ELKRISEN

LO larmar: Elkrisen kan slå ut svenska jobb

Bengt Forsling, distriktschef på LO i Västsverige. Bild: Privat, Adam Ihse

Elkrisen fortsätter att lamslå det svenska näringslivet. Nu kräver LO att investeringarna ökar. "Ingen vinner på att företag etablerar sig i andra länder för att vi inte har el”, säger LO-chefen Bengt Forsling till TN.

LO släppte i början av september rapporten ”Nystart för vanligt folk: Investera i Sverige” där man bland annat lyfter fram att Sverige bör öka elproduktionen och investeringarna i överföringskapaciteten.

– Det handlar bland annat om att tidigarelägga utbyggnaden av stamnätet och ge Svenska kraftnät ett uppdrag att påskynda arbetet med bättre överföringsförbindelser. Vi ser att det är ett hot mot framtidens jobb. I slutändan är det våra LO-medlemmars arbeten som hotas om vi inte kan få etableringar. Det är oerhört viktigt att investeringarna inte stannar på grund av elförsörjningen, säger Bengt Forsling, distriktschef på LO i Västsverige.

LO-distriktet i Västsverige är med sina 257 000 medlemmar det största av LO:s 10 regionala distrikt i Sverige och innefattar Västra Götalands län och Hallands län.

– Våra medlemmar jobbar i alltifrån tillverkningsindustri och petrokemin till besöksnäringen.

”I dag kan det ta upp till 15 år bara för att få en elledning för en ny företagsetablering på plats”

I rapporten lyfter LO även fram att regelkrånglet borde minska och att handläggningstider för nya investeringar i den gröna industrin borde kortas.

– Den svenska industrin bidrar redan i dag till stor klimatnytta. Och om vi ska klara den gröna omställningen så är ny teknik avgörande. Här är handläggningstiderna en stor utmaning, och de måste verkligen kortas ned. Men vi äger inte riktigt den frågan och därför ser vi ett stort behov att få upp frågan på agendan. I dag kan det ta upp till 15 år bara för att få en elledning för en ny företagsetablering på plats vilket gör företag osäkra på om de ska investera.

Han menar att frågan om kompetensförsörjning kommer att vara avgörande för hur elförsörjningen ska lösas. Enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv kommer tre av fyra branscher ha rekryteringsproblem som hindrar klimatomställningen fram till 2045.

– Vi måste ha människor som bygger stamnät och kraftnät i framtiden. Vi behöver därför fokusera på att stärka de yrkesinriktade gymnasieprogrammen och även yrkesvux. Det kommer att vara avgörande att det finns rätt arbetskraft som kan trygga framtidens investeringar i elförsörjningen.

”Vi tappar investeringar och i slutändan blir vi av med arbetstillfällen”

Sverige delades 2011 upp i fyra olika elområden och vilket pris man betalar för elen skiljer sig beroende på vilket elområde man är verksam inom. I tio år har företag som är verksamma i elprisområde 4, bland annat Halland, betalat mer för elen än övriga Sverige. Under perioder har det handlat om tio gånger högre priser.

I oktober kostade elen 64,8 öre/kWh exklusive moms och andra avgifter i Västra Götaland vilket tillhör elområde 3 och i Halland, som tillhör elområde, 4 kostade elen 86,9 öre/kWh. Det kan jämföras med att elen kostade 25,8 öre/kWh i elområde 1 och 2 under oktober.

– Har vi så dyra elpriser så kan det leda till att företag vill etablera sig i andra delar av landet vilket leder till att vi tappar investeringar, vi tappar i vår regionala utveckling och i slutändan blir vi av med arbetstillfällen. Då blir vi utkonkurrerade på grund av en fråga som vi inte äger.

Han menar vidare att även om elförsörjningen oroar så är han fortfarande optimistisk.

– Det är viktigt att understryka att det inte är kört. Vi har fortfarande en förhoppning om att elförsörjningen kommer att lösas. Men vi är väldigt oroade över utvecklingen. Ingen vinner på att företag etablerar sig i andra länder för att vi inte har el.