DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Nödläge i byggbranschen – ”Aldrig varit med om dess like”

Bild: Pressbild

I ett brev varnar Byggföretagens vd för byggstopp, varsel och cementkris. Krigets följdverkningar slår just nu stenhårt mot branschen. ”Jag har aldrig varit med om dess like”, säger Pether Fredholm, vd för JSB Gruppen med 400 anställda.

Under förra året trodde många i byggbranschen att materialbristen, som en följd av containerbrist och andra flaskhalsar under pandemin, skulle vara övergående. Men nu inleds jakten på nödvändiga leveranser igen. Branschen varnar för kraftiga prisökningar och allvarliga bristsituationer för flera verksamhetskritiska varor.

”Bristsituationer på såväl arbetskraft som material kan komma att uppstå. Därtill är cementkrisen fortfarande inte avvärjd – vilket spär på riskerna med ett byggstopp och varsel mot slutet av året”, skriver Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd i ett brev till byggföretagens kunder, det vill säga beställarna.

Catharina Elmsäter-Svärd får dagliga rapporter från medlemsföretagen om de bristsituationer som uppstår.

– Vi märker också hur investeringar skjuts på framtiden av ren osäkerhet. Det får effekter i pågående i projekt, men också för framtida projekt, säger hon.

Catharina Elmsäter Svärd, vd, Byggföretagen. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Hon menar att bristsituationen är en insikt som når branschen vid lite olika tidpunkter beroende på var i värdekedjan företaget befinner sig. Det finns företag som redan nu varnar för stopp i leveranserna, medan andra kan komma att drabbas senare.

För ögonblicket är det svårt att få tag på material som spånskivor, plywood, vissa träslag som ek vilket bland annat golvfabrikanter är beroende av, aluminium och stål. Däremot har det inte märkts lika tydligt på måleri- eller på installationssidan, menar Catharina Elmsäter-Svärd.

Till det ska läggas att de höga drivmedelspriserna också ställer till det för byggföretagen. Det drabbar till exempel maskinentreprenörer, transportörer och det som kallas byggservice.

– De som jobbar med byggservice har ofta fasta priser där drivmedel ingår. Det är nästan så att de går back när de åker på uppdrag. Där märker man det mest tydligt, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Kan påverka kunderna

Pether Fredholm, vd på koncernmoderbolaget JSB Gruppen, varnar för att situationen är så allvarlig att det kan få spridningseffekter till kunder ifall byggen bromsas och därmed även indirekt för industrin som är helt beroende av byggindustrins insatser vid till exempel en investering i en ny anläggning.

JSB, med 400 anställda, bygger hus och fastigheter i hela landet, och kan vittna om en bred prisstegring, bland annat på stål, trä, isolering, betongkonstruktioner, och installationer inom de flesta områden, vilket förstås är en följd av en bristsituation som har förvärrats under Ukrainakriget.

Ett till synes smärre avbräck, som att det blir brist på spisar, vilket Pether Fredholm har ett konkret exempel på från den egna verksamheten, får snabbt följdverkningar eftersom det inte går att färdigställa huset utan dem.

"Jag tror inte riktigt att marknaden är medveten om den tsunami som nu kommer.”

Läget är allvarligare nu jämfört med under pandemin.

– Det går inte att jämföra. Under pandemin kunde vi ändå läsa av och förstå läget. Dessutom var byggindustrin en av de branscher som klarade sig bäst. Men vi sitter i ett annat läge nu. Jag har aldrig varit med om dess like, säger Pether Fredholm.

Samtidigt går det fortfarande bra, påpekar han. Företaget fortsätter att följa sina utstakade planer, vilket bland annat innebär nyanställningar. Och för tillfället klarar man av att säkerställa materialleveranser och komponenter till byggena.

Pether Fredholm, vd på koncernmoderbolaget JSB Gruppen. Bild: Pressbild

Men planeringshorisonten blir kortare och kortare. Och det skapar osäkerheter i alla led, vilket JSB löser med hjälp av veckovisa rapporter från hela verksamheten. I dem framgår det hur leveranskedjor påverkas: tid för leverans, brist och pris redovisas.

