DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Näringslivet: Fallande PISA-resultat oroar

Karin Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv. Bild: Kate Gabor

De fallande PISA-resultaten är oroande, konstaterar Karin Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv. ”Om Sverige ska vara en kunskapsnation att räkna med i framtiden måste vi säkra kvaliteten på undervisning redan i grundskolan”, säger hon.

– Sveriges internationella konkurrenskraft och välstånd är helt beroende av en välutbildad befolkning. Regering och riksdag behöver öka tempot och genomföra de kunskapsreformer som utlovats i form av nya kursplaner, en bättre lärarförsörjning och bättre arbetsro, säger hon i en kommentar.

– Om Sverige ska vara en kunskapsnation att räkna med i framtiden måste vi säkra kvaliteten på undervisning redan i grundskolan. För näringslivet är det väldigt viktigt att unga människor klarar skolan och kommer ut i arbetslivet med goda förutsättningar att bidra.

I våras gick var fjärde elev ut grundskolan utan att ha uppnått kunskapsmålen och 15% saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Det är en oroväckande utveckling som kräver att regering och riksdag behöver påskynda genomförandet av de kunskapsreformer som utlovats för att stärka svensk skola, menar hon.

– Svenska företag har idag omfattande problem med kompetensbrist. Om svenska elever ligger efter redan i grundskolan riskerar det att försvaga Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. Bild: Pressbild

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, menar att de sjunkande matteresultaten är ett hot mot Sveriges framtida konkurrenskraft.

– Matematik är grunden för all teknisk utveckling och det är bland eleverna med goda kunskaper i matematik vi har framtidens ingenjörer. Men idag är det bara hälften av studenterna på ingenjörsprogrammen som når sin examen och en majoritet av studenterna som hoppar av gör det med hänvisning till att de inte klarar matten, säger hon i ett pressmeddelande.

Sveriges Ingenjörer: Mattetappet måste vändas