KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Företagen: Slopa den nya miljölagen – ”Ologiskt och ineffektivt”

Patrik Holm Thisner, Head of Supply Chain på Burger King Skandinavien, Henrik Nerell, presschef på McDonald's, Kaj Török, hållbarhetschef på MAX Burgers. Bild: Stina Stjernkvist / TT, Pressbild

Att Sverige stressar fram en lag för att stoppa produkter som engångsmuggar bara några år innan EU lanserar ett helt nytt direktiv får hård kritik av företagen. För TN berättar nu Burger King, MAX och McDonald's varför priserna kan stiga. ”Ologiskt och ineffektivt ”, säger Kaj Török, hållbarhetschef på MAX Burgers till TN.

Den 1 januari 2024 införs ett krav om att företag som säljer mat och dryck i engångsmuggar eller engångsmatlådor i Sverige ska erbjuda kunden att få drycken eller maten serverad i återanvändbara muggar och förpackningar, även känt som flergångsalternativ. De ska även vidta effektiva åtgärder så att de återanvändbara matlådorna, muggarna och deras lock roterar flera gånger.

Men i november 2022 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ny EU-förordning som gäller förpackning och förpackningsavfall (PPWR). EU-förordningen, som kan träda i kraft först om ett antal år, innebär att gemensamma standarder och krav rörande återanvändbara förpackningar och dess rotationssystem kommer att tas fram på EU-nivå.

– PPWR innebär att vi på EU-nivå enbart om några år kommer att ha löst ut många av de problem och frågetecken som företagen brottas med inför det kommande nationella kravet på flergångsalternativ. Vi anser därför att argumenten är goda för att Sverige ska avvakta med att införa kravet redan från 1 jan 2024 för att gå i takt med det som sker inom EU, säger Marcus Morfeldt, näringspolitisk expert på Visita.

– Annars finns en risk för resursslöseri när ett forcerat framtagande av rotationssystem som troligtvis kan behöva upphöra eller göras om inom mycket snar framtid.

Tvingas ställa om två gånger

Även Henrik Nerell, presschef på McDonald's, menar att det vore rimligt att vänta med att införa ett krav på nationell nivå tills EU-förordningen har trätt ikraft. Annars finns risken att branschen tvingas ställa om två gånger på kort tid, konstaterar han.

– Det handlar även om att vi kommer ut ur en pandemi som drabbade restaurangerna hårt. Och i detta läge med hög inflation och råvaru- och elpriser är detta något som ytterligare kommer driva på kostnadsökningar vilket riskerar att få mycket negativa konsekvenser.

– Nu har EU skarpa förslag inom det här området och det är rimligt att vi avvaktar tills EU:s process är klar och att vi harmoniserar våra nationella krav med de krav som kommer att gälla i alla medlemsländer.

”Vad vi har sett i andra länder är att kostnaderna har ökat.”

Dessutom går det att dra lärdomar från Tyskland som sedan 1 januari i år haft en liknande lag, menar han.

– Vad vi har sett i andra länder är att kostnaderna har ökat och vi har inte heller sett en återlämningsgrad som krävs för miljömässig hållbarhet.

– Vi tror att det vore bra att vara flexibel när det gäller hur vägen till ökad hållbarhet ser ut – för vissa aktörer kan återanvändningsbara förpackningar vara bra och för andra kan engångsförpackningar vara bättre. Det här behöver avgöras av vilket alternativ som är mest miljö- och klimatsmart utifrån olika verksamheters olika arbetssätt.

Restaurangbesök kan bli tio kronor dyrare

Enligt honom kan lagen innebära att ett restaurangbesök för kunden där de väljer flergångsalternativ framöver kan bli åtta till tio kronor dyrare, än ett vanligt besök.

– Men även om lagen införs inom bara några månader så har vi inte fått något besked om exakt vilka förpackningar som kommer att omfattas. Det är självklart ett orosmoln när det gäller våra möjligheter att möta de nya kraven.

Patrik Holm Thisner, Head of Supply Chain på Burger King Skandinavien, berättar att de bland annat testat att erbjuda flergångsmuggar på hälften av de svenska restaurangerna.

– Inom Burger King genomförs det även liknande tester i Danmark, Frankrike och Tyskland.

– I Sverige började vi med ett test i slutet av sommaren 2022, på hälften av våra restauranger och fick en hel del positiva kommentarer från gästerna. Men det finns ofta utmaningar med nya artiklar som kommer in och hur gästerna ska anpassa sig. Vissa gäster tog med sig muggarna hem och andra slängde dem, även om vi hade satt upp tydlig information om att det är flergångsmuggar som ska diskas och återanvändas.

”Vi slösar på resurser då vi försöker lösa en form av nedskräpning, men i stället får en nedskräpning av annan karaktär.”

Han menar att det är viktigt att kunna erbjuda gästerna hållbara alternativ.

– Men just nu är det fortfarande oklart vad den nya lagstiftningen kommer att innebära. Skulle vi vänta in EU-förordningen, som träder i kraft om några år, skulle det vara tydligare vad som gäller för alla marknader. Annars finns en risk att vi måste ställa om två gånger.

