DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Efter Cementa: Så stoppade staten 300 miljoner ton kalksten – ”Farsartat”

Bild: Henrik Holmberg/TT Fredrik Sandberg / TT Mostphotos

SMA Mineral nekas skadestånd på 3,6 miljarder efter en mångårig rättsprocess om kalkbrytning på Gotland. Bolaget kommer nu att överklaga domen. ”Det här är en hantering som inte är värdig en rättsstat”, säger Daniel Juvél, ägare och ordförande till TN.

Två ledamöter sa ja. Två sa nej. Sen fattade Mark- och miljödomstolens ordförande det avgörande beslutet. SMA Mineral ska inte få ersättning från staten efter det att bolaget inte fick tillstånd för kalkbrytning vid Stucks på Gotland.

– Vi är väldigt förvånade över beslutet, särskilt med tanke på hur hela hanteringen har gått till, säger SMA Minerals ägare och ordförande Daniel Juvél om beslutet som lämnades i april.

SMA Minerals rättsliga process börjar 2008 då bolaget först ansökte om att utvidga sin kalkbrytning på Stucks på norra Gotland. Det handlade om en kalkstensreserv på nästan 300 miljoner ton med potential att täcka ett behov i hundratals år.

Efter flera års handläggningar beviljades ansökan av Mark- och miljödomstolen 2014. Men direkt efter överklagades domen av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och ett antal föreningar. Kalkutvinning i området hade vid den här tiden blivit en känslig fråga. Det fanns ett starkt opinionstryck att skydda naturvärden i vildmarksområdet Ojnareskogen och två angränsande Natura 2000-områden.

SMA Mineral kunde dock via expertanalyser och fältstudier visa på att deras sökta fyndigheter inte skulle inkräkta på viktiga naturområden. De var övertygande om att tillståndet slutligen skulle gå igenom. Parterna gick in huvudförhandlingar och en dom väntades till våren 2015.

”Det blev nådastöten”

Men sen engagerade sig den nytillträdda S-MP-regeringen i frågan. Miljödepartementet, med dåvarande miljöminister Åsa Romson (MP) i spetsen, meddelade att man skulle utreda en eventuell utökning av befintliga Natura 2000-områden kring Ojnareskogen. Ett sådant beslut skulle i så fall omöjliggöra SMA Minerals möjligheter att bryta kalk på marken.

Stucks-målet blev vilande till dess att regeringens utredning var avslutad. Den 31 augusti 2015 kom beskedet. 8 000 hektar mark, däribland Ojnareskogen skulle införas på den nationella listan och skickas till EU-kommissionen för att ingå i det europeiska Natura 2000-nätverket. Det blev nådastöten för SMA Minerals kalkbrytningsprojekt. Mark- och miljööverdomstolens motivering gick helt på att regeringen utsett området till Natura 2000-område.

– Vi hade framgång i målet fram tills den dagen då staten på allvar la sig i det här tillståndsärendet och helt förändrade förutsättningarna. Efter beslutet att utse Natura 2000-områden la man en död mans hand på hela projektet. Det fanns inte längre en chans att hävda att marken var vår. Det blev en farsartad utredning. Dessutom hanterades den med sådan fart att det saknar motstycke i svensk historia, säger Daniel Juvél.

”Oacceptabelt att regeringen kan gå in med tunga maskineriet för att ensidigt och felaktigt värna om särintressen”

SMA Mineral hävdade att tillståndsärenden behandlades i strid med grundläggande principer för en demokrati och en rättsstat. Inte minst mot den grundlagsskyddade regeringsformen som ska motverka all form av ministerstyre. Bolaget svarade därför med att överklaga målet till Högsta domstolen.

– Hela den här hanteringen är inte värdig en så kallad rättsstat. Det är oacceptabelt att regeringen kan gå in med tunga maskineriet för att ensidigt och felaktigt värna om särintressen. Vi var i högsta grad berättigade att få tillstånd, fram till den dagen då förutsättningarna ändrades, säger Daniel Juvél.

I sin överklagan menade även SMA Mineral att staten brutit sin tidigare överenskommelse från 1998, då bolaget först började bryta kalk på gotländska Stucks.

