OSUND KONKURRENS

Studie: Kommunala gym skapar konkurrensproblem

Kommunala gym har en negativ inverkan på konkurrensen på den lokala gymmarknaden, framgår av en rapport från Konkurrensverket.

I den nya rapporten har Konkurrensverket studerat gymmarknaden för att belysa vilken effekt offentlig säljverksamhet har på konkurrensen. Endast fem av 133 kommunala gym bedrivs på ett sätt som har stöd i kommunallagen.

– Den studie som Konkurrensverket har genomfört visar att en överväldigande majoritet av de kommunala gymmen har en verksamhet vars omfattning är större än vad som är tillåtet enligt kommunallagen. Jag uppmanar därför kommunerna att säkerställa att den säljverksamhet som de bedriver är lagenlig, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Ny studie visar att kommunala gym ger konkurrensproblem på gymmarknaden