ELKRISEN

Kärnkraftsbråket mellan Tyskland och Frankrike löst: Så ska EU sänka elpriset

EU:s energikommissionär, Kadri Simson, hoppas bland annat att överenskommelsen ska leda till mer investeringar i grön energi. Arkivbild. Bild: Jean-Francois Badias/AP/TT

EU:s medlemsländer har enats om en strategi för att pressa ner elpriserna. Längre kontrakt med fasta priser, fler investeringar i förnybart och en gemensam linje i händelse av elpriskris ska göra marknaden mindre beroende av oberäkneliga gaspriser.

Reformen kommer som ett svar på Rysslands invasion av Ukraina, som under förre året ledde till att energipriserna skenade för konsumenter och företag.

"Elmarknadsutformningen kommer att göra marknaden mer motståndskraftig mot framtida prischocker från gasmarknaden, samtidigt som den lägger grunden för en fossilfri framtid", säger energiansvarige kommissionären Kadri Simsons på sociala medier.

Utformningen av detta stöd har varit en knäckfråga i förhandlingarna där Frankrike och Tyskland, in i det sista, har varit oeniga.

Avtalet som godkändes av EU:s energiministrar i Luxemburg ska förhandlas i Europaparlamentet innan det blir lagstiftning.

Månader av förhandlingar hade fastnat på grund av ett kärnkraftsbråk mellan Frankrike och Tyskland rörande statliga investeringsprogram för gröna energiprojekt. Dessa program, (CfDs), gör det möjligt för regeringar att återfå vinster från energiföretag när elpriset stiger kraftigt.

Kärnan i konflikten var en tysk oro över att de uppdaterade reglerna skulle ge Frankrike möjlighet att dra fördel av sin stora kärnkraftsflotta, som står för 70 procent av landets elproduktion, och fördela dessa vinster till sin industri. Detta skulle i sin tur ge Frankrike en konkurrensfördel, skriver tidningen Politico.

Enligt Frankrike är deras 56 reaktorer sedan länge amorterade och producerar billig ström, vilken skapar stora vinster för statliga energibolaget EDF. Som jämförelse har de svenska reaktorerna, enligt DN, haft en produktionskostnad mellan 22 och 35 öre per kilowattimme de senaste två åren. Tysklands elproduktion, till stor del fossil, har varit särskilt dyr i drift under elkrisen, men på grund av EU:s elprismodell smetas priserna ut på andra länder som har billigare elproduktion. Detta är också själva orsaken till att elområde 3 och 4 i Sverige har betydligt högre elpriser än norra Sverige, elområden 1 och 2.

Striden mellan Tyskland och Frankrike har varit tuff men Tyskland och Frankrike har nu kommit fram till en kompromiss en vecka efter att den franske presidenten Emmanuel Macron träffade den tyske förbundskanslern Olaf Scholz i Hamburg.

Politico skriver att reglerna kan ge Frankrike möjlighet att använda CfDs för att förlänga livslängden på dess äldre kärnkraftsreaktorer men att de också bör följa vissa designregler bestämda av Europeiska kommissionen för att säkerställa att eventuell omfördelning av intäkter inte skapar oskäliga snedvridningar av konkurrensen och handeln på den inre marknaden.

Frankrike hotade för ett par veckor sedan enligt Reuters om att införa en egen prismekanism som bättre avspeglade deras kärnkraftsflottas konkurrenskraft.