ELKRISEN

Uppropet: Företaget storvarslar på grund av elkrisen

Bild: Adam Ihse/TT , Klippans Bruk

Företaget Klippans Bruk varslar 24 av sina 75 anställda på grund av elkrisen. Nya siffror visar att vart tionde företag har upplevt problem med elförsörjningen som hämmat eller omöjliggjort investeringar.

Klippans Bruk har anor från 1573 då Skåne fortfarande var danskt. Men nu är brukets framtid högst osäker. I förra veckan meddelade det anrika företaget att det tvingas stänga en maskinlinje och varsla 24 av sina 75 anställda om uppsägning. Orsaken är de rusande elpriserna som drivit upp kostnaderna.

– Vi har verkligen känt av kostnadsökningarna och det har lett till att vi tvingats varsla för att försöka klara oss ur den här situationen, säger Olle Grundberg, vd och delägare, till TN.

Klippans Bruk tillverkar ett särskilt papper som levereras till företag världen över för att konverteras till färgglada servetter. För två år sedan investerade bruket 170 miljoner kronor i en ny pappersmaskin, den som nu stängs, och bara fem månader senare bröt pandemin ut som slog hårt mot verksamheten. Brukets slutkunder är i huvudsak hotell, restauranger, flygbolag och catering – alltså de branscher som drabbades hårdast av pandemin.

– Vi hade maximal otur. Pandemin förstörde 70 procent av vår marknad, säger Olle Grundberg.

Vägen tillbaka har varit mödosam. Just när pandemin är på väg att ebba ut, marknaderna öppnar upp igen och bruket ser ljuset i tunneln så kommer nu kostnadschocken. Råvarupriserna på pappersmassa har stigit kraftigt liksom priserna på transporter och utsläppsrätter. Dessutom är den reducerade energiskatten för industriföretag på väg att fasas ut.

”Vi har fått en ökad energikostnad på 4 miljoner kronor på månadsbasis”

Tony Winberg, som är Klippans Bruks ekonomichef, berättar för TN att det är de rusande energipriserna som slår hårdast. Bruket behöver mycket energi för att klara verksamheten. Förbrukningen består till två tredjedelar av naturgas och resten av el. Naturgasen, som importeras från kontinenten, har det senaste året blivit sex gånger dyrare och når rekordnivåer samtidigt som elen blivit tre gånger dyrare.

– Vi har fått en ökad energikostnad på 4 miljoner kronor på månadsbasis och det hade vi verkligen inte räknat med i någon budget, säger Tony Wiberg.

Ny siffror: Investeringar stoppas

Företaget är inte ensamma om att ryta ifrån mot elpriserna och problem med elförsörjningen. Faktum är att vart tionde företag har upplevt problem som har hämmat eller omöjliggjort investeringar, visar nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel. Drygt 50 procent av företagen som planerar att göra elkrävande investeringar oroar sig för att de inte kommer att få tillräckligt med el.

Enligt Conny Svensson, energichef på Stora Enso, saknas det en helhetssyn på elförsörjningen hos politikerna, vilket leder till en rad följdproblem.

– Det största hotet just nu är bristen på resurser för överföring till elområde 3 och 4. Det är något vi bevakar varje dag, sa han nyligen till TN och kom snabbt in på vilka lösningar som behövs på sikt.

– Behålla kärnkraften, förkorta tillståndsprocesser med bibehållna miljökrav, satsa på utbyggnad av kraftnätet och garantera överföringen mellan norr och söder.

Klippans Bruk är kritiskt mot att Sverige sedan 2011 är uppdelat i fyra geografiska elområden. Det har enligt kritikerna fått till följd att elpriserna skiljer sig för mycket åt beroende på var företag och privatpersoner finns rent geografiskt. I september var till exempel elpriserna i södra Sverige mer än dubbelt så höga som i Norrland.

