DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Majoritet positiva till gårdsförsäljning av alkohol

Majoriteten av remissvaren ställer sig bakom utredningsförslaget att tillåta gårdsförsäljning av alkohol, uppger SPAA.

Nästan 65 procent av de svarande säger ja till förslaget och bara 26 procent är negativa. Det framgår efter en genomgång av de 155 remissvaren på enmansutredaren Elisabeth Nilssons utredningen ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning”.

– Remissvaren visar att det finns en stark uppslutning bakom utredningsförslaget och att man tycker förslaget är väl genomarbetat. Vi hoppas därför att regering och riksdag snabbt nu gör verklighet av förslaget och tillåter gårdsförsäljning av alkohol, säger Sara Sundquist, generalsekreterare för Sveriges Producenter av Alkoholdrycker, SPAA, i ett uttalande.