DEN SVENSKA EKONOMIN

Ny rapport: Sverige tappar i konkurrenskraft

Sveriges konkurrenskraft har tappat mark det senaste decenniet. Idag är den ekonomiska utvecklingen på sin höjd medioker. Det visar en ny rapport från Entreprenörskapsforum, som presenteras idag.

I rapporten görs en omfattande genomgång av ekonomiska indikatorer för samtliga OECD länder och en jämförande analys av Sveriges konkurrenskraft i relation till OECD.

”Bilden som framträder i den så kallade scorecard-analysen är ett mediokert Sverige med förbättringspotential. I endast fyra av indikatorerna ligger Sverige i topp tio procent. I övriga 77 indikatorer presterar Sverige sämre”, skriver Entreprenörskapsforum i ett pressmeddelande.

– Inte minst framstår den svenska arbetsmarknaden som dysfunktionell med svårigheter vad gäller matchning mellan arbetstagares förmågor och den kompetens som arbetsgivare efterfrågar, säger Johan Eklund, vd för Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS samt en av rapportens författare, i pressmeddelandet.

Rapportförfattarna menar också att Sverige behöver stärka upp och reformera utbildningssystemet, infrastrukturen och kvaliteten på regelverken.

– Sverige tappar i produktivitet såväl som i relativa inkomstnivåer, från det fjärde mest välmående landet mätt som BNP per capita 1970 till plats elva idag. Det innebär en välståndsförlust på flera hundra miljarder kronor per år, säger Per Thulin, forskare vid Entreprenörskapsforum och KTH samt en av författarna.

Rapport: Swedish Competitiveness Scorecard 2021