DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Skolforskaren om PISA-resultatet: ”Pandemin sannolikt boven i dramat”

Gabriel Heller-Sahlgren, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning. Bild: Karl Gabor

Att resultaten i PISA-studien sjunker i de flesta länder, inklusive Sverige, kan till stor del bero på pandemin, skriver Gabriel Heller-Sahlgren, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, i en analys publicerad i Kvartal.

Sverige placerar sig dock bland de bästa i OECD när man jämför ”lika med lika”, det vill säga att när man justerar för invandringens effekter, noterar han.

"Även om det är glädjande att Sverige fortfarande presterar förhållandevis väl relativt sett, speciellt när man jämför ”lika med lika”, har pandemin uppenbarligen orsakat ett stort absolut kunskapstapp som vi måste göra allt vi kan för att vända”, skriver han.

Kvartal: Skolforskare om nya PISA-resultaten: Därför tappar Sverige