BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Enorma mörkertal i brottsligheten mot åkeribranschen

Christer Brus.

Brottslighet hämmar företagens tillväxtmöjligheter. Näringslivets samarbete med polisen kan bli bättre, menar Christer Brus, åkeriföretagare, i en intervju med Svenskt Näringsliv.

Om koordineringen med polisen hade varit bättre så skulle dessa resurser i högre grad kunnat läggas på ett sätt så att det underlättade polisens arbete, säger Christer Brus, åkeriföretagare och ledamot i SME-kommittén.

I Svenskt Näringslivs stora undersökning om lokalt företagsklimat framgår att en av de värst drabbade branscherna är transportbranschen. Christer Brus som driver två åkeriföretag, är ordförande för Biltrafikens Arbetsgivareförbund, vice ordförande för Transportföretagen och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté, menar att brottsligheten är en stor fråga i många näringar och kriminaliteten växer i hela samhället.

– Som åkare har man många kunder och är faktiskt en del i allas interna logistikflöden. E-handeln har växt vilket genererar fler transporter och vi är med på ett hörn i alla sektorer. Så vi märker ju att handeln är också väldigt utsatt, säger han.

Enorma mörkertal i brottsligheten mot åkeribranschen