– Länsstyrelsen bestämde då att vi skulle ge ifrån oss stora delar av den mark vi ägde för att skydda det närliggande naturvårdsområdet. Samtidigt avtalade och beslutade Länsstyrelsen att SMA Mineral inte skulle behöva lämna någon mer naturvårdskompensation. Det avtalet och beslutet har man ju helt bortsett ifrån, säger han.

”Vi hade blivit fråntagna hela vår strategiska kalkstensresurs på Gotland”

Våren 2019 beslutade Högsta domstolen att gå på motståndarnas linje och att fastställa domen från Mark- och miljööverdomstolen. Efter det fanns det ingen återvändo. De förväntade vinsterna från det utökade kalkbrytningsprojektet i Stucks var nu utraderade.

I mars 2020 lämnade SMA Mineral in en stämningsansökan där man yrkade på ett skadestånd på 3,6 miljarder kronor, bland annat för de förlorade intäkter som kalken skulle gett. Skadeståndet avsåg inte hela rättsprocessen från 2008, utan enbart från 2015 då regeringen utsåg nya Natura 2000-områden.

– De var viktigt för oss som företag att driva det här vidare. Vi hade blivit fråntagna hela vår strategiska kalkstensresurs på Gotland. Den är inte bara viktig för oss utan för Sverige som nation, säger Daniel Juvél.

”Det är fel i alla ändar i den här hanteringen”

Som en konsekvens av de uteblivna kalkstensresurserna har bolaget varit tvunget att köpa in kalksten från Kanada och på flera håll i Europa. Det har lett till ökad miljöbelastning via bland annat transporter av importerade produkter och ökade kostnader, förklarar Daniel Juvél.

– Det slår direkt mot miljön vilket gör det hela kontraproduktivt. Det försämrar också Sveriges konkurrenskraft i kalkstenindustrin. De vinster vi hade kunnat räkna hem hade kunnat gå till att återinvestera och utveckla den svenska kalkstenindustrin och då tänker jag inte minst på hållbarhetsområdet. Men effekten av det här gör att vi måste kämpa i motvind i stället. Det är fel i alla ändar i den här hanteringen, säger han.

”Utan kalkstensbaserade produkter blir du kall, törstig och hungrig väldigt fort”

Kostnadskalkylen blir ännu större om man räknar in de långsiktiga effekterna på hela samhällsekonomin, fortsätter han.

– I debatten verkar man ha missat att prata om att kalksten är en av samhällets viktigaste byggstenar. Det används direkt eller indirekt i princip allt. Utan kalksten kan vi inte göra stål, pappersmassa, glastillverkning, vattenrening och så vidare. Listan kan göras lång. Vi brukar säga att utan kalkstensbaserade produkter blir du kall, törstig och hungrig väldigt fort, säger han.

”Symbolpolitik”

Regeringens inblandning är inte bara regelvidrig utan också ett symptom på en symbolpolitik som drevs flitigt under den här perioden, menar Daniel Juvél.

– Det var inget att annat än ett politiskt spel. Vi blev bondeoffret i en av flera överenskommelser som gjordes mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Så kan vi inte ha det. Vi måste ha en balans och långsiktighet i de här frågorna, det finns många intressen som man ska ta hänsyn till inte bara ett. Det är särskilt viktigt i dessa utmanande tider när vi borde hitta sätt att bli mer självförsörjande på viktiga insatsvaror.

Överklagar

SMA Mineral vidhåller att Mark- och miljödomstolens beslut i skadeståndsmålet har fattats på felaktiga grunder och man kommer att överklaga domen.

– Vi kommer att gå vidare med det här. Det är mycket som inte har gått rätt till enligt både svensk och europeisk rätt. Bland annat saknas respekt för äganderätten. Den här typen av intrång accepteras inte. Definitivt inte när de som lider skada inte får någon ersättning, i det här fallet vi, SMA Mineral, säger Daniel Juvél.

SMA Mineral hoppas också att deras fall kan tjäna som ett avskräckande exempel.

– När man gör de revideringar i miljöbalken som man pratar om, borde Stucks-fallet visa hur tillståndsärenden inte får gå till.

TN har sökt näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson för en kommentar om statens roll och agerande i tillståndsprocesser, dels i det specifika fallet men även i andra uppmärksammade fall som Cementa och Preem. Men han har ännu inte återkommit.