FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Så lyckas du med affärer i Tyskland

Di bjuder på sju avgörande råd för att inte sumpa ditt bolags chanser i Tyskland.

Tyskland blir allt hetare för svenska teknikbolag, enligt Tillväxtverket. Intresset är så stort att man startat ett särskilt program, där entreprenörer får hjälp av Svensk-Tyska Handelskammaren med att etablera de första kontakterna i landet.

För att lyckas krävs god kunskap om affärslivets oskrivna etikett. Di bjuder på sju oumbärliga råd för att lyckas med Tysklandsplanerna.

Ett råd är att anlita en tyskspråkig konsult. Vid en stor del av alla möten krävs obehindrade kunskaper i tyska. Alla avtal är också skrivna på tyska.

Di: ”Språket är nyckeln till lyckade affärer”