DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Tidö-partiernas nya drag: Välfärden kan stramas åt för icke medborgare

Bild: Henrik Montgomery/TT

Nyanlända och icke medborgare ska inte omedelbart få tillgång till välfärden. Det är Tidö-partiernas nya drag som nu presenteras på DN Debatt.

Partiledarna för Tidö-samarbetet presenterar nu regeringens nästa drag kring invandring och integration. Det handlar om kvalificering till välfärden och tanken är att minska incitamenten för ekonomisk migration och öka incitamenten till arbete för icke medborgare.

”Det handlar framför allt om att införa rimliga krav för nyanlända och icke-medborgare för att ta del av socialförsäkrings­förmåner och ekonomiskt bistånd, vilket innefattar bostadsbidrag, barnbidrag, föräldrapenning, sjukersättning och försörjningsstöd”, skriver de på DN Debatt.

Saken ska nu utredas, men linjen är glasklar, menar partiledarna.

”Den som vill bli en del av Sverige kommer förväntas vara med och bidra till det gemensamma och endast i takt med det få nyttja systemets privilegier. Det kommer att på ett genomgripande sätt stärka drivkrafterna att integreras för de över 400 000 vuxna icke-europeiska medborgare som i dag bor i Sverige. Med kvalificering till välfärden lägger vi nu ytterligare en viktig byggsten i formandet av ett Sverige där utanförskap och passivitet bryts”, heter det.

Bakgrunden är att 770 000 personer invandrat till Sverige från länder utanför EU/EES sedan 2012. En kravlös integrationspolitik utan tillräckliga incitament att integrera sig har skapat ett delat Sverige med arbetslöshet bland utrikesfödda, särskilt kvinnor, som resultat, menar de.

”Långvariga mottagare av försörjningsstöd under 2022 utgjordes 57 procent av hushåll med utrikesfödda”.

Även godkänt deltagande i kurser på svenska och i samhällsorientering kan bli aktuellt.

DN Debatt: ”Icke-medborgare måste kvalificera sig till välfärden”