DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

Friskolelärare nobbar kommunalt jobb – även om deras skola stängs

De flesta lärare som arbetar i fristående skolor är inte intresserade av att arbeta kommunalt, även om deras skola tvingades stänga. Det är inget som förvånar branschen: ”Det är ofta ett medvetet val när man söker till en friskola”, menar Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund.

Majoriteten av lärarna i svenska friskolor skulle inte välja att jobba i en kommunal skola, även om deras nuvarande skola tvingades stänga, enligt en undersökning som Friskolornas Riksförbund har låtit göra. Bara fyra av tio lärare skulle återgå till en kommunal skola.

Ulla Hamilton, vd på Friskolornas Riksförbund, är inte förvånad över resultatet.

– Det är ofta ett medvetet val när man söker till en friskola, säger hon och pekar på att många lärare som idag är anställda i en friskola har en tidigare erfarenhet av att arbeta på en kommunal skola.

Svenskt kvalitetsindex visar återkommande att lärare i friskolor trivs bättre på sin arbetsplats än de som jobbar på kommunal skola.

– Som anställd på en friskola anser man att man får bättre stöd och det påverkar hela arbetsmiljöklimatet positivt, säger Ulla Hamilton.

Just att friskolelärare har möjlighet att påverka på sin arbetsplats är något som friskoleföretagare själva vittnar om som en framgångsfaktor.

Kortare beslutsvägar

Anders Ringård, rektor på friskolan Lust&Lära i Bollnäs, ger sitt perspektiv på varför så få lärare skulle vilja gå tillbaka till att jobba kommunalt.

– En av de klart viktigaste faktorerna är korta beslutsvägar. Hos oss kan det dyka upp ett ärende på eftermiddagen och så fattar man ett beslut och det börjar gälla dagen efter. Det här märker personalen.

– Det ställs höga krav på lärare och skolledare överlag inom skolan, men det jag märker är att vi ställer ännu högre krav. Vi måste ju leverera hela tiden.

Ulla Hamilton konstaterar att anställda på friskolor trivs bättre ”i princip på alla områden”.

Då lärare på friskolor är mer nöjda kan det också leda till en lägre sjukfrånvaro, menar Anita Westerberg, vd för Hudikskolan. Att fler lärare i friskolor upplever att sjukfrånvaron är lägre förvånar därför inte.

Enligt Jobbhälsoindex 2022 upplever 57 procent av lärare i privat regi att sjukfrånvaron på deras arbetsplatser är låg, att jämföra med kollegorna i kommunala skolor där motsvarande siffra är 32 procent.

– Det kan nog bidra till en ökad trivsel i största allmänhet att man inte behöver dra saker i långbänk.

Elevenkäterna visar liknande resultat mellan friskolorna och kommunala skolor. Friskolorna har utöver det högre resultat när det gäller aspekter som studiero, stimulans och trygghet.

Anders Ringård menar att de kortare beslutsvägarna skapar en bättre situation för eleverna där skolan snabbt kan ta tag i problem.

– Elever slipper sitta i kläm bara för att det tar två månader att utreda ett ärende. Vi löser det direkt.

Vill inte prata om skillnader

Anita Westerberg vill egentligen inte prata om friskolor och kommunala skolor.

– Kan vi inte prata om bra skolor och lära av dem? Det finns ett för stort fokus på vem som driver en skola jämfört med hur de drivs.

– Lärare som sökt sig till en fristående skola kommer många gånger från en kommunal skola. Kanske har man gått ifrån något som inte var så bra. Alla organisationer och verksamheter har sin organisationskultur. Oavsett om det är ett medvetet val eller inte.

”Många fristående skolor har startats av människor som har brunnit för en idé.”

Skillnader i organisationsform kan ha en positiv inverkan i hur arbetskulturen utvecklas, tror hon.

– Många fristående skolor har startats av människor som har brunnit för en idé. Det kan vara så att när det gäller offentlig verksamhet så resonerar man oftare i termer av ”så här har vi alltid gjort här”.

– Vi hade inget bagage med oss på det sättet när vi startade vår skola. Jag och min medgrundare Lena kommer inte från skolans värld utan hade tidigare främst jobbat med arbetslösa ungdomar, säger Anita Westerberg.

Anita Westerberg beskriver hur hon och hennes medarbetare funderade mycket på hur de skulle skapa en miljö som gjorde skillnad.

– Friskolemänniskor kan ha med sig mer av det tänket från början.