DEBATTEN OM STATLIGT ÄGANDE

”Gårdsförsäljning är mycket vanligt och fullständigt naturligt”

Bild: Claudio Bresciani / TT

Gårdsförsäljningsutredningen har landat i att småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska tillåtas i Sverige. Magnus Dandanell, grundare Mackmyra Whisky, välkomnar beskedet.

Magnus Dandanell anser att en ändring vore förenlig med Systembolaget och EU.

– Gårdsförsäljning är mycket vanligt och fullständigt naturligt sedan decennier även för svenskar - men bara på resa utomlands. I Sverige är det förbjudet. Utländska turister undrar vad vi pysslar med och svenska producenter förnekas det första viktiga steget som kan leda till utveckling och export. Något som alla andra producenter i EU får åtnjuta och som är en orättvisa och direkt diskriminering av svenska företag och dess besökande turister, säger han i ett pressmeddelande.

Han anser att det kommer att gagna alla de producenter som vuxit fram i Sverige under de senaste tjugo år.

– Det är ett svenskt dryckesunder som fler vill och definitivt bör få möjlighet att uppleva, säger Magnus Dandanell.

Pressmeddelande: Äntligen möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker?