OSUND KONKURRENS

Kommunen dumpade markpriserna – företagaren vann i rätten

Henrik Fredrikssons företag hade under många år utvecklat industriområdet utanför Hudiksvall. I takt med att företag och butiker etablerade sig där ökade markpriserna. Då dumpade kommunen markpriserna i ett angränsande område och lockade över kunder från företagets område.

Sedan 2011 har Henrik Fredrikssons företag Strömtorpet Invest AB exploaterat och utvecklat handel- och industriområdet Medskog södra och norra, ett markområde strax utanför Hudiksvall, i korsningen E4:an och riksväg 84.

Under åren har de 200 000 kvadratmeter stora området som han köpt av kommunen vuxit till ett kluster av företag inom både service och handel och skapat något som ibland kallas ”Ett skyltfönster för Hudiksvall”. I takt med framgångarna har markpriserna gått upp, vilket varit den bakomliggande affärsidén.

– Vi har tagit alla de stora kostnaderna för att utveckla området för att på sikt tjäna pengar när det blir attraktivt för företag och handel att etablera sig där säger Henrik Fredriksson till TN.

”Stygga kommentarer i media”

Det har bland annat inneburit att Strömtorpet bekostat vägar, vatten, avlopp och liknande infrastruktur.

– Något kommunalt huvudmannaskap var det inte tal om, säger Henrik Fredriksson som också fick driva en detaljplanejustering för att få området accepterat också för handel. Ett projekt som tog ett par år i stark motvind trots att initiativet ursprungligen kom från kommunen.

– Det var många stygga kommentarer i media och sociala medier under den tiden.

I takt med framgångarna som lockat många stora och profilerade företag att etablera sig på Medskogområdet, ökade alltså markpriserna, från inledande cirka 250 kronor per kvadratmeter till upp mot 500 kronor kvadraten.

Framgångarna gjorde att Henrik Fredriksson såg möjlighet att utveckla de sista 17 000 kvadratmeter av det stora förvärvet och där vinsten skulle hämtas hem.

– Vi hade långt framskridna förhandlingar med ett stort internationellt transportföretag som ville lägga ett logistiknav där så vi såg möjlighet att få lönsamhet i hela projektet.

”Konkurrensförhållandena blev ju helt snedvridna”

Samtidigt hade kommunen, kanske inspirerade av Henrik Fredrikssons framgångar, intresserat sig för ett direkt angränsande markområde, bara en liten bäck skiljde de två områdena åt. Snabbt togs en detaljplan fram och den visade sig innehålla betydligt bättre villkor än den som gällde för Strömtorpets områden. Framför allt gällde det den så kallade bebyggelsegraden, alltså hur stor del av ytan som kan bebyggas med fastigheter. Ju större sådan yta, desto högre värde på marken.

– Kommunen gav sig själva 30 procents bebyggelsegrad medan vi haft 20 procent i alla år. Dessutom blev det kommunalt huvudmannaskap, alltså kommunen finansierar av investeringarna i vägar, avlopp och annan infrastruktur. Det var ingen rolig läsning, konkurrensförhållandena blev ju helt snedvridna, så vi överklagade detaljplanen, men förlorade.

Strax kom också dråpslaget.

Det visade sig att det skett kontakter mellan det stora transportföretaget och kommunen som erbjudit dem att etablera verksamheten på den egna marken – och det till det facila priset av 220 kronor per kvadratmeter, alltså mindre än hälften av den kostnad som Strömtorpet erbjudit.

– Jag hade börjat ana att nåt var på gång för plötsligt var det tyst från transportföretaget. Jag kollade till och med direkt med kommunen om de hade kontaktat dem men fick ett nekande svar. Men så dök ett markanvisningsavtal upp och där fanns allt svart på vitt.

– Jag trodde att jag skulle brinna upp när jag såg det.

Kommunen har dumpat marknadspriset

Henrik Fredriksson överklagade hela hanteringen till förvaltningsrätten och i mitten av juni kom utslaget: Kommunen har dumpat marknadspriset vilket kan ses som ett riktat stöd till ett enskilt företag. Det strider mot kommunallagen och hela affären ska upphävas.

Över huvud taget är domen från Förvaltningsrätten en rejäl smäll på fingrarna för Hudiksvalls kommun. Domstolen har gjort en värdering av marken och kommit fram till att den är värd upp mot 600 kronor per kvadrat, alltså till och med högre än det pris som Strömtorpet satt.

Dessutom har kommunen förstört hela marknaden i området i och med att det sålt mark till fler företag vid sidan av transportföretaget och det till samma låga pris. Alltså har hela marknaden dumpats tack vare kommunens agerande:

”Det torde vara en självklarhet att senare spekulanter i sin budgivning utgår från den av kommunen fastställda prisnivån inom planområdet, det vill säga 220 kr per kvadratmeter”, konstaterar rätten torrt i domslutet.

”Vi har satsat allt i tio år”

Det stora transportföretaget har av naturliga skäl backat ur affären och valt att etablera sig på annan plats. Det gör i sin tur att kommunens tilltag dragit undan mattan för en rad mindre företag, bland annat de entreprenadföretag som skulle ställa marken i ordning. Ett mönster i relationen mellan Hudiksvalls kommun och de mindre företagen i området, enligt Henrik Fredriksson.

– Vi har satsat allt i tio år och byggt upp värdet på marken. Då lägger de en egen detaljplan och kör över oss och sänker våra möjligheter att tjäna pengar på det arbete vi lagt ner. Istället sitter de och leker affärer med skattebetalarnas pengar.

– Det finns en attityd hos politiker och tjänstemän som liknar en bruksanda. Se bara på Svenskt Näringslivs ranking, där ligger Hudiksvall på plats 259 av 290 när det gäller det lokala företagsklimatet. Rena katastrofen.

Av allt att döma har Hudiksvalls kommun nöjt sig med att förlora i förvaltningsrätten. Någon överklagan har inte lämnats in. Henrik Fredriksson har inte heller hört något från kommunen.

– Knäpp tyst, inte ett ljud. Jag är egentligen inte förvånad, det är ju den här typen av arrogans som vi företagare möter hela tiden och som gör att de flesta väljer att knyta näven i byxfickan. Men jag vill naturligtvis veta hur vi ska gå vidare och lösa situationen.

– Förhoppningsvis kan vi få till en öppen diskussion om det. Men händer inget så tvingas jag ju kräva kommunen på ett skadestånd. Jag har ju förlorat minst 5-6 miljoner på det här.