SVERIGES ENTREPRENÖRER

Cemvision ska rädda världen med grön cement – stöttas av Bill Gates

Globalt finns det inga andra material än cement och betong som kan hantera urbaniseringen. Skulle man bygga i trä i Afrika, Asien och Latinamerika skulle skogen ta slut, konstaterar Marcus Olsson, medgrundare av Cemvision. Bild: AP Photo/Evan Vucci, Pool, Kristina Wirén

Svenska Cemvision ska utveckla klimatneutral, grön cement av industriavfall. Det lilla småländska bolaget har redan väckt internationell uppmärksamhet och lockat till sig namnkunniga investerare. En av dem som stöttar är Bill Gates. ”Produkten är absolut livsnödvändig för mänskligheten”, säger medgrundaren Marcus Olsson till TN.

Efter en tung ansökningsprocess fick Cemvision i höstas ett stipendium från klimatorganisationen Breakthrough Energy, som är grundad av Bill Gates.

– Det var stor konkurrens med sökanden från hela världen. Det gjordes en mycket grundlig genomlysning av vårt projekt och ett krav är att man ska vara ingenjör eller vetenskapsperson, säger Marcus Olsson som är en av grundarna till Cemvision.

Stipendiet, eller utvecklingslånet, innebär att Cemvision kan finansiera sitt forskningsprojekt under två års tid, rekrytera nyckelpersoner och öppna ett kontor i Stockholm. Ansökningsprocessen började i november 2021 och i augusti 2022 fick Cemvision besked.

Breakthrough Energy delar ut stipendiet för att stötta utvecklingen av teknik som världen behöver för att nå netto noll koldioxidutsläpp senast 2050. Cemvision deltog i den andra omgången av programmet sedan det startade.

– Går det bra betalar vi tillbaka och då används pengarna till nya klimatutvecklingsföretag, förklarar Marcus Olsson.

Han är själv ekonom men tillsammans med Paul Sandberg och Claes Kollberg, som båda är civilingenjörer, grundade han Cemvision för ett par år sedan. De tre har tillsammans många års erfarenhet av cementindustrin, både nationellt och internationellt.

Utvecklar grön cement

Företagets affärsidé är att utveckla klimatsmart, koldioxidfri, grön cement som kan minimera koldioxidutsläppen från betong. Deras gröna cement görs av återanvänt industriavfall som innehåller kalk i stället för att nybruten kalk. Dessutom ska företaget använda eldrivna ugnar i stället för att elda med avfall eller kol.

– Vår långsiktiga vision är att skapa det hållbaraste byggmaterialet för alla, vare sig du bygger i Europa, Afrika eller någon annanstans i välden, säger Marcus Olsson.

”75 procent av den infrastruktur världen behöver år 2050 är inte byggd än. Storheten med cement är att det är fungerar i alla klimat och för alla människor”, säger, säger Marcus Olsson, en av grundarna till Cemvision. Bild: Kristina Wirén

Produkten bygger alltså på industriellt avfall, det vill säga slagg från stålindustrin som innehåller kalk. Det finns andra tillverkare som använder stålslagg för att göra cement, men Cemvision har tagit fram ett annat recept som innehåller mindre kalk.

– Man kan säga att vi tar materialet och bakar om det, förklarar Marcus Olsson.

”Vår långsiktiga vision är att skapa det hållbaraste byggmaterialet för alla”.

Cemvision har utfört praktiska tester som visar att deras cement har en snabb självuttorkning och en extremt snabb härdningstid, vilket leder till kortare byggtider.

– Produkten fungerar i alla applikationer, från bostäder till vägar och vindkraftverk och den har blivit godkänd i USA för alla standarder, säger Marcus Olsson.

Stort intresse från investerare

I dag arbetar ungefär tio personer i företaget, förutom de tre grundarna, konsulter, professorer, doktorander. De är alla spridda över en stor del av jordklotet, från USA till Mallorca, Sydafrika och Sverige.

