BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Myndigheten upptäckte 50 allvarliga fel – lagade inte ändå: ”Inte förvånad”

Nils Paul, infrastrukturexpert på Svenskt Näringsliv. Bild: Fredrik Persson/TT, Johan Nilsson/TT, Stefan Tell

Trots att Trafikverket upptäckt fel på spårväxlar så lagas de inte, rapporterar Ekot i Sveriges Radio. ”Jag är tyvärr inte förvånad. Jag är rädd för att situationen på vägarna är likadan”, säger infrastrukturexperten Nils Paul till TN.

Ekot har hittat ett 50-tal växelfel där Trafikverket kände till att det var problem med en växel, men trots det avstod från att reparera. Under de senaste åren har 641 tåg blivit försenade på grund av att Trafikverket inte åtgärdat upptäckta skador på spårväxlarna.

Nils Paul, infrastrukturexpert på Svenskt Näringsliv, beskriver att Sverige har en stor underhållsskuld på järnvägsnätet.

– Jag blir förstås frustrerad över nyheten eftersom händelsen borde gått att förhindra. Men jag är tyvärr inte förvånad eftersom Sverige har en stor underhållsskuld på järnvägsnätet. Gamla och slitna delar och komponenter orsakar störningar, det kommer ta tid att komma ikapp igen, säger han till TN.

Enligt Jon Sundh, chef för järnvägsunderhåll på Trafikverket, är en av orsakerna materialbrist.

– Det är allvarligt. Och kan vi då ha förebyggt det genom att arbeta på ett annat sätt så måste vi förbättra det sätt vi planerar vårt underhåll på, och också följa upp det, säger han till Ekot.

Nils Paul menar att konsekvenserna blir kännbara för alla företag som inte får fram sina transporter i tid.

– Gods eller varor som kommer försent medför en extra kostnad och i förlängningen urholkar det konkurrenskraften. I Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel uppgav vart fjärde företag att problemen inom infrastrukturen har påverkat deras in- och utleveranser av varor.

Att en myndighet känner till problem men ändå inte reparerar – ser det ut så på fler håll när det gäller infrastrukturen?

– Givetvis är det inte bra att kända brister inte åtgärdas, det är något av ett systemfel. Trafikverket behöver ha koll på hur infrastrukturen mår.

– Samtidigt ska vi komma ihåg att underhållet under många år varit underfinansierat vilket skapat en situation där förebyggande underhåll tyvärr bortprioriteras.

Trafikverket tvingas till en del snabba insatser för att lappa och laga när något går sönder i infrastrukturen, men det är inte bra om resurserna inte räcker till att jobba långsiktigt och förebyggande, berättar han.

– Jag är rädd för att situationen på vägarna är likadan. Svenskt Näringsliv har varnat för att det totala underhållsbehovet på järnvägar och vägar uppgår till över 70 miljarder kronor, och att notan ökar.

Vilka är de största utmaningarna för järnvägen framöver?

– Tillförlitlighet och kapacitet är två stora utmaningar, allt fler reser med tåg och mer gods ska fraktas på järnvägen. Samtidigt behöver vi rusta upp järnvägsnätet och modernisera den, till exempel byta signalsystem, vilket kräver avstängningar så vi som reser behöver ha tålamod.

Sveriges Radio: Kända växelfel lagas inte – Henrik missade begravning