REGELKRÅNGLET

Regeringen: Danstillståndet ska avskaffas – ”Frihetsreform”

Justitieminister Gunnar Strömmer (M). Bild: Maja Suslin / TT, Mostphotos

Sverige införde 1956 kravet på danstillstånd för krogägare. Nu – efter två tredjedels sekel – är tiden mogen att skrota kravet anser regeringen.

En efterlängtad frihetsreform, enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M).

På 50-talet poppade dansbanor upp lite varstans i landet. Det ledde till en het samhällsdebatt.

Följden blev att bar-, nattklubbs- och restaurangägare från 1956 behövde ett särskilt tillstånd från Polismyndigheten för att människor skulle få dansa i deras lokaler.

På torsdagen beslutade regeringen om en lagrådsremiss som innebär ett avskaffat tillståndskrav för offentliga danstillställningar.

"Det här är en efterlängtad frihetsreform. Det är inte rimligt att staten ska reglera människors dans. Genom att ta bort kravet på danstillstånd minskar vi även byråkrati och kostnader för företagare och andra som ordnar dans", säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande från justitiedepartementet samt klimat- och näringslivsdepartementet.

Även om danstillställningar på icke offentlig plats inte längre måste godkännas av Polismyndigheten för att få anordnas, ska sådana danstillställningar som huvudregel anmälas till Polismyndigheten, påpekar regeringen.

Det finns ett mycket brett stöd i riksdagen för att ta bort kravet på danstillstånd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Regeringen: Danstillståndet avskaffas för offentliga danstillställningar