– Vi tycker att uppdelningen i elområden är fel. Jag tror att vi är det enda landet i Europa som har den här indelningen som gör att elpriserna i södra Sverige är skyhöga jämfört med Norrland. Tyskland som exempel har mycket mer elproduktion i norra delen medan den södra har mycket större förbrukning av el. Trots det är inte Tyskland uppdelat i elområden, säger Olle Grundberg.

”Klart vi är oroliga för framtiden”

Tidningen Näringslivet har tidigare berättat att experter bedömer att de höga elpriserna kommer att bestå över vintern och att elen i södra Sverige kommer att vara dubbelt så dyr som i norr. Klippans Bruk hoppas att besparingarna som aviserats hittills räcker för att klara den akuta situationen.

– En sådan här häftig förändring i samhället har inte inträffat tidigare vad jag kan komma på. Det är klart vi är oroliga för framtiden, säger Olle Grundberg.

Lågt förtroende för energipolitiken

Sju av tio företag känner lågt eller inget förtroende för att nuvarande energipolitiken, enligt Svenskt Näringslivs undersökning. Lindab Group, en internationell koncern som servar byggbranschen med ventilationslösningar, hör till den skaran.

Men det som oroar mest just nu är prisutvecklingen på el. Förra året steg företagets elkostnader med 26 procent och har hittills i år stigit med 36 procent.

– Det innebär att vi åkt på flera miljoner kronor i extra kostnader som vi inte räknat med och det är besvärligt att planera för så kraftiga prisstegringar. Elpriserna är ett stort bekymmer för företagen i södra Sverige, sa vd:n Ola Ringdahl nyligen till TN.

Bild: Pressbild

Sydsvenska Industri- och handelskammaren anmälde i somras elpriserna till JK. Organisationen kräver att de fyra elprisområdena ersätts med ett enda så att Sverige får ett nationellt elpris. Handelskammaren varnar för att det finns risk att företag flyttar sin verksamhet från Sverige på grund av osäkerheten kring elleveranserna och prisnivåerna.

– Vi tycker det är märkligt att Sydsverige bär alla kostnader för bristerna. Det är unikt i EU eftersom nästan alla andra länder har samma pris i hela landet, sa Per Tryding, Handelskammarens vice vd, i ett uttalande.

”Elsystemet i obalans”

Peter Kihlgren, vd för Kemira Kemi AB i Helsingborg och ordförande i SKGS, den svenska basindustrins energisamarbete, menar att situationen visar att det svenska elsystemet inte är i balans.

– En av de stora utmaningarna i Sverige är ojämn prissättning mellan olika elområden. Senast jag kollade var elpriset i södra Sverige sex gånger högre jämfört med norr. Det är ju en oacceptabel situation, säger han.

”Politikerna får inte ducka längre”

SKGS understryker att tillgången på konkurrenskraftigt prissatt el historiskt sett har varit en av de viktigaste framgångsfaktorerna för svensk industri och den svenska välfärdens framväxt.

– Det är onekligen så att de höga elpriserna drabbar både jobben och välfärden. Vi vill att man från politiskt håll talar om fossilfri el och inte bara om förnybar. Den fossilfria elen räknar in kärnkraften som ger en leveranssäker el, därför är den jätteviktig. Politiken ska inte stänga dörrar för kärnkraften. Det kan försvåra den klimatomställning industrin står inför, säger Peter Kihlgren.

Peter Kihlgren, VD på Kemira. Bild: Björn Lilja

Med mindre än ett år kvar till riksdagsvalet vädjar industrin till politikerna att ta elproblemen på allvar.

– Politikerna får inte ducka längre. Ledtiderna för våra investeringar är oerhört långa och vi lever i en konkurrensutsatt värld. För varje dag som går så tappar vi en möjlighet. Sverige riskerar att bli akterseglat i den internationella konkurrensen, säger Peter Kihlgren.

DI: Klippans Bruk: Elen är för dyr