OSUND KONKURRENS

Upprop: Skattepengar konkurrerar ut privata gym

Bild: Mostphotos

Bollnäsborna tränar mer än någonsin men gymägarna tvingas att konkurrera om kunderna med kommunens egna skattefinansierade gym. ”Det är väldigt tveksamt och ett problem som eskalerat”, säger gymägaren Benny Engberg till Tidningen Näringslivet.

Nio gymägare i Bollnäs har tillsammans med Företagarna skrivit på ett upprop mot att kommunen driver egna friskvårdsanläggningar. Det kan framstå som att det finns många privata gym i Bollnäs med bara 27 000 invånare men det finns faktiskt ännu fler än dessa nio. Benny Engberg äger nämligen ett gym men har valt att inte skriva på uppropet. Orsaken är att han också är kommunalråd för Bollnäspartiet och känner sig jävig i frågan.

– Jag har varit med under hela resan och stöder egentligen båda parter. Kommunen har gjort ett otroligt bra folkhälsoarbete men har tyvärr svarat upp mot den privata marknaden på ett felaktigt sätt, säger Benny Engberg till TN.

”Viktigt att kommunen rättar till konkurrenssituationen”

Historien går tillbaka till 1970-talet då det bara fanns några få gym som drevs av föreningar i kommuns lokaler. 1981 startade Benny Engberg tillsammans med några kompisar det första privata gymmet i Bollnäs.

Benny Engberg, gymägare och kommunalråd för Bollnäspartiet. Bild: Maria G Nilsson

– Det som hänt är att förutsättningarna förändrats mycket de senaste 10-15 åren. Förr fanns få privata aktörer men nu har marknaden vuxit rejält. Jag har själv genomgått en konkurs och vet att det här är en tuff bransch. Därför är det viktigt att kommunen rättar till konkurrenssituationen, säger han.

”Vaga argument”

Eva Cooper, Företagarnas regionchef, stöttar de privata gymmen i kampen mot kommunen. Hon uppger att ett stort problem är att om ett privat gym startar en träningsform så följer de kommunala strax efter. Företagarna menar också att kommunens motivering till att bedriva egen friskvård är för folkhälsans skull inte håller.

– Det är ett vagt argument. Kommunen har tydligt gynnat de egna verksamheterna som konkurrerar med de privata alternativen och hämmat tillväxten för företag. En kommun som värnar om att ha ett bra lokalt företagsklimat bör verkligen se över hur den kommunala verksamheten fungerar gentemot privata aktörer. Även om något tekniskt sett är lagligt så behöver det inte vara lämpligt, säger Eva Cooper till TN.

Bollnäs kommun styrs av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Bollnäspartiet, Miljöpartiet och Moderaterna. Kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall (S) skriver i en kommentar till TN att hon bedömer att kommunen inte har konkurrerat bort privata alternativ eftersom de privata har vuxit sig starka i kommunen. Hon skriver också att kommunens verksamheter, de privata anläggningarna och de ideella föreningarnas verksamheter tillsammans erbjuder en mångfald av utbud.

Problemet eskalerat

Benny Engberg uppger att kommunen nyligen gjort några eftergifter som att ta bort kommunanställdas rabatt på träning som enbart gällde på de egna verksamheterna. Han håller med om att kommunens verksamheter påverkat de privata aktörerna negativt, bland annat genom att dra igång liknande träningsformer.

– Det är väldigt tveksamt och ett problem som eskalerat. Men vi ska ha klart för oss att de privata aktörerna tidigare inte haft musklerna att hävda sig. De kommunala verksamheterna har under åren skapat ett intresse för träning och friskvård hos Bollnäsborna och på så sätt krattat manegen. Det är därför vi ser så många privata gym här idag, säger han.

”En kommun som vill värna det lokala näringslivet borde passa sig för att ägna sig åt egen konkurrensförande verksamhet”

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt och expert på offentlig upphandling, påpekar att självkostnadsprincipen gör det olämpligt för en kommun att driva den här typen av verksamhet. Han menar att självkostnadsprincipen gör att kommunen inte ens får ta ut marknadsmässiga avgifter och att det förklarar varför priserna brukar vara lägre än hos privata aktörer.

– Självkostnadsprincipen innebär att kommunens verksamhet är störande för konkurrensen på marknaden - per definition. En kommun som vill värna det lokala näringslivet borde passa sig för att ägna sig åt egen konkurrensförande verksamhet, säger Olle Lundin till TN.

”Häpnadsväckande”

Han får medhåll av Stefan Sagebro, expert på konkurrens och statsstöd vid Svenskt Näringsliv, som konstaterar att en offentlig aktör i grunden alltid har helt andra förutsättningar att bedriva verksamheter gentemot ett privat företag. En sådan omständighet är att den offentliga aktören inte kan gå i konkurs, den kan också utnyttja av att den är en stark och pålitlig aktör på marknaden, har andra kanaler för marknadsföring och en rad andra fördelar.

– Risken är därför uppenbar att en offentlig aktör tränger undan privata aktörer. Det gör att det kan vara svårt få till en väl fungerande marknad där privata aktörer konkurrerar med varandra och skapar ett mångfacetterat utbud och en stor valfrihet för medborgarna, säger Stefan Sagebro.

De privata gymmens kamp mot Bollnäs kommun är enligt Stefan Sagebro ett klassiskt exempel på offentlig verksamhet som leder till en snedvridning av konkurrensen. Han menar att kommuner borde avhålla sig från att bedriva den typen av verksamhet, så länge det inte helt saknas privata alternativ.

– För mig är det häpnadsväckande att Bollnäs kommun kan motivera sitt agerande när det finns en uppsjö av privata aktörer. Det är hög tid att avveckla verksamheterna eller låta privata aktörer ta över. Det är uppenbart att marknaden levererar där, säger Stefan Sagebro till TN.

Hela Hälsningland: Företagarna: ”Snedvrider konkurrensen”

Öppet brev till Bollnäs kommun