OSUND KONKURRENS

Installatörsföretag förlorar affärer till kommunala bolag

Osund konkurrens måste stävjas, anser installatörsbranschen. Utsatta områden är installation och försäljning av laddstolpar och solceller.

De kommunala elbolagens försäljning av solceller och elstolpar har inte lagstöd i varken kommunallagen eller ellagen. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Kommunala energibolag norpar kontrakten framför näsan på privata installationsföretag. Förklaringen är pressade priser på en marknad med små marginaler. Ett utsatt område är installation och försäljning av laddstolpar och solceller, skriver redaktionen på Svenskt Näringsliv.

– Vi kan inte sysselsätta vår personal, vi tappar affärer, konstaterade Patrik Sandstedt, vd på Sandstedt El, under seminariet ”Konkurrens från offentliga aktörer i installatörsbranschen”.

Stefan Sagebro, expert på konkurrens och statsstöd, Svenskt Näringsliv, pekade på flera konkurrensfördelar för offentliga bolag: högre trovärdighet, större möjlighet till finansiering och bättre förutsättningar att nå ut på marknaden.

– Konkurrensfördelarna tar sig uttryck i lägre priser än vad som är marknadsmässigt, sade han

– De kommunala bolagen rider på ett förtroendekapital. Det hämmar vår marknad, inflikade Patrik Sandstedt.

När är en kommun levererar samma tjänster som de privata företagen är det bekymmersamt, summerade Installationsföretagens vd Ola Månsson.

– När de kommunala bolagen tar jobben så måste man ställa sig frågan: jobbar de under samma villkor, sade han under seminariet, skriver redaktionen.

Svenskt Näringsliv: Därför tappar installationsbranschen affärer

Rapport: En laddad fråga