DEN AKUTA ELKRISEN

Opinionen: En majoritet positiv till ny kärnkraft

Bild: Sören Andersson

63 procent av svenskarna vill ha ny kärnkraft, visar en undersökning från Svenskt Näringsliv. "Vi behöver mer planerbar energi”, säger Svenskt Näringslivs Karin Johansson till DI.

Enligt Demoskop-undersökningen ställer sig 56 procent av befolkningen positiv till kärnkraft, 63 procent är för ny kärnkraft och andelen som vill avveckla kärnkraften har sjunkit med 10 procentenheter till 26 procent.

– Vi behöver mer planerbar energi och det finns inte så mycket mer att spela med än kärnkraft och vattenkraft. Vill man ha den här gröna omställningen så är det vad som krävs, säger Karin Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv, till DI.

DI: ”Det viktigaste handlar om att de som investerar i kärnkraft kan vara trygga med att de får fortsätta verksamheten under dess tekniska livslängd”