FRIHANDELNS FRAMTID

”Alla blickar på framtidens Indien”

Indien har länge utmålats som framtiden, men för första gången kan det också vara sant. Anna Stellinger skriver inifrån ett Indien som sakta men säkert tar sin plats i världen.

Det är lätt att tro att världens framtid avgörs i USA, Europa och Kina. Den globala arenans storspelare tar allt strålkastarljus. Spaltmeter efter spaltmeter handlar om de tre giganternas kamp. Och visst har Xi Jinpings järngrepp om ett mer långsamväxande Kina, Joe Bidens resa mot ett alltmer protektionistiskt Amerika och Europas ibland senfärdiga uppvaknande i en ny världsordning stor betydelse. Lägg till Rysslands krig i Ukraina, där de tre giganterna bevakar varandra. Det är omöjligt att förstå hur kriget kan sluta utan att förhålla sig till aktörerna EU, Kina och USA.

Men nästan tre fjärdedelar av världens befolkning bor någon annanstans. Stora delar av den globala tillväxten beräknas ske på annat håll.

Det har länge sagts att USA innoverar, EU reglerar och Kina kopierar. Men resten av världens befolkning då? Sitter de på åskådarläktaren? Nej, naturligtvis inte.

Indien, snart världens största land befolkningsmässigt har länge betraktats som framtiden. Än är vi inte där. Flera gånger har framtiden i stället flyttat vidare till andra platser. Indien under premiärminister Narendra Modi har visserligen haft höga ambitioner, men landet har antingen vänt sig inåt med omfattande reformer eller agerat handelspolitisk bråkstake på världsscenen. Det senare inte minst genom att blockera världshandelsorganisationen WTO, bygga oändliga handelshinder och svaja i fråga om Rysslands invasion i Ukraina.

I skrivande stund befinner jag mig i New Delhi. Indien är under 2023 ordförandeland i G20. Världens i dag femte största ekonomi spås i flera prognoser ligga på tredje plats redan 2030. Redan i dag är Indien världens största demokrati, om än med betydande brister.

Möjligheterna är nästintill oändliga. Utmaningarna likaså. Inte minst inbiten korruption och tungrodd byråkrati gör Indien till ett svårt land att verka i. Men Indien är också ett nav för globala start-ups. Och medan Kina krymper fortsätter Indien växa. New Delhi växer om Tokyo som världens största stad.

Svenska företag har mycket att vinna på ett ambitiöst avtal med jätten Indien.

Förutom alla högnivåmöten med utrikesministrar från G20-länderna hölls i veckan den så kallade Raisinadialogen, ett enormt årligt evenemang som bäst kan liknas vid en sammanslagning av Davosmötet, säkerhetskonferensen i München och svenska Folk & Försvar. Säkerhetspådraget var skyhögt och i nivå med deltagarlistan som inkluderade president Modi, Bill Gates och en lång rad utrikesministrar inklusive Sveriges. Temat för årets konferens var ett befriande exempel på en annan världsbild än den man som europé är van vid: ”Provokation, osäkerhet, turbulens; ett fyrhus i stormen?”. Ett tema som definitivt driver tankebanorna i nya riktningar.

Från det myllrande Delhi målas en bild av ett land som är en del av framtiden. Det är sällsynt vältajmat att EU och Indien nyligen inledde förhandlingar om ett frihandelsavtal. De tidigare förhandlingarna som pågick mellan 2006 och 2013 havererade, men världen i dag är en annan. Geopolitiskt och geoekonomiskt behöver EU och Indien varandra. De senaste årens brutna värdekedjor, ett inbromsande Kina, ett delvis inåtvänt USA och osäkerhet kring investeringar gör att förhandlingarna startas på nytt.

Det är välkommet. Potentialen är enorm. För svensk del finns det redan i dag över 200 registrerade svenska företag som indirekt sysselsätter över 1,2 miljoner människor i Indien. Business Sweden understryker här i New Delhi att svenska lösningar efterfrågas både inom traditionella industrier som fordon, industriell utrustning, pappersmassa och IT, och inom förhållandevis nya områden som hälso- och sjukvård och smarta städer.

Tillsammans med den indiska välrenommerade tankesmedjan ORF och europeiska Jaques Delors Institute var Svenskt Näringsliv inbjudna till Raisinadialogen i veckan, där jag talade på ett av stora seminarierna om vad ett frihandelsavtal kan innebära för ekonomin och näringslivet. Svenska företag har mycket att vinna på ett ambitiöst avtal med jätten Indien.

Det är sant att Indien är ett komplicerat och brokigt land med stora reformbehov och en försmak för inåtvänd protektionism. Men den här gången är Indien kanske, kanske också framtiden.

Om krönikören

Anna Stellinger är chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.