DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Här är framtidsutsikterna för Sveriges kommuner

Bild: Mostphotos

Storstadsregionerna samt norra Sverige har bäst framtidsutsikter. Det visar en ny kommunranking gjord av data- och analysföretaget Dun & Bradstreet.

Rankingen av Sveriges kommuner baserar sig på en analys av nio olika kriterier, bland annat befolkningstillväxt, utbildningsnivå, nyföretagande, instegsjobb, branschbalans och jämställdhet.

22 av landets 290 kommuner har mycket goda framtidsutsikter enligt rankingen. I topp hamnar storstadskommuner, men även kommuner i norra Sverige placerar sig högt. 27 kommuner hamnar i motsatt ände av skalan, där kommuner i södra Sveriges inland dominerar.

De kommuner med bäst framtidsutsikter bedöms ha en mycket gynnsam miljö för företagande och goda förutsättningar för att ekonomin och befolkningen ska växa.

– Vi ser att storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, samt pendlingskommuner i närheten av dessa har goda tillväxtutsikter. Detta kan i hög grad förklaras av kommunernas attraktionskraft, som kännetecknas av en ett stort utbud av arbetsmöjligheter samt god tillgång till utbildning och kompetens. säger Axel Frisk, senior analytiker på Dun & Bradstreet, i ett pressmeddelande.

Södra Sveriges inland har sämst förutsättningar

Sämst förutsättningar för tillväxt har kommuner i södra Sveriges inland, till exempel Laxå (plats 290), Munkfors (282) och Emmaboda (272). Gemensamt för dessa är att de får lägsta betyg inom geografiskt läge, utbildningsnivå, växande sektorer och balans i näringslivet. Kommunerna kännetecknas av sin inriktning på tillverkningsindustrin, där ett eller ett fåtal företag har en dominerande position i kommunen. Antalet anställda i dessa kommuner minskar både på kort (tre år) och lång (tio år) sikt.

– Trots mindre fördelaktiga framtidsutsikter ser vi flera exempel på kommuner som utnyttjar och utvecklar sina lokala fördelar. Även om exempelvis Gislaved och Skinnskatteberg hamnar långt ned i rankingen växer näringslivet. Gislaved har skaffat sig en stark position inom gummiplast och Skinnskatteberg påverkas positivt av ett starkt växande företag, säger Axel Frisk.

Norra Sverige rankas högt

Kommuner i norra Sverige placeras sig generellt högt i rankningen. I Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län finns ingen kommun med det lägsta betyget.

– Jokkmokk är ett exempel på en kommun i norra Sverige som placerar sig högt upp i rankningen. Kommunen har en hög andel nystartade företag, ett näringsliv inom växande branscher, samt en bra fördelning av instegsjobb. Sammantaget är kommunen väl positionerad för framtida tillväxt, även om det finns utmaningar inom befolkningstillväxten och utbildningsnivån, säger Axel Frisk.

Så gjordes rankingen

Dun & Bradstreet genomförde rankningen av Sveriges 290 kommuner genom en betygssättning inom områdena humankapital, näringslivets struktur, attraktionskraft samt jämställdhet & mångfald. Respektive områden byggs upp av ett eller flera delområden som tillsammans speglar kommunens framtidsutsikter:

Humankapital: befolkningstillväxt, utbildningsnivå

Näringslivets struktur: växande/krympande, branschbalans, nyföretagande

Attraktionskraft: instegsjobb, leva och bo, jämställdhet (kvinnor i näringslivet) samt geografi

Först tilldelades kommunerna ett betyg utifrån betygsmatrisen. Därefter beräknades ett medelbetyg utifrån de nio kriterierna. Flera kommuner fick samma medelbetyg och för att rangordna dessa infördes en andra nivå där Dun & Bradstreet sorterade kommunerna utifrån Befolkningstillväxt, Utbildningsnivå, Växande sektorer, Nyföretagande och Branschbalans, i fallande ordning.