– Vi har bra kompetens i företaget, konstaterar Marcus Olsson.

Han har sin bas i småländska Nybro men har precis kommit hem från Bryssel, en resa han gjorde med tåg eftersom han försöker undvika att flyga.

– Utmaningarna? De är väldigt många. När det gäller kapital har det gått bra. Vi blev kraftigt övertecknade. Men Cemvision är ett litet bolag som kommer att behöva stora resurser när det gäller råmaterial. Vi har ingen fabrik, men räknar med att ha produktionsmöjligheter om ett par tre år.

Cement är en bulkvara, en processprodukt som är beroende av stora volymer, så Cemvision måste både ha avtal om en viss volym och förbokade kunder, förklarar Marcus Olsson. Företaget arbetar parallellt med detta och just nu byggs organisation och marknad för att möjliggöra produkten.

I början på år 2023 räknar Cemvision med att ha demoprojekt i gång och så småningom kan det bli tillverkning på många ställen runt om i världen.

Marcus Olsson ska, tillsammans med Paul Sandberg och Claes Kollberg, rädda världen med cement. Marcus Olsson är stationerad i Nybro, i det småländska glasriket. Bild: Kristina Wirén

Livsnödvändigt byggmaterial

Cement är ett material som idag står för stora koldioxidutsläpp i världen. Globalt handlar det om åtta procent, mer än tre gånger så mycket som flyget. Görs inget kommer cementindustrin att stå för 30 procent av utsläppen 2050.

– Om man tänker globalt finns det inga andra material än cement och betong som kan hantera urbaniseringen och befolkningsutvecklingen i världen och fungera i applikationer som också kommer vara ett måste, som havsbaserad vindkraft, säger Marcus Olsson.

– Man kan inte bygga i trä i Afrika, Asien och Latinamerika för då skulle skogen ta slut. Men även fattiga människor måste kunna bygga hållbart. Det är därför det är så akut och viktigt att göra cement och betong till ett hållbart material och det är därför som Cemvision och andra företag driver på utvecklingen i raketfart. Det är absolut livsnödvändigt för mänskligheten, framhåller Marcus Olsson.

Även om nya material och tekniker ständigt introduceras är världen alltså fortsatt beroende av cement, menar han.

– 75 procent av den infrastruktur världen behöver år 2050 är inte byggd än. Storheten med cement är att det är fungerar i alla klimat och för alla människor.

Utsläppen ska på sikt bli noll

Grundartrion menar att Cemvisions koldioxidfria cement har potential att ta bort en gigaton koldioxid om året. Globalt beräknas utsläppen totalt vara 35 gigaton per år. Visionen är att Cemvisions produkt på sikt också ska tvätta atmosfären.

– Redan nu ser vi halverade utsläpp och så småningom kan det bli noll, säger Marcus Olsson.

I höstas tog Cemvision in 25 miljoner kronor av investerare som Polar Structure, Backing Minds, EQT samt Peabkoncernens bolag Swecem.

– Vi jobbar enligt ”Det naturliga stegets hållbarhetsprinciper”, som bland annat innebär ledarskap med hållbarhet som drivkraft, ett brett och djupgående engagemang, gränsöverskridande samarbeten och öppenhet för förändring. Det handlar om att göra rätt hela tiden, säger Marcus Olsson.

Bolagsfakta:

Namn: Cemvision

Grundare: Marcus Olsson, Claes Collberg och Paul Sandberg

Säte: Nybro

Verksamhet: Utvecklar klimatsmart cement

Antal anställda: 10

Omsättning: 588 000 kronor (31/12 2021)

Det här är betong:

Betong tillverkas av cement, ballast och vatten. Betongen hårdnar på grund av den kemiska reaktion som uppkommer när vatten blandas med cement. Betong består till 85 procent av sand, grus och vatten och 15 procent av cement. Cement tillverkas bland annat av kalksten i en energikrävande process.