Efterfrågan från kunderna finns fortfarande, men Pether Fredholm vittnar ändå om en stor oro:

– Vi har märkt att vi får frågor från kunderna om vad vi tror om prisutvecklingen i framtiden. Men vi har fortfarande ett bra tryck vad gäller projekt. Vi har en bra orderingång, säger han.

Vad är det värsta som kan hända?

– Det är att vi får stopp för att vi inte får fram grejer. Eller att kunderna stoppar för att det blir för dyrt och osäkert att bygga, säger han.

Just ek är en bristvara eftersom både Ukraina och Ryssland har en betydande export av ek och andra träslag. Det får snabbt effekter för golvtillverkare som Bjelin som har tillverkning i fabriker i Sverige och men även i norra Kroatien.

För DI varnar Bjelins ägare Darko Pervan om att Ukrainas export av ek kollapsar.

– Jag tror inte riktigt att marknaden är medveten om den tsunami som nu kommer, säger han till Di.

Peter Andersson är vd och koncernchef för stålgrossisten BE Group, med 630 anställda, ett handels- och serviceföretag som säljer stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns bland annat på byggsidan. Han ser direkt hur situationen förändras på marknaden.

Enligt organisationen Steel Business Briefing, SBB, har spotpriset på europeisk tunnplåt ökat med 50 procent den senaste månaden. Och Peter Andersson berättar för TN att BE Group har höjt priset på varmvalsad plåt med 40 procent bara i mars.

Hans bedömning är att det fortsätter på den vägen.

– Vi har höjt priserna fem gånger redan bara i mars. Och skrotpriset, som är en bra indikator, är nästan lika högt som stålpriset var för två år sedan, säger han.

Tecken på hamstring

När Peter Andersson beskriver prisbilden för stål så vittnar han om en konstant stegring förra året, men att den avstannade under senhösten för att sjunka något efter årsskiftet. Men det var tills Ukrainakriget var ett faktum. Nu skjuter priserna i höjden.

Han ser tecken på att det pågår en viss hamstring inom industrin, men han menar samtidigt att byggbranschen inte lämpar sig för att ”lägga på lager”. Om man behöver en stålbalk i en viss dimension, så behöver man just den i ett givet ögonblick.

– Men jag tror att för vissa material blir det en bristsituation. Och det kommer att fortsätta att bli så när det handlar om material där Ryssland, Ukraina samt Belarus är stora producenter, säger han.

Men när det gäller just stål, som han har bäst koll på, är hans bedömning trots allt att bristsituationen, som en del av den totala bilden, inte blir så allvarlig.

– Marknaden kommer att få större problem vad gäller kablage till hjulaxlar och halvledare, säger han och nämner även bristvaror som betong, sten och klinker.

Drygt 10 procent av BE Groups totala stålinköp 2021 kom från ryskkontrollerade stålproducenter. Men sedan kriget har företaget klippt kontakten med Ryssland. Samtidigt har BE Group arbetat hårt med att säkerställa leveranser.

– Just nu är det ingen nödsituation. Men jag tror att det kan bli problem framöver. Men jag tror samtidigt att det kan reglera sig självt, säger Peter Andersson.

Peter Andersson är vd och koncernchef för stålgrossisten BE Group. Bild: KajsaRagnestam

Med det menar han att när Rysslands import av till exempel industriprodukter som skördetröskor från Europa minskar så sjunker också Europas importbehov av stål. Samtidigt hittar marknaden nya vägar till andra stålproducenter.

– Men på kort sikt kommer det att bli väldigt höga priser på vissa material, lägger han till.

– Det som är mest oroväckande är om byggföretagens kunder väljer att avvakta med att bygga, till exempel en byggnad, väg eller en bro. Det lär hända innan det blir brist på stål.

Catharina Elmsäter-Svärd vädjar i sitt brev till beställarna att sätta sig i samtal med byggföretagen så att man i pågående och framtida projekt tar höjd för den nya situationen. Det gäller att hitta lösningar och vara beredd på att krisen kan fortgå länge.

– Det är ett nödläge i den delen att vi måste hitta sätt att tillsammans hjälpas åt att komma framåt. Annars skapas problem för entreprenörer, beställare och slutligen för dem som ska använda det som produceras, säger hon.

DI: Kriget leder till ”katastrof” för golvtillverkare