ELKRISEN

Den svenska elklyftan växer – ”Flera miljoner i extra kostnader”

Bild: Pressbild, Mostphotos

Experter tror att elen blir dubbelt så dyr i södra Sverige jämfört med norra i vinter. Den växande elklyftan oroar företagen. ”Det blir onödigt dyrt för oss med verksamhet i södra Sverige”, säger Ola Ringdahl, vd för Lindab Group, till TN.

Elpriserna ligger just nu på rekordnivåer. Skälen är ökande bränslepriser på kontinenten, framför allt på gas, i kombination med att det råder brist på vatten i de svenska vattenmagasinen. I grunden spökar svårigheterna att transportera el från norra till södra Sverige eftersom stamnätet inte är tillräckligt utbyggt.

Förutom ett rusande elpris och överföringsbegränsningarna märks nu ett nytt problem – nämligen att företag och privatpersoner i de södra delarna av landet tvingas betala betydligt mer för elen än i de norra delarna. Bland experter talas det om den växande elklyftan.

Dubbelt så höga elpriser i söder

Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Merlin&Metis, bedömer att det blir dubbelt så höga elpriser i söder jämfört med norr den kommande vintern, vilket är en unik situation. Orsakerna är i korthet en begränsad överföringskapacitet av el från norr till söder. Samtidigt får norra Sverige hjälp av billigare el från den närliggande inhemska vattenkraften medan södra Sverige påverkas av höga elpriser i Tyskland, Holland och Danmark som eldar gas och kol i sina kraftverk. Sammantaget leder det till att elpriserna pressas upp betydligt mer i söder jämfört med norr.

– Det är historiskt höga elpriser just nu. Ingenting kommer att förbättras inom en snar framtid och prognosen blir därför att elen kommer att vara fortsatt dyr över vintern, säger Christian Holtz till TN.

Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Merlin&Metis. Bild: Privat

Elprisets stegring de senaste åren talar sitt tydliga språk. Sverige är uppdelat i fyra geografiska elområden där elområde 1 och 2 täcker Norrland, elområde 3 mellersta Sverige och elområde 4 södra Sverige. I september slog elpriset rekord i elområde 3 och 4, aldrig tidigare har elpriset varit så högt på den nordiska elbörsen Nord Pool.

”Det här är bland annat en konsekvens av att vi har fått ett mer väderberoende elsystem, inte bara i Sverige utan runt om i hela Europa”

För elområde 4 var snittpriset sett till hela förra året 26,9 öre per kWh. Det lägsta månadspriset hittills i år har landat på 43,2 öre per kWh. Redan det är en markant prisuppgång. Men i september noterades elpriset till hela 122,7 öre per kWh för elområde 4 och till 91,8 öre per kWh för elområde 3. Elpriserna steg också i elområde 1 och 2 men stannade där på 56,5 öre per kWh i snitt. Det innebär att elpriset i södra Sverige i september var mer än dubbelt så högt som i de norra delarna.

– Prisskillnaderna är verkligen exceptionella. Det här är bland annat en konsekvens av att vi har fått ett mer väderberoende elsystem, inte bara i Sverige utan runt om i hela Europa. Med mer vindkraft blir systemet mer beroende av att vinden blåser och det gör att elpriserna kommer att fluktuera mer framöver än vad de gjort historiskt sett. Det blir en utmaning för industrin som vill ha förutsägbara elpriser, samtidigt bidrar vindkraften till lägre elpris över tid, säger Christian Holtz.

Stora utmaningar i elsystemet

Även Svenskt Näringsliv påtalar vikten av att företagen får en stabil tillgång på el till en rimlig kostnad.

– Det är därför oroande när vi ser kraftigt ökade priser över en längre period. Ökade elpriser och framförallt de stora prisvariationerna visar på de utmaningar elsystemet står inför i och med förändringen av ökad andel väderberoende elproduktion, säger Marie Knutsen-Öy, energipolitisk expert vid Svenskt Näringsliv, till TN.

Marie Knutsen-Öy, energipolitisk expert vid Svenskt Näringsliv. Bild: Pressbild

Ett av de företag som oroas över utvecklingen är Lindab Group, en internationell koncern som servar byggbranschen med ventilationslösningar. Lindab har 1 100 anställda i Sverige med fyra fabriker och har sitt huvudkontor och största delen av sin svenska verksamhet i Skåne.

”Vi har åkt på flera miljoner kronor i extra kostnader som vi inte räknat med”

Förra året steg företagets elkostnader med 26 procent och har hittills i år stigit med 36 procent.