– Dessutom finns det en risk att vi slösar på resurser då vi försöker lösa en form av nedskräpning, men i stället får en nedskräpning av annan karaktär.

Även han betonar att besöksnäringen nu är hårt pressad på grund av hög inflation och höga råvaru- och elpriser.

– Det finns en risk att vi får ökade personalkostnader då ett flergångsalternativ leder till mer arbete på restaurangerna. Dessutom kommer vi kanske behöva göra om restaurangerna för att efterleva livsmedelslagstiftningen, speciellt om vi ska kunna erbjuda flergångsalternativ som take away. Det kommer innebära stora investeringar för oss och då vill vi vara säkra på att det är rätt väg att gå.

”Lägger bördan på restaurangerna att lösa en situation som vi inte vet vad det kommer att innebära.”

Patrik Holm Thisner lyfter fram vikten av att reducera nedskräpningen och få till en bättre cirkulär ekonomi.

– Men vi måste göra det i rätt ordning och utan att lägga på för stora kostnader på företagen.

– Jag har förståelse för att Sverige vill vara ett föregångsland när det gäller hållbar utveckling. Men när det gäller kravet på flergångsalternativ så lägger man bördan på restaurangerna att lösa en situation som vi inte vet vad det kommer att innebära. Dessutom vet vi inte hur många gäster som vill ha den här förändringen. Vidare kommer det vara en större utmaning att erbjuda flergångsalternativ som take away jämfört med att erbjuda det som dine in.

Kaj Török, hållbarhetschef på MAX Burgers, berättar att företaget redan tidigare arbetat aktivt med att minska mängden förpackningsmaterial och öka återvinningen.

– Vi har ersatt plast med papper och den lilla mängd plast vi har kvar är huvudsakligen av biobaserad råvara, säger han.

Kräver avsevärda investeringar

För att möta det nya lagkravet testar Max just nu hur det skulle kunna gå att erbjuda flergångsalternativ. Men det är stora utmaningar vad gäller flöden, logistik, hygien, utrymme och diskmöjligheter som måste lösas.

– Det handlar också om att man ska få gästerna att vilja lämna tillbaka muggarna, både från de som äter på restaurangen och de som tar med maten via take-away. Dessutom ska muggarna sedan diskas på rätt sätt.

– Om systemet ska göra någon verklig nytta så kommer det på sikt bli stora volymer som ska diskas och då måste man bygga om restaurangerna och anställa mer personal vilket innebär avsevärda investeringar och kanske även att det blir svårare att skapa långsiktig lönsamhet om sittplatser behöver ersättas med diskutrymme.

”Att införa det här kravet på företag i detta läge riskerar leda till färre jobb och högre priser.”

Även han lyfter fram att det vore rimligt att vänta med att införa ett krav på nationell nivå tills EU-förordningen presenterats.

– Det verkar ologiskt och ineffektivt att inte invänta EU:s nya krav.

– Vi vet heller inte ens exakt vilka förpackningar som kommer att träffas av det nya lagkravet, eftersom myndigheterna inte kan ge oss den informationen än. Det är bara nio månader kvar och det tar som regel minimum ett halvår bara att beställa nya förpackningar från leverantörer och få dem levererade.

Marcus Morfeldt, näringspolitisk expert på Visita. Bild: Pressbild

Marcus Morfeldt, näringspolitisk expert på Visita, lyfter fram att restaurangbranschen redan är hårt pressad. Förutom skenande råvaru- och elpriser blev hyreshöjningarna vid årsskiftet historiskt höga, ochden 1 april höjdes arbetsgivargifterna för unga.

– Dessutom pressas hushållens ekonomi av räntehöjningar och hög inflation. Därför menar vi att det är helt fel läge att införa ytterligare kostnadsdrivande krav på företag inom besöksnäringen. Att införa det här kravet på företag i detta läge riskerar leda till färre jobb och högre priser.

Enligt den nya lagen är det branschen som ska ansvara för att det nya kravet om att företagen ska erbjuda återanvändbara muggar och förpackningar vid försäljning i Sverige ska kunna införas.

– Det är en uppenbar utmaning att det idag, enbart nio månader innan kravet träder i kraft, inte finns något storskaligt rotationssystem för flergångsalternativ på plats i Sverige.

– Dessutom saknas det konsekvensanalyser av vad kravet kommer innebära för såväl företag som miljö och klimat, vi vet exempelvis inte hur stor andel av konsumenterna som faktiskt kommer välja ett sådant alternativ eller om det faktiskt blir ett mer hållbart alternativ.

Den nya lagen kommer att påverka företag inom flera delar av det svenska näringslivet och det finns många röster som anser att det vore klokt att avvakta med det nationella kravet av flera skäl. Tidigare i år skickade Visita tillsammans med Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel ett brev till klimat- och miljöministern där de menade att det i det här läget är fel att införa ytterligare kostnadsdrivande krav på företag inom besöksnäringen och handeln.