DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Bygg­företagen välkomnar besked från Högsta förvaltningsdomstolen

Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagens vd.

Cementkrisen är inte över. Sverige riskerar en svart lucia för hela samhällsbyggnadssektorn, säger Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagens vd.

Högsta förvaltningsdomstolen har lämnat besked rörande ansökan om rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd till Cementas täktverksamhet på Gotland. Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd menar att överklagandet domstolen visar att beredskapsperspektivet kring Sveriges råvaruförsörjning saknas hos flera av remissinstanserna.

– Cementkrisen kräver precis som elkrisen ett bredare synsätt än stuprörsperspektivet. Regering och riksdag får inte stå maktlösa när det kommer till beredskap och försörjningstrygghet, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Just nu råder spänd väntan i hela bygg- och anläggningsbranschen. Den 13 december meddelar Mark- och miljödomstolen dom om Cementas nya ansökan om ett fyraårigt tillstånd.

– Cementkrisen är inte över. Vi riskerar en svart lucia för hela samhällsbyggnadssektorn, säger Catharina Elmsäter-Svärd i ett uttalande.

Pressmeddelande: Bygg­företagen välkomnar besked från Högsta förvaltningsdomstolen