– Det innebär att vi åkt på flera miljoner kronor i extra kostnader som vi inte räknat med och det är besvärligt att planera för så kraftiga prisstegringar. Elpriserna är ett stort bekymmer för företagen i södra Sverige, säger vd:n Ola Ringdahl till TN.

Han ser också de ökande skillnaderna i elpriserna mellan olika landsdelar som ett växande problem.

– Jag missunnar inte norra Sverige att ha låga elpriser men det blir onödigt dyrt för oss med verksamhet i södra Sverige. Vi borde ha samma elpris i hela landet, säger Ola Ringdahl.

Förvånad att det inte skriks mer

Ett sätt för företagen att få en jämn och förväntad elkostnad är att prissäkra elkonsumtionen. Men Christian Holtz varnar för att den möjligheten håller på att försämras på grund av den ökande prisklyftan mellan norr och söder. Förutsättningarna att prissäkra sig mot fluktuationer i elpriset kommer också att vara olika beroende på var företagen finns rent geografiskt. Svenska företag får alltså inte samma villkor.

– Det här har inte varit ett problem när alla svenska elområdespriser legat nära det nordiska systempriset. Men nu när vi ser att systemet slits isär och det uppstår stora prisskillnader mellan elområdena samtidigt som det är svårt att hitta säljare av elprissäkringar för södra Sverige till rimliga priser, då blir det plötsligt ett stort problem. Det börjar höjas röster kring detta men jag är förvånad över att det inte skrikits mer. Jag tror att industriföretag i södra Sverige kommer få det svårare att prissäkra sig till ett lågt och förutsägbart elpris som man önskar framöver, säger Christian Holtz.

”Märkligt att Sydsverige bär alla kostnader för bristerna”

I somras anmälde Sydsvenska Industri- och handelskammaren elpriserna till Justitiekanslern, JK. Organisationen kräver att de fyra elprisområdena ersätts med ett enda så att Sverige får ett nationellt elpris. Handelskammaren varnar för att det finns risk att företag flyttar sin verksamhet från Sverige på grund av osäkerheten kring elleveranserna och prisnivåerna.

– Vi tycker det är märkligt att Sydsverige bär alla kostnader för bristerna. Det är unikt i EU eftersom nästan alla andra länder har samma pris i hela landet, säger Per Tryding, Handelskammarens vice vd, i ett uttalande.

Både Ola Ringdahl och Christian Holtz anser att en tungt vägande orsak till problemen med det svenska elsystemet är den minskade kärnkraftsproduktionen, senast genom nedstängningarna av Ringhals 1 och 2. Enligt Christian Holtz har Sverige inte lyckats kompensera tappet tillräckligt och Ola Ringdahl menar att kärnkraften är avgörande för att elsystemet ska fungera.

– Kärnkraften stod tidigare för 40-50 procent av hela Sveriges elproduktion så det är klart att den är nödvändig. Vattenkraften är fantastisk men den klarar inte hela det planerbara elbehovet. Bäst vore en kombination av kärnkraft och vattenkraft, säger Ola Ringdahl.

Behövs planerbar el

Svenskt Näringsliv understryker också behovet av mer planerbar el i systemet.

– Vi ser redan nu i inledningsskedet av omställningen till en ökad andel väderberoende elproduktion konsekvenserna av den förda energipolitiken. För att bromsa den här ogynnsamma utvecklingen behövs mer planerbar produktion i systemet. Klimatomställningen har bara börjat men för att möjliggöra processen behöver företagen el där den behövs, när den behövs till en konkurrenskraftig kostnad, säger Marie Knutsen-Öy.

Ola Ringdahl lägger ansvaret för situationen på regeringen.

– Det här är inte en fråga om norr mot söder utan det handlar om att Miljöpartiet bestämmer Sverige energipolitik. Därför behöver den regering där Miljöpartiet ingår se till att sprida kostnaderna jämnt över landet. Det är politiska beslut som lett fram till att södra Sverige har högre elpriser, säger han.

Ola Ringdahl på Lindab. Bild: Pressbild

Ola Ringdahl vill att Sverige bygger ut sin elproduktion för att inte bli beroende av andra länder. Han menar att Sverige har alla förutsättningar för att lyckas.

– Varför skulle inte Sverige med sina naturresurser och sitt teknikkunnande kring kärnkraften kunna producera den el vi behöver och dessutom hjälpa andra länder som inte har förmågan att producera ren el? Det skulle ju vara fantastiskt både för svensk exportindustri och klimatet, säger Ola Ringdahl till TN.