som sedan dess har replikerats av flera andra pro-nukleära grupper runt om i världen.

Enligt din åsikt, hur avgörande är kärnkraft i den övergripande strategin för att bekämpa klimatförändringar och uppnå hållbara utvecklingsmål?

– Det handlar inte riktigt om min åsikt. Den vetenskapliga konsensusen är att vi behöver kärnkraft för att få bort fossila bränslen. Som demonstrerat av Tyskland är det inte möjligt att avveckla fossila bränslen utan att tillhandahålla ersättande stabil baskraft i form av kärnkraft. Inget stort industrialiserat land i världen har lyckats göra detta, om de inte har mycket vattenkraft, vilket geografiskt sett inte är möjligt i de flesta länder. Men även de länder med vattenkraft använder kärnkraft för att möta sina energibehov. SDG:erna (FN:s globala hållbarhetsmål, reds anm.) har felaktigt uteslutit kärnkraft, vilket diskret framhölls vid COP28 när 22 länder lovade att tredubbla kärnkraftskapaciteten för att uppfylla SDG7, "Prisvärd och ren energi".

Du har sagt att: "Varje stängning av ett kärnkraftverk är ett brott mot mänskligheten". Kan du utveckla det?

– Varje gång ett kärnkraftverk stängs ersätts det av fossila bränslen på elnätet – vanligtvis kol. Vi kan se att detta har hänt i Tyskland, där de planerade en avveckling av kärnkraft och kol, med målet att endast förlita sig på förnybara energikällor. De spenderade miljarder på denna Energiewende-plan, och i år, precis när de stängde ned sina sista 3 kärnreaktorer, återöppnade de också kolkraftverk. Vad betyder det när ett kärnkraftverk stängs? Ökad luftförorening från fossila bränslen, vilket dödar miljontals människor varje år – vanligtvis i de fattigaste samhällena. Ökat beroende av fossila bränslen, som driver klimatförändringarna och ökat ohanterat avfall från fossila bränslen som lagras i jordens atmosfär. Detta samt en förlust av viktig expertis som vi behöver för att ta oss ur denna klimat- och energikris, eftersom den högt kvalificerade arbetskraften som arbetar vid kärnkraftverken blir arbetslösa.

– För vilket land som helst att medvetet välja alla dessa utfall, bara för att de är rädda för en specifik teknik, är ett brott mot mänskligheten och planeten. Jag tror inte att historien kommer att döma dem vänligt för sina handlingar. Tänk om, på 1980-talet, varje utvecklat land hade byggt många kärnreaktorer precis som Frankrike (och Sverige, reds anm.) gjorde och avkarboniserade sig på ett årtionde. Klimatförändringarna skulle förmodligen inte vara så allvarligt problem som det är i dag. Kärnkraft räddar liv.

Hur ser du på framtiden för kärnkraft i den globala energimixen, och vilka steg anser du är nödvändiga för att uppnå denna vision?

– De fyra vägarna som undersökts av IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) beskriver olika scenarier för att öka kärnkraftsgenereringen. Det varierar mellan 59 procent och 106 procent till 2030 och mellan 98 procent och 501 procent till 2050. I Pathway P3 är ökningen av kärnkraftsgenereringen så mycket som 501 procent till 2050. Detta innebär att världen behöver en sexfaldig ökning av den globala kärnkraftskapaciteten för att uppfylla klimatmålen. Det är mycket ny kärnkraft.

–Jag hoppas se det hända. Stora steg tas redan i öst. Förenade Arabemiraten, Sydkorea, Kina och Indien bygger nya reaktorer så snabbt de kan. Men i väst, där vi har blivit mätta och stillastående, har vi glömt bort vikten av utveckling och hur man bygger. Människor, särskilt klimataktivister, är också felinformerade om vad som faktiskt behöver hända för att minska utsläppen utan att skada befolkningar.

Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén, har gjort många anmärkningsvärda uttalanden om kärnkraft i Sverige där han bland annat påstått att det är en livsfarlig teknologi. Han är besviken över att Sverige vill satsa på kärnkraft när han anser att målet borde vara att fokusera på förnybart för att bli av med utsläppen. Vad tycker du om detta?

– Detta uttalande är en form av felinformation som strider mot vetenskaplig konsensus och är ganska chockerande när man tänker på hur många människor som dör på grund av fossila bränslen. Till och med vattenkraft har dödat fler människor än kärnenergi. Det är nästan som att han inte bryr sig om effekterna av fossila bränslen på människors hälsa, miljön och klimatet. Med samma tankegång borde han också vara emot vaccinationer, bilar och till och med att gå, eftersom inget av detta är riskfritt. Men i sammanhanget betyder kärnkraft låg risk. Faktum är att om man skulle inkludera kärnmedicin, räddar den direkt många liv.

– Det är inte möjligt att fasa ut kol, olja och gas utan att satsa på kärnenergi. Jag skulle uppmana politiker som herr Helldén att noggrant studera vad som har hänt i Tyskland, så att de kan lära sig vad de inte ska göra. Ideologi är det verkliga livshotande problemet här.

– Det är ganska anmärkningsvärt när man tänker på det, eftersom Sverige har haft nytta av kärnkraft så länge. Och det är också lite tragiskt, eftersom att det gröna partiet i Tyskland som har dessa åsikter har lett till fortsatt beroende av kol och höga elräkningar för människor där kostnaderna för förnybar energi läggs på vanliga medborgare.

Med din erfarenhet och stora publik, Ted Talks och så vidare. Känner du att miljöaktivister tar till sig av ditt budskap?

– Ja, men det är inte specifikt till dem jag har talat – mer till vanliga människor som bryr sig om planeten men inte nödvändigtvis vet vad lösningarna är. Många av dem har blivit vilseledda kring kärnkraft, precis som jag var under många år. De behövde bara höra korrekt information för att bilda andra åsikter.

– Det är ganska befriande att släppa gamla fördomar och ändra åsikt, och jag har haft nöjet att hjälpa andra att göra denna resa. Det är mycket uppmuntrande när jag får e-post och kommentarer efter föredrag från människor som säger att de nu kan fatta ett informerat beslut om kärnkraft. Det har varit en svår och uppförsbacke, men jag känner att kampen mot mainstream-felinformation i stort sett har vunnits. För mig, att se att logik kan övertrumfa ideologi och vidskepelse, och att vetenskapen har segrat, har gjort kampen värd det. Och medan vi bara var några få som förespråkade kärnkraft i början, finns det nu många aktivister, influencers med flera på området.

”Få reaktorerna byggda”

– Anti-kärnkraftsaktivisterna finns fortfarande kvar, och jag tvivlar på att de någonsin kommer att ändra åsikt, men nu finns det en balans i debatten, och i många fall låter deras skrämselpropaganda – när den ses i sammanhanget av klimatförändringarnas utmaning, statistik och energikrisen – bara löjlig för folk, medan de för bara några år sedan skulle ha övertygat andra att ansluta sig till deras sak.

– I början gick det inte en vecka utan att jag anklagades för att vara en ”bondfångare för industrin”. Detta händer inte längre. Jag har aldrig varit i industrins betalning, men jag är en ”bondfångare” för livet och planeten jorden – den enda kända beboeliga planeten i vårt universum. Låt oss arbeta tillsammans för att rädda den. Vi behöver bara få dessa reaktorer byggda.