Nya orter läggs till lista på utsatta områden

Poliser på plats i Flemingsberg efter skottlossning i somras, där området Grantorp/Visättra nu klassas som utsatt av polisen, enligt Ekot. Arkivbild. Bild: Johan Jeppsson/TT

Samhälle (TT)

Tre nya områden kommer att hamna på polisens nya lista över utsatta områden, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Två andra områden lämnar listan.

Enligt radion är de nya områdena Grantorp/Visättra i Flemingsberg i Huddinge kommun och Fisksätra i Nacka, som nu bedöms som utsatta områden, samt Valsta i Sigtuna som bedöms som ett riskområde. Samtliga ligger i Stockholms län.

Rannebergen i Göteborg och Klockaretorpet i Norrköping lämnar däremot listan, där har utvecklingen varit positiv.

Därtill lämnar tre områden den allvarligaste kategorin särskilt utsatt område och klassas i stället som riskområde, vilket är mellannivån av de tre klassificeringarna. Det handlar enligt Ekot om Karlslund i Landskrona, Araby i Växjö och ett område kring Tynnered i Göteborg.

Positiva tendenser

Polismyndigheten har ännu inte publicerat sin uppdaterade lista och vill inte kommentera de enskilda områdenas utveckling. Enligt ett regeringsuppdrag ska polisen redovisa en uppdaterad lista senast den 1 december i år.

– Vi ser inga större svängningar mellan åren, när vi gör de här bedömningarna. Men överlag så ser vi positiva tendenser, att det går åt positivt håll. Det finns områden som har en negativ utveckling, men överlag ser vi positiva tendenser, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning.

Polisens första lista över utsatta områden publicerades 2015, som ett sätt att underlätta fördelningen av resurser i landet. Enligt polisen ökar lägesbilden "förutsättningarna för att skapa trygghet och säkerhet för allmänheten".

60 områden 2019

I den senaste lägesbilden som publicerades 2019 fanns 60 områden med på listan, med en total befolkningsmängd på omkring 550 000 personer. Det motsvarar ungefär 5 procent av Sveriges befolkning, men enligt polisen har en stor del av problematiken kring de grova våldsuppgörelserna sin grund i områdena.

Exempelvis är det åtta gånger så vanligt att dödligt våld sker inom konflikter i den kriminella miljön i dessa områden jämfört med övriga, relaterat till befolkningens storlek, enligt Brottsförebyggande rådet.

Överlag syns positiva tendenser, enligt Linda H Staaf, chef för underrättelsenheten på polisens nationella operativa avdelning. Arkivbild. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Fakta

Polisen delar in Sveriges utsatta områden i tre kategorier.

Utsatt område: Karaktäriseras av låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Kan vara hot och utpressning, men även våld på gator och torg och öppen narkotikahandel. Läget anses allvarligt.

Riskområde: Är ett utsatt område, men når inte riktigt upp till definitionen av att vara särskilt utsatt. Läget anses alarmerande.

Särskilt utsatt område: Här är det "svårt eller nästintill omöjligt" för polisen att fullfölja sitt uppdrag. Systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen och målsägare i området. Även parallella samhällsstrukturer, extremism och hög koncentration av kriminella. Läget anses akut.

Källa: Polisen