DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Svenska kraftnät om elstoppet: ”Allvarligt”

Störningarna i elnätet märktes i hela Mälardalen. Bild: TT

Elstörningen som påverkade olika delar av Mälardalen under onsdagen kan vara ett tecken på att systemet inte är så robust som man utgår från att det ska vara. Det säger experter till TN.

Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät, kallar onsdagens störning i elsystemet i Stockholm med omnejd för ”en allvarlig händelse”.

Myndigheten vet dock i hur scenariot gått till på deras sida. Vid ett planerat arbete i en station i Hagby i norra Stockholm skedde en ”kortslutning” med förenklat språk. Det gav i sin tur upphov till en väldigt låg spänning i elnätet. I samband med denna störning kopplade bland andra kärnkraftverket Forsmark bort sig automatiskt, beskriver Erik Ek.

– Med en så låg spänning i regionen är det många kunder som påverkats.

Erik Ek, strategisk driftschef Svenska kraftnät. Bild: Peter Knutson

Störningarna i elnätet märktes i hela Mälardalen och påverkade trafik- och transportsystem, bland andra SL, pendeltåg och även statliga mediehusen SVT och SR drabbades.

Erik Ek beskriver det som en ovanlig händelse som inte ska sprida sig utan målet med skyddssystemen är alltid att minimera påverkan på elkunder och ansluten elproduktion. Nu ska Svenska kraftnät fortsätta att analysera det som hände under onsdagen liksom effekterna av det och följa upp hur elsystemet och dess komponenter agerat under störningen.

I praktiken innebär det att myndigheten hämtar in data från olika aktörer och går igenom förloppet närmare för att se om det finns åtgärder som kan göras för att undvika att det händer igen.

Det är särskilt viktigt att analysera kopplingen till Forsmarks bortfall, menar Erik Ek.

Hur lång tid denna fördjupade analys kan ta är dock svårt att uppskatta.

Carl Berglöf, expert inom kärnkraft och elnätsteknik på Energiföretagen, pekar på att händelsen är den andra i rad vad gäller större frekvensstörningar på kort tid i ett nordiskt perspektiv.

I februari var det en kabel mellan Norge och Tyskland, Nordlink, där strömmen plötsligt bytte riktning.

– Den händelsen påverkade frekvensen väldigt mycket, då felet var större än systemet var dimensionerat för.

Carl Berglöf, Energiföretagen. Bild: Pressbild

– Det här sätter fingret på att systemet inte är så robust alla gånger som man tror. Det föranleder att man bör utreda och se om det finns flera svagheter i systemet, menar han.

– Utåt blev det inga effekter, men det var samtidigt viktigt att vi då hade mycket svängmassa i systemet som kunde motverka frekvensändringen.

Också Erik Ek pekar på en likhet med händelsen i februari:

– Det var också ett fel som påverkade inmatningen i det nordiska systemet och även det ett enskilt fel som startade ytterligare händelser i nätet. Dessa störningar är extremt viktiga att följa upp noggrant då de har potential att kunna ge större påfrestningar än vad systemet är dimensionerat för.

– Systemet kanske inte är så stabilt som vi trott och det kan uppstå fel som är större än vad vi förväntat oss, sammanfattar Carl Berglöf.