EU:S FRAMTID

”Förstår vi att vi är i en kristid?”

Håkan Jevrell, statssekreterare åt bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld. Bild: Henrik Montgomery/TT, Lucas Persson

Mycket av Europas framtid hänger på hur väl vi lyckas samarbeta med resten av världen. Samtidigt spiller kriget i Ukraina över på hur vi ser på samarbete och handel i ett vidare perspektiv.

”Förstår vi att vi är i en kristid?”. Frågan lyftes av Håkan Jevrell, statssekreterare till bistånd- och utrikeshandelsminister Johan Forsell i samband med Frivärlds konferens ”Inre marknad, yttre allianser” förra veckan.

Jevrell, som har en bakgrund bland annat som ambassadör i Singapore och representant i Taiwan, beskrev inledningsvis att för svensken tycks mycket rulla på som vanligt också denna vårvinter. På uteserveringarna trängs vi som vanligt i jakt på en första smak av värmen, samtidigt som kristillstånden både i vårt närområde och globalt avlöser varandra. Beslutsfattare sliter sig i håret för att hitta lösningar på allt ifrån räntechocker, energiproblem och stormakter på kurs mot varandra.

Att vi befinner oss i en osedvanligt osäker tid är det alltså inte tu tal om.

Men frågan är hur Sverige och EU kan navigera framåt på bästa sätt.

”Ukraina står framför oss”

Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, pekade på den allians och samhörighet med USA som Europa så tydligt är i fortsatt behov av.

–Europa hade inte kunnat möta Ryssland själva utan USA, konstaterade Hökmark:

–Vi står bakom Ukraina i kriget, men det betyder också att Ukraina står framför oss i det krig som Ryssland för mot Ukraina men också mot Europa.

Stefan Fölster, docent i nationalekonomi. Bild: Lucas Persson

Mervärden i handel med allierade

Frivärld lanserade under konferensen en rapport om nödvändigheten att handla så mycket som möjligt med andra delar av världen och värdet av att vara i en allians med framför allt andra marknadsekonomier.

Nationalekonom Stefan Fölster, som till vardags leder tankesmedjan Better Future Economics, har en lång bakgrund i näringslivet. I rapporten ”From Digital Protectionism to Digital Alliances” skissar han på ett mer utvecklat samarbete mellan EU och USA och återupptagna samtal kring TTC (US-European Trade and Technology Council) samt fokus på mer operativa samarbeten inom områden som cybersäkerhet, gemensam forskning och etablerade handelsstandarder i relation till länder som Kina.

Kina som utmärker sig med en enorm innovationskraft betraktas numer allt oftare med högre geopolitisk risk. Så hur hanterar den fria världen totalitära ekonomier med en central ställning på världsscenen?

Statssekreteraren landade i att det varken går att stänga av eller naivt tro att det bara är att tuta och köra. Varje företag och styrelse måste göra en noggrann analys kring vad förutsättningarna är för just deras verksamhet i relation till Kina.

Per Altenberg, senior analytiker Kommerskollegium. Bild: Lukas Persson

Per Altenberg, senior analytiker vid Kommerskollegium, beklagade att det inte exempelvis går att föreställa sig ett rakt frihandelsavtal direkt mellan USA och EU. Inte minst då detta inte är något som USA är intresserade av.

–Handelsliberalisering går inte att diskutera i praktiken, det man möter i samtal med amerikanerna är en ren vägg, konstaterade han och refererade till färska policysamtal.

Konkurrenskraften hamnat högst upp

Krisfokuset till trots så menade både Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och EU-minister Jessika Roswall att det nuvarande fokuset inom EU på just europeisk konkurrenskraft är en viktig seger för både näringsliv och politik och utgör en grundplatta för Europas framtid.

Anna Stellingers medskick till regeringen framåt var att fortsatt hålla hårt i konkurrensfrågan som nu förts upp högst upp på EU-agendan.

Anna Stellinger, chef internationella och EU-frågor, Svenskt Näringsliv. Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

–Tänk om det här drivet blir grunden för en mer offensiv svensk grundpolitik, reflekterade Anna Stellinger hoppfullt.

Att Sverige och EU fortsatt behöver rusta sig bättre för att stå starka i kristid stod klart när dagen avrundades. Oavsett hur framtida allianser utvecklas.

Frivärld: From Digital Protectionism to Digital Alliances