KÄRNKRAFTENS FRAMTID

C svänger om kärnkraft – ja till fler reaktorer

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok och partisekreterare Karin Ernlund. Partistämman pågår i Örebro i helgen. Bild: Kicki Nilsson/TT

Politik (TT)

Centerpartiet svänger om kärnkraften. Begränsningen om max tio reaktorer i drift i Sverige ska tas bort.

Beslutet mötte hårt motstånd på stämman i Örebro.

Centerpartiet har beslutat att dels ta bort begränsningen av antalet kärnreaktorer, dels göra om Sveriges energipolitiska mål från förnybart till fossilfritt.

Det öppnar för ny kärnkraft i Sverige.

– Vi ska inte ha något som blockerar nya reaktorer. Vi är för alla energislag, säger partiets ekonomiskpolitiska talesperson Martin Ådahl.

– Det innebär att vi nu accepterar att det kan bli fler än tio reaktorer, men utan en enda krona i subvention. Vi ska inte använda skattebetalarnas pengar i mångmiljardklassen för en kärnkraft som inte klarar sig själv.

Regeringen har ställt ut 400 miljarder kronor i statliga kreditgarantier för investeringar i ny kärnkraft.

– Man kan skapa en kostnadsbomb för skattebetalarna, säger Ådahl.

Historiskt hårt motstånd

Centerns partistyrelse drev på i frågan, som vållat stor debatt i ett parti vars dna historiskt närmast är att betrakta som kärnkraftsmotstånd.

En av talarna i debatten, Patrik Buddgård, distriktsordförande i Stockholm, gick upp i talarstolen och sjöng: ”Sol vind och vatten, är det bästa som jag vet”.

Barbro Larsson, centerpartist från Västmanland, tycker att partiet tar alldeles för lätt på frågan om kärnavfallet.

– Jag har inte hört någon här inne, eller bland de partier som diskuterar detta, prata om avfallet, sade hon.

– Här pratar vi om ett avfall som vi ska gömma undan i 100 000 år.

Fick viljan igenom

Partistyrelsen fick ändå sin vilja igenom. Martin Ådahl säger att frågan om avfallet är komplicerad men att partiet samtidigt behövde ta ett beslut.

– Det är väl ingen som tycker att avfallsfrågan är helt löst.

Partiet beslutade också att det energipolitiska målet görs om från att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion till ett fossilfritt energisystem till 2040.

Frågan beskrivs som "väldigt känslig", av en ledande företrädare inom partiet.

– Jag tycker att man ska se det som att vi anpassar oss till den verklighet som finns, även rent tekniskt. Om det är tio små reaktorer eller två stora vid Ringhals exempelvis, det spelar inte så stor roll, säger partiet energipolitiska talesperson Rickard Nordin.

"Ett chicken race"

Regeringen driver tillsammans med Sverigedemokraterna redan frågan om att ta bort begränsningen om tio reaktorer. Tidöpartierna vill också ta bort en regel som förbjuder att det byggs kärnkraft på fler platser än dagens tre.

Båda förslagen väntas träda i kraft nästa år.

Platsförbudet fanns också som en punkt på C-stämman men den fick nej.

– Ni som är beredda att bygga kärnkraft på flera platser, är ni beredda att bygga ett kärnkraftverk i er kommun? frågade Christian Widlund från Östergötland.

Martin Ådahl anser att energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) bedriver ett "chicken race" här. Sverige har tre goda platser för kärnkraft i dag, med elanslutningar dragna.

När regeringen därför lägger fram propositionen om att ta bort platsförbudet kommer C att rösta nej.

– På ett sätt driver de ett ”chicken race” i riksdagen på ett sätt som ingen vill ha, säger Ådahl.

Centerpartiet säger fortsatt nej till att Sverige ska tillåta uranbrytning. Däremot ska det vara möjligt att ta upp uran som en biprodukt vid annan gruvdrift.

Niklas Svahn/TT

Fakta

Politiken som klubbades på Centerstämman 2023 i korthet (urval):

Begränsningen på tio kärnkraftsreaktorer tas bort.

Målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 ändras till ett 100 procent fossilfritt energisystem till 2040.

Alla kärnkraftsaktörer ska själva bära kostnaderna för säkerhet, avfallshantering och olycksförsäkring. Det kräver ökade avsättningar för avfallshantering. Kärnkraften ska inte subventioneras vid vare sig byggnation, drift eller avveckling.

Nej till förslaget om att riva upp platsförbudet för kärnkraft.

Tillräcklig ersättning för närboende och lokal skatt till kommuner vid utbyggnad av vindkraft och solcellsparker.

Ja till en utredning om gränserna till havs för det kommunala vetot för vindkraftverk.

Införa en klimatbonus för nya, billigare miljöbilar och begagnade miljöbilar.

Skatten på svenskt biobränsle, inklusive biogas och vätgas, ska sänkas till ett minimum.

Mål om 150 000 offentliga laddningspunkter till 2030.

Mål om inga permanenthus ska värmas upp enbart med direktverkande el eller olja efter 2025.

Alla produkter inom EU ska förses med en klimatdeklaration.

Införa ett rut-avdrag för reparationer.

Staten ska stå för finansiering av anslutningar till stora, fossilfria produktionskällor av el till elnätet (exempelvis kablar för kärnkraft och havsbaserad vindkraft).

Avdrag för skogs- och jordbruksmaskiner senast 2026, i stället för dagens skattenedsättning på diesel för samma bransch.

Snabbladdning för fordon ska erbjudas på Trafikverkets alla rastplatser i landet.

Cykel ska klassificeras som ett nationellt transportslag.

Sverige ska verka för att EU kopplar ihop som utsläppsmarknad ETS med andra utsläppsmarknader i världen.

Nej till förslag om att flyktingar som flyr extrema väderförhållanden till följd av klimatförändringar ska anses ha skyddsskäl. I stället att det på EU-nivå skyndsamt ska skapas långsiktiga lösningar för att trygga framtiden för klimatflyktingar.

Källa: Centerpartiet