ELKRISEN

Kritiken mot regeringen: Havsvindar löser inte elkrisen

Bild: Mostphotos, Ernst Henry Photography

En kraftig utbyggnad av vindkraft till havs. Regeringens plan för att komma till rätta med elpriserna får massiv kritik för att vara ineffektiv och lägga notan på elkunderna. ”En indirekt subvention som skapar onödiga kostnader och försämrar elmarknadens funktion”, säger Marie Knutsen-Öy, expert på energifrågor, till TN.

Bygg ut stamnätet till havs. Så lyder regeringens plan för att nå energimål och komma till rätta med de stigande elpriserna. ”Utbyggnad av havsbaserad vindkraft förväntas vara ett viktigt bidrag till att målen om förnybar elproduktion till 2040 nås och bidrar även till att möta den ökade efterfrågan på el i framtiden”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Vindkraft till havs har en enorm potential, sa miljö-och klimatminister Per Bolund (MP), under en pressträff tidigare i oktober.

Miljö-och klimatminister Per Bolund (tv) och energi-och digitaliseringsminister AndersYgeman under en pressträff om vindkraft. Regeringen kommer att underlätta utbyggnaden av havsbaserad vindkraft för att öka tillgången på el. Bild: Robin Ek/TT

Även energiminister Anders Ygeman (S) lyfter fram utbyggd havskraftsbaserad vindkraft som en betydelsefull väg framåt. Till Göteborgs-Posten säger han att energin ska bli mer utspridd ”genom att få till mer havsvindkraft till södra Sverige”.

– Vi ser till att det byggs mer energiproduktion och att vi satsar extra mycket på att det ska byggas i södra Sverige. Exempelvis öppnade vi upp och underlättade för havsbaserad vindkraft i södra Sverige med ett regeringsbeslut i förra veckan. Vi har ansökt med motsvarande tre gånger hela Sveriges elkonsumtion i havsbaserad vindkraft i södra Sverige, sa Anders Ygeman i Aktuellt i tisdags.

Elanvändarna betalar notan

Men kritik mot regeringens planer kommer från flera håll. Enligt siffror från Svenskt Näringsliv väntas elbehovet fördubblas till år 2045.

– Våra analyser visar att vi kommer att behöva mer vindkraft, men att den havsbaserade vindkraften inte är så stor del av den kostnadseffektiva energiförsörjningen till 2045. Vi ser istället en kraftig utbyggnad av vindkraft till land i kombination med vattenkraft och kärnkraft andra energislag. Vårt fokus är att den produktion som kommer till bidrar till det mest kostnadseffektiva elsystemet, säger Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energifrågor på Svenskt Näringsliv.

Hon fortsätter:

– Målet som politiken har är 100 procent förnybart elsystem medan vi utgår från ett teknikneutralt 100 procent fossilfritt elsystem.

Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energifrågor på Svenskt Näringsliv.

Marie Knutsen-Öy menar inte att vindkraft inte ska byggas till havs, men anser att användarsidan i så fall inte ska subventionerar den typen av kraft som inte bidrar till systemstabilitet.

– Förslaget innebär att vindkraftsproducenterna ska få ansluta till elnätet ute till havs, sen står Svenska kraftnät för byggnationen av kabeln till land. Det ska finansieras genom tariffer och det blir delvis användarna som får står för den kostnaden. Reducerade anslutningsavgiften för havsbaserad vindkraft innebär en indirekt subvention som skapar onödiga kostnader för användaren och försämrar elmarknadens funktion, säger hon.

”Hotar i förlängningen hela klimatomställningen”

Redan förra sommaren varnade Joachim Nordin, koncernchef på Skellefteå Kraft, och Joonas Rauramo, chef för vindkraft på Fortum, för konsekvenserna av att subventionera havsbaserad vindkraft.

”Regeringens syfte med förslaget är att få in mer förnybar elproduktion i systemet, men den paradoxala konsekvensen av att subventionera havsbaserad vindkraft är att man i stället slår undan benen för investeringar i all annan förnybar och fossilfri elproduktion. Det hotar i förlängningen hela klimatomställningen”, skrev de på SvD Debatt.

Marie Knutsen-Öy håller med om att subventionerna snedvrider konkurrensen och understryker vikten av att hitta en kostnadseffektiv elmix som kan leverera varje timma, dygnet runt.

– Det är viktigt att det finns el även när vindkraften inte levererar. Att elen finns när vi behöver den och där vi behöver den. Vi ser det i södra Sverige där man kan ha negativa priser på natten, men sju timmar senare är priserna istället orimligt höga. Har man väldigt kraftig utbyggnad av vindkraft behöver man också en stabilitet i elsystemet, i form av vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme, säger hon.

Stabilt elsystem avgörande för omställningen

Daniel Westlén, doktor i fysik från KTH och utredare med ansvar för klimat- och energifrågor vid Liberalernas riksdagskansli, är också kritisk till regeringens plan. Havsbaserad vindkraft i söder är i princip bra, men den måste byggas ut i balans med den planerbara produktionen, enligt Westlén.

– Kraftsystemet är som en 95-åring på intensiven och som vid minsta förkylning behöver bredspektrumantibiotika. Debatten bör handla om hur vi ska få ordning på energiförsörjningen så att den ska fungera om 20 år. Att bygga ut havbaserad vindkraft kommer inte att lösa problemen utan snarare förvärra dem. Vi ska ha ett kraftsystem som likt en frisk 30-åring klarar en förkylning utan medicin, sa han till TN i våras.

Teknologie doktor Daniel Westlén Bild: Henrik Montgomery/TT

För Marie Knutsen-Öy på Svenskt Näringsliv handlar elsystemet inte minst om näringslivets möjlighet att ställa om.

– Blir elkostnaden för hög blir det svårt för näringslivet att få till de investeringar som behövs för att klara klimatomställningen. Systemet behöver stabilitet och det måste politiken möjliggöra genom att exempelvis ändra fokus från förnybart till fossilfritt, säger hon.

Pressmeddelande från regeringen: Svenska kraftnät ska bygga för framtidens havsbaserade elproduktion

TN: Regeringen hoppas havsvindar sänker elpriserna

SvD: ”Fel att subventionera vindkraft till havs”

GP: Ygeman: Elpriserna högre än vad de borde vara