DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Här är dörren vidöppen för näringslivet

Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, och Eva Nyh Hederberg, vd för det kommunala Näringslivsbolaget, anser att arbetet för de lokala företagen även gynnar kommunen.

Femtusen nya jobb. Det är målsättningen i Sundsvall. Och näringslivet är nyckeln i det långsiktiga arbetet. Ett nytt näringslivskontor och serviceutbildning för kommunens tjänstemän, är två delar i strategin i det som kallas för Sveriges Silicon Valley.

Sundsvall har klättrat i årets ranking, 30 platser upp till positionen som den 220:nde kommunen i landet när det gäller företagsklimatet. Positiva signaler, och den bästa placeringen på fem år. Men det är också långt under nivån från 2013 då Sundsvall återfanns på plats 127.

– Vi är jätteglada, att vi klättrar uppåt men samtidigt inte nöjda. Vi ska fortsätta med minst 30 placeringar varje år och det finns med i vår långsiktiga strategi, säger Eva Nyh Hederberg, vd för det kommunala Näringslivsbolaget i Sundsvall.

De kommuner som placerar sig högt i rankingen har traditionellt sett höga poäng i ett par avgörande områden: att det finns en positiv och lösningsinriktad attityd hos politiker och tjänstemän, en vilja att tillsammans skapa ett bättre företagsklimat och att myndighetsutövningen är serviceinriktad. Korts sagt, samarbete och närkontakt med näringslivet.

En närstudie av de olika svaren i Sundsvall visar att det är där som skon klämt bland företagen de senaste åren. Bemötande, attityd, information, möjligheten till dialog med tjänstemän och politiker – allt har haft bottennoteringar. Vilket också märkts i den nyhetsrapportering som Svenskt Näringsliv haft från Sundsvall.

Alla pilar pekar uppåt

Men i år har det för första gången svängt: alla pilarna när det gäller kontakterna mellan företagen och kommunen är gröna och pekar uppåt.

– Ja, det handlar om att vi kontinuerligt arbetar med att öka förståelsen för vem vi är till för, företagen och invånarna i Sundsvall, inte oss själva eller andra myndigheter. Det är ett av våra prioriterade områden, fortsätter Eva Nyh Hederberg.

Om de trettio platserna upp i rankingen är ett kvitto på att förändringen är möjlig, stoppar det inte där. Det krävs mer för att ändra attityder, eller rent av genomföra en kulturförändring som Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande uttrycker det.

”Vi arbetar med att öka förståelsen för vem vi är till för, företagen och invånarna i Sundsvall, inte oss själva eller andra myndigheter.”

– Det handlar om att öka dialogen, lyssna in vad företagen har för behov och sedan vara systematiska och uthålliga i vårt förändringsarbete. Och att tro på att det vi gör för det lokala företagsklimatet gagnar hela Sundsvall, säger hon.

En del i det arbetet, på både kort och lång sikt, är en utbildningssatsning där kommunens tjänstemän genomgår en serviceutbildning, allt för att behålla de gröna, uppåtriktade pilarna när det gäller kontakterna mellan förvaltning och företag.

– Ja, att ha det viktiga arbetet på entreprenad är inte en bra lösning för det långsiktiga arbetet eftersom det inte kan styra utvecklingen, peka med hela handen, det kan bara politikerna göra. Därför delar vi upp verksamheten, säger Bodil Hansson.

Ny digital tjänst

Det innebär att näringslivsutvecklingen flyttar in som ett utskott i kommunen med uppdrag att arbeta långsiktigt medan Näringslivsbolaget finns kvar som en resurs direkt riktad mot företagen. Motorn i det är Företagscenter Sundsvall, en helt ny digital tjänst där företagen ska få en snabb och effektiv hjälp med bland annat upphandling, kompetensförsörjning, inflyttningsservice, tillstånd, servicegarantier, mark och lokaler och annat som berör den dagliga verksamheten.

De olika funktionerna i portalen har byggts upp i nära samarbete med en grupp företag i Sundsvall som haft möjlighet att forma innehållet utifrån företagens behov. I ett nästa steg ska det bli möjligt att ha ”egna sidor” där informationen är direkt anpassad till det enskilda företagets verklighet.

– Det ska vara lätt att göra rätt och hitta rätt som företagare. Nu finns en väg in när det gäller alla typer av företagsfrågor. Det blir helt enkelt smidigare och enklare att till exempel följa sina ärenden, söka tillstånd och starta företag när all relevant information nu finns samlad och lättillgänglig på ett och samma ställe, säger Eva Nyh Hederberg.

Digitaliseringen av kontakterna mellan företagen och kommunen ligger i linje med det som är en del i Sundsvalls näringslivsprofil. Staden har korats till årets digitaliseringskommun, har kallats Sveriges Silicon Valley och här finns, vid sidan av en rad företag inom it, den svenska Digitaliseringsmyndigheten. Faktum är att 4,5 procent av alla arbetstillfällen i Sundsvall är inom it, närmare dubbelt så högt som snittet i Sverige. Förhoppningarna är att den sektorn ska växa ytterligare men i ambitionen att skapa 5 000 nya jobb senast år 2030 behövs även en större industrietablering. Sundsvall var med i förhandlingarna kring Northvolts nya batterifabrik för fordonsindustrin men föll på mållinjen när Göteborg tog hem den satsningen.

– En sådan etablering är viktig, inte bara för Sundsvalls skull utan för hela regionen, säger Bodil Hansson.

Samarbete med grannkommunen

Därför har Sundsvall slagit sig samman med grannkommunen Timrå, som för övrigt ligger på 30:e plats i rankingen och alltså kan tillföra en del inspiration, för att öka attraktionskraften och framför allt erbjuda stora områden industrimark, just söder om kommungränsen, i Timrå. Samtidigt finns den utmaning som gäller de flesta kommuner i norra Sverige, att klara kompetensförsörjningen.

– Vi behöver alla möjliga, från elektroingenjörer till restaurangpersonal, säger Eva Nyh Hederberg som hoppas att den livskvalitet som Sundsvall som en mellanstor stad med cirka 100 000 invånare kan erbjuda, lockar fler att flytta in.

Just de mellanstora städerna i landet är de som klarat sig mindre bra i årets ranking, vad tror du att det beror på?

– Generellt kan det ha att göra med att de är just mellanstora. I de små kommunerna är beslutsvägarna korta och relativt enkla medan de mellanstora har betydligt längre och trögare processer samtidigt som många fortsatt ser småskaligheten.

– Här i Sundsvall tror jag att våra tidigare dåliga siffror beror på att vi haft det för bra. Stora företag och myndigheter har gjort att allt tuffat på, vi har varit bortskämda och inte behövt bekymra oss om företagsklimatet i stort. Nu duger inte det längre och vi är mitt inne i den omställningen som förändrar vårt fokus och vårt ansvar för att ett bra företagsklimat omfattar alla företag, stor som små. Vi ska dra åt samma håll, säger Eva Nyh Hederberg.