KOMPETENSKRISEN

”Företag har allt att vinna på att rekrytera utanför boxen”

Sverige behöver bli bättre på att möjliggöra för utrikesfödda att starta och driva företag, men svenska företagsledare behöver också se möjligheterna med en arbetsstyrka med människor från olika kulturer och med olika bakgrunder, skriver Istvan Beres, vd för techbolaget DanAds.

2021 uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 19,5 procent, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Siffran kan jämföras med motsvarande 5,4 procent bland personer födda i Sverige. Att komma ny till ett land kan vara utmanande med ett språk man inte behärskar, bristande kunskaper kring hur saker fungerar och avsaknaden av nätverk i det nya landet. Detta är faktorer som kan göra det svårt att få ett jobb och många invandrare väljer därför att starta eget. Mellan 2014 och 2019 ökade antalet utrikes födda företagare i Sverige med över 20 procent, enligt SCB.

I den politiska debatten kan det ibland framstå som att invandrare är problemet, när det i själva verket skulle kunna vara lösningen på hur vi kan få fler företag som bidrar till Sveriges BNP och mer diversifierade företag.

Personligen har min bakgrund påverkat hur jag ser på mångfald i näringslivet. Att komma till Sverige som 14-åring från ett annat land har format mig på många sätt, inte minst när det gäller hur jag ser på företagande och rekrytering.

Jag hamnade som nyanländ i en svensk klass i sjuan i Kristianstad 1986 där jag var den enda invandraren i min årskurs. Självklart var det utmanande till en början då jag i stort sett endast kunde kommunicera med hjälp av kroppsspråk, men jag kan inte tänka mig ett bättre och snabbare sätt att komma in i det svenska samhället. Inom några månader hade jag svenska vänner och började redan kunna göra mig förstådd.

Det krävs mycket arbete och ansträngning, och till viss del tur, för att hitta sin plats i det svenska samhället. En av de viktigaste faktorerna, utöver den sociala aspekten, är att få möjligheten att arbeta. Jag har en handfull personer att tacka för att jag själv fick en fot in i arbetslivet vilket var ovärderligt för att sedan kunna ta mina första steg som entreprenör. Att dessa människor gav mig en chans har gjort att jag själv känner ett ansvar att hjälpa andra med samma behandling.

Jag tror på att se bortom den traditionella mallen när det gäller att hitta rätt kandidater för ett jobb. För mig har det inte varit så viktigt vilket universitet som potentiella medarbetare har gått på eller vilka kontakter de har. Jag tror istället på att ge människor en chans, oavsett deras bakgrund och nationalitet.

Fyra lärdomar som leder till en mer diversifierad arbetsstyrka

Ingen sitter på alla svaren, men jag kan bara utgå ifrån vad jag lärt mig under de senaste 35 åren som invandrare, och 30 åren som entreprenör i Sverige. I rekryteringssammanhang har jag med mig fyra lärdomar som jag menar banar väg för en mer diversifierad arbetsstyrka.

Använd ett bredare urval av rekryteringsmetoder

Annonsera på plattformar och kanaler som når en bred målgrupp och visa att företaget är öppet för olika bakgrunder och kulturer. Låt gärna andra på bolaget med olika bakgrund vara med i processen för att fånga upp de rätta människorna men också för att visa att alla kan passa in på bolaget.

Våga ge människor ansvar, även om de kanske inte har “rätt” utbildning för det

De flesta kommer att överraska dig på ett positivt sätt, växa in i rollen och lösa problem på ett nytt och ibland okonventionellt sätt. Mina bästa medarbetare har inte nödvändigtvis haft ett CV som stämmer exakt överens med jobbet, men de har haft rätt inställning och viljan att lära sig.

Se människan bakom namnet och CV:et

Undersök om ni har samma värderingar, syn på livet, intressen och humor. Du kommer att tillbringa åtta timmar om dagen med dessa personer på en begränsad yta. Om ni hittar en gemensam grund att stå på blir arbetet både roligare och mer produktivt. Ta bort formella barriärer och behandla alla som du själv vill bli behandlad.

Utgå ifrån att du trots dina bästa intentioner kommer sitta på fördomar som påverkar ditt agerande

Trots ett öppet sinne kommer vi alla ha någon form av förutfattade meningar vilket riskerar att vi missar möjliga kandidater. Då jag spenderat merparten av min karriär som egenföretagare och därmed också som “chef” var det inte förrän en bra bit in på min resa jag fick uppleva detta från en arbetssökandes perspektiv. När jag genomgick en konkurs 2011 och sökte anställning blev jag med mina 20 års erfarenhet ofta beskriven som "överkvalificerad", trots min bakgrund som började med städjobb och arbete i en butik där jag utförde alla möjliga uppgifter, från att städa på morgonen till att serva kunder under långa pass. Naturligtvis undrar jag om det var mitt namn, min bakgrund eller något annat som gjorde att jag inte ens fick möjlighet att presentera mig utanför mitt nätverk.

Sverige har potentialen att bli en ledande nation i den globala tech-industrin, men om vi ska behålla vår konkurrenskraft internationellt, så krävs det att vi har ett öppet sinne och ett globalt perspektiv. Vi behöver dra nytta av den kunskap och det perspektiv ett diversifierat team kan ge. Då skapar vi förutsättningar för en verkligt inkluderande och innovativ arbetsplats.

Om krönikören

Istvan Beres är grundare och vd för DanAds, ett bolag som är ledande inom självbetjäningsannonsering. Istvan har en lång yrkeserfarenhet av att arbeta med mångfald och integration.