ELKRISEN

S till TN: Sverige har en trygg och stabil elförsörjning

Bild: Naina Helén Jåma/TT, Adam Ihse, Mostphotos

Regeringen säger till TN att svensk elförsörjning är stabil. Nu kräver flera partier att Anders Ygeman tar frågan på allvar. ”Det är tydligt att regeringen har suttit på händerna”, säger Rickard Nordin, C, till TN.

”Sverige har i grunden en trygg och stabil elförsörjning. Vi är nettoexportörer och exporterade el alla dagar utom tre förra året.”

Så svarar Socialdemokraternas presstjänst på frågan om hur allvarligt läget kring elförsörjningen är just nu. Samtidigt uppger vart tionde företag att de har haft problem som har hämmat eller omöjliggjort investeringar, visar nya siffror från Svenskt Näringsliv. Sju av tio företag känner lågt eller inget förtroende för den nuvarande energipolitiken.

Häromdagen intervjuade TN Klippans Bruk som varslar en tredjedel av personalstyrkan på grund av elkrisen. Den senaste tiden har TN rapporterat om flera företag som vittnar om att skenande elpriser och elbrist står i vägen för deras framfart.

När det gäller elpriserna svarar S: ”Vi har höga elpriser i södra Sverige, framförallt för att priserna på naturgas i Europa har ökat kraftigt. Ökningen är förstås kännbar, samtidigt ligger Sverige fortfarande relativt sett lägre än många delar av Europa.”

Massiv kritik från andra partier

Men flera partier går nu hårt åt Anders Ygeman och regeringens strategi i elfrågan. De menar att det blundas för problemen och att det görs långtifrån tillräckligt för att lösa företagens huvudbry kring elförsörjningen.

– Läget är allvarligt och kräver ett tydligt agerande från regeringen nu. Det är tydligt att regeringen har suttit på händerna och inte sett problemen med tillståndsprocesserna, avvaktat med beslut om ny produktion och helt missat behovet av ökad överföring, säger Rickard Nordin (C), talesperson i klimat- och energifrågor.

– Just nu är priserna höga i hela Europa. Så konkurrenskraften för företag i norr har stärkts, men vi behöver mer produktion även i södra Sverige för att stärka konkurrensen där, fortsätter han.

Ska vi vara oroliga för elproblemen i vår omvärld just nu?

– Vi ska vara oroliga om problemen vi ser inte hanteras inom rimlig tid. Konkreta förslag behöver genomföras och processer snabbas upp, säger Rickard Nordin.

Camilla Brodin (KD) menar att Socialdemokraterna har låtit Miljöpartiet kortsluta mycket av de nödvändiga besluten inom energiområdet.

– Tillgången till el har varit en hygienfaktor att räkna med under lång tid i Sverige. Så är det inte längre. Kommun efter kommun rapporterar om att de tvingas säga nej till företagsetableringar och nya arbetstillfällen uteblir. Vi har allvarlig effektbrist, särskilt i södra Sverige, och detta är ett resultat av den energipolitik som regeringen har varit ansvarig för under de senaste mandatperioderna, säger hon till TN och efterfrågar lösningar:

– Skicka en tydlig signal till marknaden att kärnkraft är välkommen i energimixen även efter 2040. Vi måste ha stabil, fossilfri, leveranssäker och väderoberoende baskraft. Korta ledtiderna radikalt för byggnation av elnät.

För att klara en nödvändig klimatomställning av fordonsflottan och basindustrin är tillgången till stabil och prisvärd fossilfri el en absolut nödvändighet, tycker Camilla Brodin.

– Bristen på effekt gör att vi kan slarva bort en fantastisk möjlighet för vårt land, säger hon.

”Erkänner inte ens det allvarliga läget i södra Sverige”

Även Liberalernas Arman Teimouri anser att det är märkligt att Anders Ygeman och regeringen inte ser problemen trots företagens vittnesmål och larm den senaste tiden.

– Vår uppfattning är att de inte ens erkänner det allvarliga läget i södra Sverige. Än mindre har Ygeman kunnat visa att han har förståelse för vad som krävs för att fördubbla kraftsystemet samhällsekonomiskt effektivt och med förbättrad leveranssäkerhet, säger han.

Enligt Arman Teimouri har varningsklockorna dånat länge. Läget är till och med mer allvarligt än det verkar, menar han och radar upp saker som puttrar under ytan. Svenska kraftnät gör återkommande stora ingrepp i elmarknaden för att hålla kraftsystemet stabilt, betonar han.

– I stora delar av landet kan inte ny förbrukning anslutas och Svenska kraftnät klarar inte av att leva upp till de grundläggande kraven i EU:s ren-energipaket. Det är högst oklart om kraftsystemet skulle fungera i nöddrift. Det är okänt hur lång tid det skulle ta att få tillbaka elen i södra Sverige efter ett större avbrott.

Sju av tio företag känner lågt eller inget förtroende för den nuvarande energipolitiken. Hur ser ni på det?

”Det är förstås tråkigt. Men vi ser också att många stora energiintensiva verksamheter väljer att etablera sig och utveckla sig i Sverige. Bland annat som en följd av att vi har en stabil, fossilfri elproduktion till konkurrenskraftiga priser”, skriver Johannes Svensson, pressekreterare på Socialdemokraterna i ett mejlsvar.

”Tvärtom ser vi att Sverige har goda förutsättningar i den stora omställning vi är inne i. Svensk industri ligger i framkant i omställningen som sker. Den utvecklingen säkrar vi genom att bygga ut överföringskapaciteten och möjliggöra för mer elproduktion”, skriver han vidare.

Globala krisen ovanpå den svenska

De andra partierna håller med om att företagen ligger långt fram i klimatomställningen, men varnar för att nästan hela omställningen bygger på en kraftigt ökad elanvändning. Det görs alldeles för lite, menar Arman Teimouri.

– Det här kan inte företagen lösa. Politiken måste ta ansvaret för att elförsörjningen fungerar och att kraftsystemet expanderar tillräckligt snabbt. Allt beror på att det finns fossilfri el när den behövs och där den behövs, säger han.

Han flaggar för att den globala elkrisen riskerar att lägga sig ovanpå den svenska.

– ”Gaskrisen” vi just nu genomlever är ett bekymmer. Vädret den kommande vintern blir avgörande. Europa kan hamna i en riktigt allvarlig situation. Även om den bara varar några dagar kan det vara fullt tillräckligt för att ge stora konsekvenser, både akut och för energi- och klimatpolitiken. Risken är givetvis att EU sänker sina klimatambitioner, säger han och efterfrågar en betydligt mer öppen syn på kärnkraftens framtid.